missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Overwegingen van de Vasten 2018 : Ik geloof in de Kerk, één, heilig, katholiek 3

Teken van het Rijk van God in de wereld

Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN) – Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
zaterdag 3 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]“Maak van het huis van mijn Vader geen markt !”[/marron] [mauve fonce](Jo. 2, 13-25) ( Evang. 3de zondag van de Vasten B)[/mauve fonce]

[marron]“Staat er niet geschreven: Mijn huis zal voor alle volkeren een huis van gebed heten.”[/marron] [mauve fonce](Mc.11, 17)[/mauve fonce]

Voor Israël, was de tempel het religieuze, economische en politieke centrum. Jezus wil de tempel bevrijden van de mengeling van godsdienst, economische belangen en de politiek en er weer zijn oorspronkelijke betekenis aan geven: een huis van gebed en een ontmoetingsplaats met God te zijn. Voor hem, zal die vernieuwde tempel geopend zijn niet alleen voor Israël, maar voor alle volken die, volgens de visie van de profeet Jesaja, op de berg van de Heer opstijgen en zullen zij naar het huis van de God van Jacob gaan. [mauve fonce](Jes. 2, 3)[/mauve fonce]

Vandaag, zijn velen teleurgesteld door de oppervlakkigheid en de leegte van de consumptie-maatschappij.
In hun zoeken naar een spiritualiteit, worden zij aangetrokken door andere godsdiensten en esoterische aanbiedingen. De Kerk wordt gewaardeerd voor haar sociale instellingen, maar zijn wordt niet meer beschouwd als een bron van geestelijk leven. De liturgie en het gebed lijken soms een dode routine. Zij geeft ook de indruk van en gesloten club waarin degenen die anders denken en leven niet welkom zijn.

De christenen belijden als essentiële kenmerken van de Kerk dat zij heilig is en katholiek. Heilig worden wil zeggen van God opnieuw het centrum van het leven en van de gemeenschap maken en van zijn woord en van zijn geest leven. Katholiek zijn wil zeggen, in de oorspronkelijke betekenis van het woord, georiënteerd zijn naar de totaliteit van de werkelijkheid, dit wil zeggen open te staan voor mensen van andere culturen en godsdiensten en denken en handelen op wereldvlak, universeel, globaal.

  • [brun clair]Dit kenmerk van universaliteit[/brun clair] dat schittert op het Volk van God is een gave van de Heer zelf, dankzij deze tracht de katholieke Kerk, op een efficiënte en voortdurende wijze, de hele mensheid te recapituleren, in de eenheid van haar Geest. Dankzij [brun clair]deze katholiciteit[/brun clair], draagt elk van haar delen bij aan de anderen en aan heel de Kerk, het voordeel van haar eigen gaven, zoadt hat geheel en elk van de delen groeit door de universele wederkerige uitwisseling en door een gemeenschappelijke inspanning naar de volheid in de eenheid. [mauve fonce](Lumen Gentium 13)[/mauve fonce]
  • Het christendom is geen uniek cultureel model, maar terwijl het helemaal zichzelf blijft, in de absolute trouw aan de verkondiging van het Evangelie en aan de kerkelijke traditie,[brun clair] het ook het aangezicht zal bekleden van de ontelbare culturen en van de ontelbare volken [/brun clair] waar het ontvangen en ingeplant wordt. Bij verschillende volken, die de gave van God ervaren volgens hun eigen cultuur, drukt de Kerk haar authentieke katholiciteit uit en toont zij [brun clair]de schoonheid van dit veelvormige aangezicht.[/brun clair] [mauve fonce](Evangelii Gaudium 116[/mauve fonce])
  • Er bestaat geen grotere vrijheid [brun clair]dan zich te laten leiden door de Geest[/brun clair], terwijl men ervan afziet alles te willen calculeren en te controleren, en aan de Geest toelaat ons te verlichten, ons te leiden, ons te oriënteren, en ons te begeleiden naar waar Hij wil. Hij weet goed wat wij nodig hebben in elke tijd en op elk moment. [mauve fonce](Evangelii Gaudium 280)[/mauve fonce]

[bleu marine]Om na te denken :[/bleu marine]

  • Wat voel ik, als ik een persoon ontmoet van andere culturen en godsdiensten ? Angst ? Belangstelling ? Respect ?
  • Staat onze parochie/gemeenschap/familie open voor vreemdelingen en gemarginaliseerden, voor de problemen van onze tijd, voor nieuwe gedachten ?
  • Welke plaats hebben de zorgen van de universele Kerk en het lijden van de mensheid in ons persoonlijk en gemeenschappelijk gebed ?
[brun clair]We zijn dankbaar voor de Kerk, heilig en katholiek,
die ons de weg toont om van ons leven
een zegening voor anderen te maken.
[/brun clair]

AEFJN www.aefjn.org - NAD www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 139 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License