missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Overwegingen van de Vasten 2018 : Ik geloof in de Kerk, één, heilig, katholiek - 2

Een zegening voor alle volkeren

Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) – Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
zondag 25 februari 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]“Omdat gij mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal ik u overvloedig zegenen… Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde…”[/marron]
[mauve fonce](1ste Lezing, 2de Zondag van de Vasten, Gen. 22, 1-18)[/mauve fonce]

Het offer dat God aan Abraham vraagt, lijkt ons absurd, onmenselijk, zelfs schandalig. En nochtans is Abraham bereid om aan God te gehoorzamen en Hem Isaac te geven, zijn enig kind, dat hij ontvangen had dankzij de belofte van God en dat heel zijn toekomst is. Het is door zijn gehoorzaamheid dat Abraham “de vader van het geloof” zal worden voor de drie Abrahamitische godsdiensten en een zegening voor alle volken. God zelf zal het offer brengen dat Hij aan Abraham gevraagd heeft wanneer Hij zijn Zoon zal geven in de dood om het leven aan de wereld te geven.

Wij leven in een tijd waarin de toekomst van de mensheid bedreigd wordt door de verandering van het klimaat, de vrede is bedreigd door de ongelijkheden en conflicten. De toekomst van de Kerk en van de religieuze gemeenschappen en van de volgende generatie is onzeker. De angst voor de toekomst kan van ons angstige, narcistische en egocentrische mensen maken.

Zoals voor Abraham, bestaat de uitdaging voor de Kerk er vandaag in de doorleefde getuigenis te tonen van de zelfgave door het vertrouwen in de belofte van God. Het is niet door analyses die onze positie tonen, door pastorale programma’s en procedures van herstructurering dat de Kerk een bron van zegeningen wordt en van hoop, maar door haar onbaatzuchtige dienst voor de armen, de zieken en de marginalen. De Vasten nodigt ons uit minder voor onszelf te leven en ons meer af te vragen hoe ons leven een zegening kan zijn voor de anderen.

  • Het grote risico voor de wereld van vandaag, met zijn vele en verpletterende aanbieding voor de consumptie; is [brun clair]een droevige en individualistische bekoring[/brun clair] die komt uit een egoïstisch en gierig hart, uit n een ziekelijk zoeken naar oppervlakkige genoegens; uit het geïsoleerde geweten.
    Wanneer het innerlijk leven [brun clair]zich afsluit op zijn eigen belangen[/brun clair], dan is er geen plaats meer voor de anderen, de armen komen niet meer binnen, men luistert niet meer naar de stem van God, men geniet niet meer van de zachte vreugde van zijn liefde, het enthousiasme om het goede te doen grijpt niet meer aan. Zelfs de gelovigen lopen dit risico… [mauve fonce](Evangelii Gaudium 2)[/mauve fonce]
  • In een cultuur van onverschilligheid die er dikwijls op uitloopt hardvochtig te zijn, moge onze levensstijl integendeel vervuld zijn [brun clair]van vroomheid, van empathie, van medelijden, van barmhartigheid[/brun clair], geput elke dag uit de put van het gebed.[mauve fonce] (Paus Franciscus, Kerstdag 2015) [/mauve fonce]
  • [brun clair]Ik wil geen Kerk bezorgd om het centrum te zijn…[/brun clair] Als er iets is waarvoor wij heilig bezorgd en moeten zijn en ons geweten verontrusten, dan is het dat zoveel broeders leven zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap van Jezus Christus, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt, zonder horizon van betekenis en van leven. [mauve fonce](Evangelii Gaudium 49)[/mauve fonce]
  • Hoe meer de menselijke persoon groeit, des te meer rijpt hij et heiligt hij zich naarmate zij in relatie treedt, wanneer zij uit zichzelf treedt om in levende verbondenheid te leven met God, met de anderen en met alle schepselen. [mauve fonce](Laudato Si 240)[/mauve fonce]

[bleu marine]Om na te denken :[/bleu marine]

  • Voor wie ben ik een zegening ? Hoe kan ik aan de anderen een beetje vreugde schenken, een beetje hoop en naastenliefde ?
  • Tracht ik het positieve te zien, uit te drukken, aan te moedigen in de mensen die ik elke dag weer ontmoet ?
  • Waar heb ik in mijn leven waargenomen dat het een zegening is zichzelf los te laten op een vrije wijze en gratis te geven in een absoluut vertrouwen in God ?
[brun clair]We zijn dankbaar voor de Kerk, heilig en katholiek,
die ons de weg toont om van ons leven
een zegening voor anderen te maken..
[/brun clair]

AEFJN www.aefjn.org - NAD www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 162 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License