missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Zaligverklaringen : reactie van de Bisschoppen van Algerije

woensdag 31 januari 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Onze Kerk is in vreugde. Paus Franciscus heeft zopas de ondertekening goedgekeurd van het decreet van de zaligverklaring van “Mgr. Pierre Claverie en zijn 18 gezellinnen en gezellen”. De genade wordt ons geschonken gedachtenis te kunnen vieren van onze negentien broeders en zusters als martelaren, ’t is te zeggen (zoals de betekenis van het woord zelf), als getuigen van de grootste liefde, deze van zijn leven te geven voor degenen die men liefheeft. Tegenover het doodsgevaar dat alom aanwezig was in het land, hebben zij de keuze gemaakt, met het risico van hun leven, tot het einde toe de banden van broederschap en vriendschap te beleven die zij uit liefde geweven hadden met hun Algerijnse broers en zusters. De banden van broederschap en vriendschap zijn zo sterker geweest dan de vrees voor de dood.

Onze broeders en zusters zouden niet aanvaarden dat wij hen zouden scheiden van de mannen en vrouwen midden dewelke zij hun leven hebben gegeven. Zij zijn de getuigen van een broederschap zonder grenzen, van een liefde die geen verschil maakt. Dat is de reden waarom hun dood het martelaarschap aan het licht brengt van de mannen en vrouwen, Algerijnen, moslims, zinzoekers, vredebouwers, die vervolgd worden voor de rechtvaardigheid, mannen en vrouwen met een eerlijk hart, die trouw zijn gebleven tot de dood gedurende dit zwart decennium dat Algerije met bebloed heeft.

Zo verenigt onze gedachte in eenzelfde huldebetoon al onze Algerijnse broeders en zusters, het zijn er duizenden, die ook zij niet gevreesd hebben hun leven te riskeren in getrouwheid aan hun geloof in God, aan hun land, en in getrouwheid aan hun geweten. Onder hen gedenken wij de 99 imams die hun leven verloren hebben omdat zij geweigerd hebben het geweld te rechtvaardigen. Wij denken aan de intellectuelen, schrijvers, journalisten, wetenschappers en kunstenaars, leden van de ordekrachten, maar ook aan de duizenden familievaders en –moeders, nederige naamlozen, die geweigerd hebben te gehoorzamen van de gewapende groepen. Ook talrijke kinderen hebben het leven verloren weggenomen door hetzelfde geweld.

Wij kunnen stilstaan bij het leven van elk van onze negentien broeders en zusters. Elk van hen is gedood omdat hij of zij, uit genade, ervoor gekozen had trouw te lijven aan de mannen en vrouwen die het leven van de wijk, de gedeelde diensten tot hun naaste hadden gemaakt. Hun dood heeft aangetoond dat hun leven ten dienste stond van allen : armen, vrouwen in moeilijkheden, gehandicapten, jongeren, allen moslims. Een moordende ideologie, misvorming van de islam, verdroeg die anderen niet verschillend van nationaliteit, van geloof. Zij die het meest pijnlijk getroffen werden, op het moment van hun tragische dood, zijn hun moslim vrienden en buren geweest die beschaamd waren dat de naam van de islam misbruikt werd om dergelijke daden te voltrekken.

Maar wij zijn, vandaag, niet naar het verleden gekeerd. Deze zaligverklaringen zijn een licht voor ons heden en voor de toekomst. Zij zeggen dat de haat niet het juiste antwoord is op de haat, dat er geen onvermijdelijke spiraal van het geweld is. Zij willen een stap zijn naar de vergiffenis en voor de vrede voor alle mensen, vetrekkend van Algerije maar ook over de grenzen van Algerije heen. Zij zijn een profetisch woord voor onze wereld, voor al degenen die geloven en werken voor het samen leven. Zij zijn talrijk hier in ons land en overal in de wereld, van elke nationaliteit en van elke godsdienst. Dat is de diepe betekenis van deze beslissing van Paus Franciscus. Meer dan ooit, heeft ons gemeenschappelijk huis dat onze planeet is nood aan de goede en mooie menselijkheid van elkeen.

Onze broeders en zusters zijn tenslotte modellen op de weg van de gewone heiligheid. Zij zijn de getuigen dat een eenvoudig leven maar geheel aan God en aan de anderen gegeven kan leiden tot het hoogste van de menselijke roeping. Onze broeders en zusters zijn geen helden. Zij zijn niet gestorven voor een gedachte of voor een zaak. Zij waren eenvoudig lid van een kleine katholieke Kerk in Algerije, die, ook al was haar meerderheid gevormd door buitenlanders, en zijzelf dikwijls beschouwd werd als buitenlands, de natuurlijke gevolgen getrokken heeft uit haar keuze om ten volle van dit land te zijn. Het was klaar voor elk van haar leden dat wanneer men van iemand houdt dan verlaat men deze niet op het moment van de beproeving. Het is het dagelijks mirakel van de vriendschap en van de broederlijkheid. Velen onder ons hebben hen gekend en hebben met hen samen geleefd. Vandaag behoort hun leven aan allen. Zij vergezellen ons voortaan als pelgrims van de universele vriendschap en de broederlijkheid.

  Algiers, 27 januari 2018

+ Paul Desfarges, aartsbisschop van Algiers
+ Jean-Paul Vesco, bisschop van Oran
+John MacWilliam, bisschop van Laghouat
+ Jean-Marie Jehl, administrator van Constantine

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 190 / 1124990

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License