missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerije

Zaligverklaring van de martelaren van Algerije

dinsdag 30 januari 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Het decreet van zaligverklaring van Mgr. Pierre Claverie, vroegere bisschop van Oran, en van zijn 18 gezellen gedood in Algerije in de jaren 1990 werd ondertekend op 26 januari.[/marron]

[marron]De zaligverklaring van “Mgr. Pierre Claverie en zijn 18 gezellen”, betreft, buiten de bisschop van Oran vermoord op 1 augustus 1996, de marist Henri Vergès en de Kleine Zuster van de Assumptie Paul-Hélène Saint-Raymond (gedood in Algiers op 8 mei 1994), twee Zusters Augustinessen gedood op 13 oktober 1994, vier Witte Paters gedood op 27 december 1994 te Tizi-Ouzou, twee Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Apostelen gedood op 3 september 1995, Zuster Odette Prévost, Kleine Zuster van het Heilig Hart, gedood in Algiers op 10 november 1995 en de zeven Trappisten van Tibhirine gedood in 1996.[/marron]

Tussen 8 mei 1994 en 10 november 1995, in het volle zwarte decennium voor Algerije ten prooi aan herhaalde terroristische daden, zes religieuzen, één religieus, drie Franse priesters, één Belgische preister werden vermoord “in odium fidei” – uit haat voor het geloof -.

- [vert]De bloederige episode begint op 8 mei 1994[/vert] voor deze martelaren van Algerije. Een religieuze marist van 63 jaar, broeder Henri Vergès, en één religieuze van de Kleine Zusters van de Assumptie, zuster Paul-Hélène Saint-Raymond verliezen het leven.
In volle wijk van de kasba, in de diocesane bibliotheek van Algiers geleid door broeder Vergès, die elders nog als onderwijzer bezig was, zijn er drie aanvallers die een inval plegen en hem drie kogels in het hoofd afschieten. Zuster Saint-Raymond, die ter plaatse aanwezig is, wordt eveneens geviseerd. Zij die sinds 30 jaren in de Maghreb leefde, was in dienst getreden van broeder Vergès, eens zij met pensioen was.

- [vert]In de herfst van 1994, op 23 oktober[/vert], werden twee andere religieuzen vermoord te Bab el Oued, een volkse wijk van Algiers : de Spaanse zusters zuster Esther Paniagua Alonso en zuster Caridad Alvarez Martin, komende van de Congregatie van de Augustinessen missionarissen.

- JPEG[vert]De volgende winter, twee dagen na Kerstdag, op 27 december 1994[/vert] worden vier Witte Paters, waarvan drie Fransen en één Belg, gedood te Tizi Ouzou, in het hart van het Algerijnse Kabilië : pater Jean Chevillard, overste van de communauteit, pater Alain Dieulangard – de oudste -, pater Christian Chessel (36 jaar) en pater Charles Deckers – Belg die tot Algerijn genaturaliseerd werd -, allen fijne kenners van de Kabilische streek door er lange tijd gestudeerd te hebben of er herhaaldelijk te zijn verbleven, zelfs nog voor hun definitieve vestiging.

- [vert]Zij worden op 3 september 1995 gevolgd[/vert] door drie zusters missionarissen van Onze Lieve Vrouw van de Apostelen, een congregatie die in Afrika evangeliseert : zuster Angèle-Marie Littlejohn en zuster Bibiane Leclercq. Deze twee Franse religieuzen die bijna 35 jaren in Algerije hebben geleefd, hebben het leven verloren in de wijk van Belouizdad van de hoofdstad. Zij wijdden zich sinds 1964 toe aan de vormingsdienst van jonge meisjes van die wijk.

- [vert]Op 10 november 1995,[/vert] is het de beurt aan zuster Odette Prévost, van de Kleine Zusters van het Heilig Hart, gedood te worden in de hoofdstad. Geboren in 1932, is deze onderwijzeres ingetreden toen zij 21 jaar was bij de Kleine Zusters van het Heilig Hart van Pater de Foucauld.

- [vert]Bij deze vijf data die in de gedachtenis blijven, voegen zich nog 21 mei en 1 augustus 1996[/vert], respectievelijk de data van moorden op de zeven monniken van Tibherine en van de dominicaan bisschop van Oran, Mgr. Pierre Claverie.

  • Mgr. Pierre Claverie, bisschop van Oran sinds oktober 1981, is vermoord geworden op 1 augustus 1996, op 58 jarige leeftijd, bij de ontploffing van een bom geplaatst voor zijn residentie.
  • De zeven Cisterciënzer monniken van Tibherine, van hun kant, werden weggnomen in maart 1996 uit hun klooster van Onze Lieve Vrouw van de Atlas. Hun dood is vele weken later aangekondigd geworden door een communiqué van de gewapende islamitische Groep (GIA). Alleen de hoofden van de monniken werden teruggevonden, op 30 mei 1996, aan de rand van de weg, niet ver van het klooster.

Het woord “martelaar” terugzetten op zijn juiste plaats

Reagerend op het pontificale decreet van 26 januari 2018, dat deze 19 zaligverklaringen wettigde, hebben de bisschoppen van Algerije hun diepe vreugde uitgedrukt bij de gedachte de gedachtenis te mogen vieren van deze “19 broeders en zusters martelaren, getuigen van de grootste liefde die er is : deze van zijn leven te geven voor degenen die men liefheeft” ; de bisschoppen hebben er eveneens aan gehouden hun eer te betuigen “aan de 99 imams die hun leven verloren hebben door te hebben geweigerd het plegen van geweld te rechtvaardigen”.

  • “Wat deze 19 martelaren vermoedelijk beleefd hebben betreft ongetwijfeld Algerije maar ook, verder dan dat, legt de aartsbisschop van Algiers uit. Dat zijn mannen en vrouwen die hun leven gegeven hebben midden een Algerijns volk dat zelf ook beproefd werd, midden duizenden andere mannen en vrouwen die eveneens hun leven gegeven hebben.”

De Algerijnse bisschoppen zijn er zich overigens goed van bewust dat dit woord, in de actuele context, moeilijk verstaanbaar kan zijn.

  • “Maar het kan interessant zijn het woord ‘martelaar’ te gebruiken precies omdat dit zal toelaten het woord weer op zijn juiste plaats te stellen : dat wil zeggen “getuige”, legt Mgr. Vesco uit. De martelaar is een getuige, niet iemand die zich doet ontploffen terwijl hij er anderen doodt.”

Onder de 19 martelaren, een Belgische Witte Pater, Pater Charles Deckers


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 328 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License