missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Togo

Nieuws van Theo Caerts in Talo

Talo, Bidom Atakpamé
woensdag 17 januari 2018 door Webmaster

[mauve fonce] Beste Familie, Vrienden, en Confraters, [/mauve fonce]

Dag ! Deze keer ben ik heel wat te laat met mijn Nieuwjaarswensen : het Kerstfeest ligt al een tijdje achter ons en het begin van het Nieuwe Jaar 2018 werd ook al enkele dagen geleden gevierd. Wat is er gebeurd?

De laatste tijd hebben we heel wat belangrijke onderbrekingen gehad van de Internetverbinding, en in de periode van Kerstmis-Nieuwjaar heeft onze Compagnie Togo Telecom het « goede idee » gehad van werken uit te voeren op haar lijnen, met als gevolg onderbrekingen gedurende weken!! Bovendien was ikzelf ook erg benomen door de voorbereiding van een retraite, voorzien voor het einde van januari in ons Vormingshuis in Ouagadougou (Burkina Faso). Dus, met een belangrijke achterstand, maar daarom niet minder oprecht, kom ik u mijn beste wensen en deze van heel onze gemeenschap aanbieden, aan ieder van u, aan uw families en gemeenschappen : wensen van gezondheid, van geluk, van vreugde, van slagen in al uw ondernemingen, en de zegen van God over u allen. Dank aan allen die het beter gedaan hebben dan ik, en waarvan de Kerst- en Nieuwjaarswensen mij goed op tijd hebben bereikt! Bedankt voor uw trouw!

In de loop van dit jaar 2018 zal ik definitief naar België terugkeren. Ik word dit jaar 75 jaar en zal dan ook 50 jaar missionariseed op de teller hebben: ik heb dan, in overleg met mijn verantwoordelijken, gedacht dat dit een goed ogenblik was om Togo en Afrika definitief te verlaten en me ten dienste te stellen van de Sector België. België heeft trouwens niet lang gewacht om mij te benoemen in de gemeenschap van de Prokuur van Antwerpen. Dit alles zal natuurlijk niet verlopen zonder enige emotie, maar dat is het leven : er is aan alles een begin en ook een einde !!

En hoe gaat het in Togo ? En onze projecten in Talo ? Wel, met Togo gaat het niet zo goed: de laatste maanden hebben er heel wat manifestaties, stakingen en geweldplegingen plaats gevonden met de bedoeling een politieke verandering teweeg te brengen. Gelukkig hebben we daar in Talo en in Atakpamé weinig last van ondervonden. Wat onze projecten betreft, zijn we bezig met het realiseren van het grootste, het belangrijkste en het moeilijkste van al onze projecten: we zijn namelijk bezig met het bouwen van [bleu]een Polyvalent Centrum[/bleu], dat ook op zondag en bij andere gelegenheden als parochiekerk zal kunnen dienst doen. In bijlagen, kunt ge foto’s zien van projecten die klaar zijn (ons huis en de school), en van het Polyvalent Centrum nog in opbouw. Ge kunt goed vaststellen dat het Centrum al goed gevorderd is, maar nog verre van klaar. Moesten er mensen van goede wil zijn die zouden willen helpen bij het voltooien van dit groot project, dan zijn ze natuurlijk heel welkom ! Onlangs hebben we, met de hulp van het « Development Office » van de Missionarissen van Africa in Washington (USA), dat ons ook al geholpen had bij de bouw van de school, een put van 75m diep geboord, ten voordele van de lokale bevolking, die, op deze manier geholpen wordt, vooral de vrouwen, bij de moeilijke en dagelijkse taak van het zoeken naar water.

