missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DIALOOG & ONTMOETING - Maart 2018

vrijdag 2 maart 2018 door G.Verbist, mafr.

[marron]Zaligverklaring van de martelaren van Algerije [/marron]

Het decreet van zaligverklaring van Mgr. Pierre Claverie, de vroegere bisschop van Oran, en van de 18 gezellen gedood in Algerije werd ondertekend door paus Franciscus op 26 januari.

[bleu marine]Uit de reactie van de huidige bisschoppen in Algerije noteren we :[/bleu marine]

“ Onze Kerk is in vreugde … . We vieren ze als getuigen van de grootste liefde, deze van zijn leven te geven voor degenen die men liefheeft …”

“Ze zouden niet aanvaarden dat wij hen zouden scheiden van de mannen en vrouwen midden dewelke zij hun leven hebben gegeven. Zij zijn de getuigen van een broederschap zonder grenzen, van een liefde die geen verschil maakt. …

“Zo verenigt onze gedachte in eenzelfde huldebetoon al onze Algerijnse broeders en zusters, het zijn er duizenden … 99 imams die hun leven verloren hebben omdat ze geweigerd hebben het geweld te rechtvaardigen. Wij denken aan de intellectuelen, schrijvers, journalisten, wetenschappers en kunstenaren, leden van ordekrachten, maar ook de familievaders en –moeders, nederige naamlozen, die geweigerd hebben te gehoorzamen aan de gewapende groepen.”

“ Maar wij zijn, vandaag, niet naar het verleden gekeerd. Deze zaligverklaringen zijn een licht voor ons. Zij zeggen dat de haat niet het juiste antwoord is op de haat. Zij willen een stap zijn naar de vergiffenis en voor de vrede voor alle mensen. Zij zijn een profetisch woord voor onze wereld..”

“ Zij zijn tenslotte modellen op de weg van de gewone heiligheid …
Zij vergezellen ons voortaan als pelgrims van de universele vriendschap en de broederlijkheid.”

Onder hen zijn de zeven Trappisten van Tibhirine, gedood in 1996, en vier Witte Paters gedood op 27 december 1994 te Tizi-Ouzou. Eén van hen is pater Charles Deckers, geboren te Antwerpen.
De levensbeschrijving van pater Deckers
Brief van de bisschoppen van Algerije

[bleu marine]Uit de brieven van pater Deckers tot zijn familie noteren we :[/bleu marine]

  • “ Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat daden meer waard zijn dan woorden, zelfs als die daden beperkt blijven tot een aanwezig zijn, ter plaatse blijven met de mensen. Ik leg mijn lot in de handen van de Heer.”
  • “ Zeker nu voelen wij meer de onzekerheid van ons bestaan. Ik stel dan ook heel mijn vertrouwen in Hem die het leven van alle mensen in zijn hand geborgen heeft.” (15mei 1994)

[marron]De vingers van een hand [/marron]

De slotdag van de Bidweek voor de eenheid van de christenen, in januari, werd gehouden in de orthodoxe Kathedraal te Brussel.

“ De vijf vingers van de hand zijn verschillend. En ze handelen zonder elkaar nodig te hebben, zonder met elkaar in samenspraak te zijn. En toch zijn ze met elkaar verbonden op een of andere wijze. Wat hen samenhoudt, dat is de hand, als een gemeenzame wortel. De vingers putten hun kracht en leven vanuit de zenuwen van de hand om te antwoorden aan de behoeften van het lichaam.
Zie daar wat de Kerk van Christus is.”
[mauve fonce](Openingswoord van de metropoliet Athenagoras)[/mauve fonce]

Mgr. Jean Kockerols had het over dezelfde hand. Hij wees ook met name op drie uitdagingen : onze relaties met de moslims om vreedzaam een juiste verbinding te maken tussen ons geloof en het leven van de politiek in de brede zin van het woord ; onze relatie met de religieuze onverschilligheid van zovelen, die druk bezig zijn met werelds vermaak en ambities op korte termijn ; onze gezamelijke reactie op de vijandigheid tegenover het religieuze : er zijn zelfs die beweren dat in een geseculariseerde wereld godsdienst louter een privézaak moet zijn.

Er waren gezangen in het Byzantijns, het Roemeens en het Pools.
De leiders van de verschillende cultussen zegenden het volk en de orthodoxe aartsbisschoppen deelden gezegend brood uit.

(Bron : Kerknet. en Bijbelcitaat. 1.2.18)
 

Paus Franciscus heeft de Grie[bleu marine]ks-Melkitische gelovigen[/bleu marine] gevraagd het Midden-Oosten niet te verlaten.

(Kerknet 13.2.18)
 

[bleu marine]De Europese bisschoppen[/bleu marine] roepen op om de interreligieuze dialoog zowel op wetenschappelijk, maatschappelijk, evenals religieus en spiritueel niveau te voeren (CCEE.overleg in februari in Albanië). De kerkleiders
konden in Albanië vaststellen hoe de vervolging onder het communistisch bewind moslims en christenen dichter bij elkaar bracht.

Kardinaal Jean-Louis Tauran riep zowel christenen als moslims op tot wederzijds respect en inspanningen om het discours van haat te overwinnen. Albanië kan een voorbeeld zijn van respectvolle en vruchtbare relaties tussen christenen en moslims.

(Kerknet 13.2.18)
 

[marron]‘ Vluchtelingen, hoe ze beter onthalen ‘ [/marron]

[bleu]“ Hoe zorgen we voor een beter onthaal van vluchtelingen? “[/bleu]
is de titel van de gratis brochure van de katholieke kerk. Het boekje staat vol praktische tips voor wie migranten wil helpen.

De Belgische bisschoppenconferentie pleit voor een ruimhartige opvang van migranten en vluchtelingen.

In zijn kersthomilie drong kardinaal De Kesel in niet mis te verstane bewoordingen aan op een menselijke aanpak. Hij riep op tot meer empathie en verdraagzaamheid.
“ Erken migranten in hun waardigheid.” (Paus Franciscus)

Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, pleit voor een humaner onthaal.
Volgens de Luikse bisschop, Jean-Pierre Delville, balanceert het wetsontwerp over de woonbetredingen op het randje van het grondwettelijke.

Volgens Caritas Internationaal is de tekst een ‘aanval op de solidariteit’.
Belgen hebben de indruk dat zij overspoeld worden door vluchtelingen, terwijl onze daadwerkelijke gastvrijheid teleurstellend is, zegt mgr.Delville.

[bleu marine]VASTEN, veertig dagen zonder onverschilligheid.[/bleu marine]
(De Standaard. 15.2.18)
 
  G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 178 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License