missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
150ste verjaardag van de Missionarissen van Afrika

Overweging over de hoop

woensdag 21 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron] Tijdens een ontmoeting met de jongeren op Palmenzondag 2013, heeft paus Franciscus gezegd[/marron]

  [marron]“Laten we Jezus volgen ! Wij gezellen, wij volgen Jezus, maar vooral weten wij dat Hij ons vergezelt en ons op zijn schouders legt : daarin bevindt zich onze vreugde, de hoop die wij moeten brengen in de wereld. En, alsjeblieft ! laat u de hoop niet ontnemen ! Laat u uw hoop niet ontnemen ! Deze die Jezus ons geeft.”[/marron]

“Met hoop naar de toekomst kijken”»

Om te mediteren over de hoop, zullen we ons laten inspireren door de episode van de genezing van de dochter van Jaïrus [mauve fonce](Marc. 5, 22-34) [/mauve fonce]

  22 “Daar kwam een van de synagogenbestuurders aan, Jaïrus, en toen hij Jezus zag, viel hij voor zijn voeten neer 23 en vroeg hem dringend : ‘Met mijn dochtertje loop het af. Kom haar de handen opleggen, dat zij gered wordt en leeft. – 24 Jezus ging met hem mee.’’»

We zien hier Jaïrus, een bestuurder, die Jezus met als zijn krachten smeekt iets te doen voor zijn dochter. Hij houdt van zijn “dochtertje”, zoals hij haar noemt. Het hart van een vader is hier gebroken bij de gedachte wat zich zijn dochter kan overkomen. Nochtans, blijft hij hopen, en zijn laatste hoop is Jezus. De hoop is daar voor Jaïrus, “een machtige hulpbron, zowel een te ontvangen gave als een keuze in vrijheid te maken en in praktijk te brengen.”  [1] Op het ogenblik dat de toekomst meer dan onzeker is, ontvangt hij de gave van de hoop en hij kiest ervoor te handelen vanuit hem. “Jezus ging met hem mee.” Jezus vergezelt Jaïrus in zijn innerlijke reis tegelijkertijd van angst en van hoop. Zij gaan zij aan zij.

Laten we enkele ogenblikken nemen om na te denken. Als wij, in de plaats van Jaïrus, Lavigerie en Moeder Marie-Salomé stellen, welke zou hun smeken zijn vandaag bij het bekijken van onze Instituten, bij het bekijken van Afrika en onze wereld ? Wat zouden zij hopen ?

In een tweede tijd, stel ik me in de plaats van Jaïrus. Wat is er dat mijn hart breekt ? Welke hoop draag ik en die ik aan de voeten van Jezus wil plaatsen ? Waar en hoe zie ik Jezus me vergezellen in mijn tocht van angst en van hoop ?

Marcus 5, 25-34 is een soort interferentie die nog meer het geloof en de hoop onderstreept die Jaïrus moest hebben om verder te blijven vertrouwen hebben in Jezus. Jezus is betrokken in een andere geschiedenis, de genezing van de vrouw die onder een bloeduitstorting leed. Jaïrus heeft misschien gedacht : was hij niet een waardevolle tijd aan ’t verliezen ?

Ging hij welslagen terwijl zijn dochter nog ziek was ? Hoe kan men de hoop levendig houden ? Hoe zich de hoop niet laten ontstelen tegenover moeilijkheden en lijden ?

Onze geschiedenis van Jaïrus gaat verder vanaf het vers 35 :

  35 Jezus was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogenbestuurder zeggen : “Je dochter is gestorven. Wat valt ge de 36 Meester nog lastig ?” Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder : “Wees niet bang, maar heb vertrouwen.”

Inderdaad, ondanks alles wat de anderen zeggen, “de hoop kiezen sluit in zich voortdurend te keren naar de God van de hoop, aandacht te schenken aan de beweging van de geest van God in specifieke situaties en de roep van God te beantwoorden als we deze erkennen.” [2] Dat is het wat Jezus van Jaïrus verwacht, niet op te geven, maar verder blijven gaan. Dat is ook wat de Heer van ons verwacht.

Staan we even stil en laten we denken aan de momenten van ontmoediging, aan de momenten waarop de hoop leek te verdwijnen, maar wanneer deze onnuttig leek, wanneer alles ons vroeg op te geven. Wat hebben we op zo’n momenten geleerd over onszelf ? over God , over het leven ?

  37 En liet niemand met zich meegaan, behalve Petrus, Jakobus, en Johannes, de broer van Jakobus. 38 En zij kwamen aan bij het huis van de synagogebestuurder, en hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. 39 En hij ging naar binnen en zei tegen hen : “Waarvoor die drukte en die tranen ? Het kind is niet gestorven, maar slaapt.” 40 En zij lachten hem uit.

Maar hij dreef ze allen naar buiten, nam de vader en de moeder van het kind en die bij hem waren mee, en zij gingen het vertrek binnen waar het kind lag. 41 En hij nam het kind bij de hand en zei haar : “Talita koem”. In vertaling betekent dat : Meisje, ik zeg je, sta op. 42 En meteen stond het meisje op en liep rond ; ze was twaalf jaar. En zij raakten buiten zichzelf van ontzetting. 43 Hij beval hun met nadruk dat niemand dit te weten zou komen, en hij vroeg hun, haar eten te geven..

“De hoop sluit in te luisteren met de geesten, de harten et de wil open. Een open wil behouden is het meest moeilijke deel. Het is de stap naar loslaten en laten komen. Er is tijd nodig om na te denken “om de allerkleinste aanduidingen van de toekomst af te wachten die weerklank geven van onze fundamentele geschiedenissen.” [3]

Welke zouden enkele van deze aanduidingen kunnen zijn die we van de toekomst ontvangen en die ons roepen in de ongekende wateren als Missionarissen van Afrika en Zuster Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, aangezien wij ons voorbereiden om de 150 jaren van onze stichting te herdenken ?

“Dit is mijn besluit, dit is mijn plan voor jullie : Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven.” [mauve fonce](Jeremias 29, 11).[/mauve fonce]

  Uw zuster en uw broer in Christus en in kardinaal Lavigerie,

Zr. Carmen Sammut, MZOLA, en Pater Stanley Lubungo, M.Afr.
Rome, 1ste maart 2018

[1(Lorraine d’Entremont, sc, Hope Beyond the Challenges, CRC Bulletin,Winter¸ p. 7)

[2(ibid. p. 7 )

[3(ibid. p. 8)


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 240 / 1148484

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License