missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De christelijke werking in de wereld

Joseph Moingt
woensdag 21 februari 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]In zijn boek “Esprit, Eglise et Monde” (Geest, Kerk en Wereld), tracht Jean Moingt een getuigenis van het Evangelie ten dienste van de wereld te omschrijven. Hij tracht de vorm van Kerk te vinden die op stapel moet gezet worden voor de verkondiging van het Evangelie aangepast aan de wereld van vandaag. Hij benadrukt de rol van iedere christen in deze verkondiging[/marron]

De Kerk bestaat niet voor zichzelf alleen, maar om naar de wereld te gaan : haar zijn-voor-zich is niet onafhankelijk van haar zijn-in-de-wereld en voor de wereld, want zij heeft het bestaan ontvangen met de opdracht deze te doorlopen die Jezus haar gegeven heeft.

Vanaf haar ontstaan, is zij bewust geworden van haar geloof en heeft dit beleden door tegenover de joodse wereld te staan, die Jezus niet erkende als de Christus en tegenover de heidense wereld die de God van Jezus niet kende. Welnu, in de tegenwoordige tijd, is er een groot deel van de mensheid die hem niet beter kent of nauwelijks of die weigert dat erover gesproken wordt, en een aanzienlijk deel van de landen die vroeger christen geworden waren hebben hem vergeten of verloochend. Het zal dus niet volstaan aan de wereld zijn zeden te verwijten, zoals het leergezag van de Kerk het dikwijls had gedaan in het verleden, noch hem hulp voor te stellen om de kwalen te verdringen die deze overvallen, zoals Vaticaan II dat gedaan heeft. Men zal zich daarvoor, ongetwijfeld, moeten inspannen, maar niet op de manier van heftige uitvallen en hekeldichten, noch onder de titel van een bevoegdheid die haar eigen zou zijn, en niet vooraleer te hebben getracht aan de wereld te doen begrijpen in termen die voor deze verstaanbare zijn, welke God ons zendt, welke meester wij volgen, uit welke bron wij de hulp putten die wij hem bieden.

We zullen op de eerste plaats moeten nadenken over de taal die wij zullen gebruiken, een taalgebruik dat in staat is zin te geven aan de naam van God, over het menselijk maken van het aangezicht van Jezus en zijn bezorgdheid over het lot van de zondaars, om zo het “goede nieuws” van het Evangelie aantrekkelijk en concreet te maken.

Maar wie zal erin slagen aan de wereld de taal te spreken die deze in staat is te begrijpen, zoals het gebeurd is met de apostelen die geïnspireerd werden door de Heilige Geest op Pinksterdag ? De paus en de bisschoppen zijn te gewend aan de taal van de traditie, uitgesproken met gezag, en wie heeft de zorg naar hen te luisteren tenzij hun uitspraken zouden rondverteld worden door de media ? De priesters zijn opgeslorpt door de behoeften van de eredienst, en hun aantal zal binnen afzienbare tijd onvoldoende te zijn om het hoofd eraan te bieden.

Blijven dan de leken, en laten we niet zeggen bij gebrek aan beter, want zij zijn helemaal aangewezen om de taak van de zending te vervullen : zij leven midden de mensen van de wereld, druk bezig met dezelfde taken, aangedaan door dezelfde zorgen, dezelfde manier delend, geërfd van de moderniteit, van te denken, te voelen en te spreken, en op de eerste plaats omdat zij levend in de wereld, het hun eerste plicht is van hun geloof te getuigen voor deze en zich in zijn dienst te stellen in de geest van het Evangelie.

Om kansen te hebben om gehoord te worden met de aandacht die het woord van God vereist waarvan zij dragers zijn, zal het nodig zijn dat zij tot de wereld kunnen spreken met dezelfde vrijheid die de Geest van Jezus inspireerde aan de apostelen en dat hun zending als echt zou erkend worden door het gezag van de Kerk. Het is op dat punt dat ons zoeken zich zal vestigen in het probleem van de articulatie van het gemeenschappelijk priesterschap van het volk van God, andere zijde van de vrijheid ontvangen van de Geest, in het begin bevestigd in de uiteenzetting van de apostelen, en van de hiërarchische instelling van de Kerk, die later gekomen is voor de noden van de inplanting van het Evangelie in de wereld.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 175 / 1148217

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License