Dat alles hebben we gerealiseerd sinds onze aankomst hier in de maand mei van 2012 (de bouwwerken zijn echt begonnen op 1 juli 2013), en dat is alleen maar mogelijk geweest dankzij de edelmoedige hulp van velen onder u. Weldoeners vermelden is altijd delicaat, maar ik wil toch speciaal enkele mensen bedanken, die liever anoniem willen blijven, maar die grote sommen hebben gegeven voor het geheel van onze projecten – de Provincie Limburg en de Sector Duitsland die veel hebben bijgedragen voor de bouw van [bleu]een lagere school van zes klassen, met toiletten, een werkplaats voor de Directeur, een vergaderzaal, en twee kleuterklassen[/bleu] – kristenen van Canada en confraters, die een heel belangrijke bijdrage hebben gestort voor de bouw van de kerk, zoals ook de Zusters van Barmhartigheid van Ronse en de Zusters van Maria uit de Deberiotstraat in Leuven – en, voor het geheel, de confraters Missionarissen van Afrika, vooral uit België, maar ook een beetje van overal, die, op een bewonderenswaardige manier, het tot stand komen van deze nieuwe inplanting van de Missionarissen van Afrika in Togo hebben gesteund. Weest allen heel hartelijk bedankt ! Dank u !

Maar, zoals wij het altijd hebben gezegd, zijn wij niet naar hier gekomen om gebouwen neer te zetten, hoe noodzakelijk die ook kunnen zijn, maar wel, om een kristen gemeenschap op te bouwen. En van dat discreet en meer inwendig werk kunnen er geen foto’s gemaakt worden!! Een belangrijk pastoraal werk is onlangs, enkele weken geleden, tot een goed einde gebracht met de keuze van nieuwe leden voor de Pastorale Parochieraad, die onze naaste medewerkers zijn, en die een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in het parochiewerk. Elke maand, gedurende een weekend, komen hier een twintigtal jongeren samen, waarvan de meesten al op Universiteit zijn, en die interesse hebben voor de missionaris roeping. Samen met enkele kristenen hebben we, nog niet zo lang geleden, een initiatie cursus van drie maanden gelanceerd over de Sociale Leer van de Kerk, die elke dinsdag van 18u tot 20u, zowat 25 personen samen brengt vanuit heel de stad van Atakpamé. Twee jonge Togolesen werden deze dagen priester gewijd als Missionarissen van Afrika, en zullen binnenkort vertrekken naar Soudan en naar de Democratische Républiek van Congo. In Talo, in onze Parochie, aan wie we de naam hebben gegeven van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika (NDA), hebben we een jonge en dynamische kristen gemeenschap, maar, die nood heeft aan meer vorming en begeleiding, en die op haar beurt missionaris moet worden. Dat is ons werk, en we doen ons best om daar zo goed mogelijk aan te beantwoorden!

Tot daar dit kort nieuws van hier, dat ik met u wilde delen, samen met mijn wensen en deze van de gemeenschap van de Missionarissen van Afrika. Moge God, onze Vader, dit nieuwe jaar zegenen opdat het echt goed en gelukkig moge zijn voor ieder van u, en dat Hij ons de gelegenheid geve om elkaar te ontmoeten in de loop van dit nieuwe jaar !

M[marron] et al mijn wensen van vrede, vreugde en geluk voor dit nieuwe jaar 2018 ! [/marron]

  Theo
Talo, 11 januari 2018

N.B. : Ter inlichting : uw eventuele bijdragen kunnen gestort worden op één van de twee volgende rekeningen. Met heel veel dank!

 • Rekening Missionarissen van Afrika (Witte Paters), Brussel
  Titulaire : Serv. Miss. P.B. (SMPB) – W.P. Missie Dienst (WPMD)
  Rue Charles Degrouxstraat, 118 te/à 1040 BRUSSELS
  IBAN : BE 85 2100 6228 8806
  BIC : GEBABEBB
  (Banque : BNP – Paribas – Fortis
  Place de Jamblinne deMeux, 18 1030 Bruxelles)
  N.B. : Met vermelding “ Voor de persoonlijke rekening van P. Theo Caerts : Stichting Togo” (Kerk Togo)
 • Of anders Nummer van HUBEJE : (peut délivrer des attestations fiscales)
  IBAN: BE43 4352 0990 0101 / BIC: KREDBEBB –
  HUBEJE, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel
  met vermelding: projet salle polyvalente Talo (Togo) - p. Theo Caerts

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 188 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Togo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License