missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Pasen

De verrijzenis, om alle geweld te doen sterven !

Éditorial du Baobab n° 29
vrijdag 30 maart 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Wat is hij verbijsterend die zoon van God, die zijn tegenstanders van de vorige dag niet heeft willen overtuigen door te verrijzen voor hun aanschijn ! Verbijsterende Jezus die zijn macht niet uitbuit ! De heilige dagen leren ons dat de passie een mysterie is, mysterie van een God die mens wordt in de staat van de wereld, de staat van geweld en van zwakheid, tot er slachtoffer van te worden. De verrijzenis van Jezus in de morgen van Pasen blijft teken van hetzelfde mysterie : zijn macht zal immens zijn maar altijd broos, open voor de weigering, voor de ongeloofwaardigheid.

In verschillende landen van de West Afrikaanse subregio, hebben we onlangs eens te meer het geweld ontmoet en de aanslagen gekend die een groot onbehagen hebben geschapen, zonder de te betreuren slachtoffers te tellen en de honderden gewonden die moeten opgevangen en verzorgd worden. De materiële schade is belangrijk, maar meer nog het trauma dat deze moordende operaties veroorzaken. Het geweld is niet alleen meer bij de anderen, het wordt ook bij ons uitgenodigd, in de Sahelo-Sahari strook. Er worden verklaringen gegeven, die min of meer overtuigend zijn, er worden portretten aangeplakt, er worden aanmoedigingen gul verspreid… Maar de vraag blijft : wat doen wij, elkeen op zijn vlak, om deze rotte wortel uit te trekken, die wil om erop los te gaan ? Hoe dit verderfelijk klimaat verluchten dat heel de maatschappij bederft ? Elkeen heeft zijn deel verantwoordelijkheid en niemand mag zeggen : ik zit er voor niets tussen ! Het geweld, ik ben er verantwoordelijk voor als ik weiger in waarheid te beminnen, als ik niet strijd voor meer rechtvaardigheid en vrede !

Door zijn dood op het kruis, stelt Jezus een einde aan elke dood, Hij is de Verrijzenis en het Leven… “Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten, leven in overvloed”.[mauve fonce] (Jo. 10, 10). [/mauve fonce] Ons leven gelijkvormig maken aan het zijne, dat is ons die zo bijzondere boodschap eigen maken. Zo is het geweld van de verrijzenis, de dwaasheid van het kruis, zal Paulus schrijven: zij is ons overgedragen, toevertrouwd, binnen ons bereik gebracht.

Christus heeft het geweld ondergaan zonder het te beantwoorden, terwijl hij strijdt tegen de onrechtvaardigheden. De evangelische geweldloosheid sluit de conflicten niet uit en evenmin de “heilige woede”, maar brengt geen afbreuk aan het leven. “Ge hebt gehoord dat er gezegd is : ‘Oog om oog en tand om tand’ [mauve fonce](Ex. 21, 24).[/mauve fonce] Maar ik zeg u, een zaak niet uit te vechten met iemand die u kwaad deed. Maar als iemand u een klap op uw rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. En als iemand een geding tegen u aanspant om uw hemd te krijgen, laat hem dan ook uw jas. En als iemand u dwingt hem één mijl te begeleiden, ga er twee met hem. Geef aan wie u iets vraagt, en wend u niet af als iemand iets van u wil lenen”. [mauve fonce](Mat. 5, 38-42). [/mauve fonce] Ziehier de geweldloze aanbeveling van Jezus in de Evangelies. Zij is eerder radicaal, en voor sommigen weinig geloofwaardig.

De evangelische geweldloosheid speelt zich af in het hart van de conflicten, zo legde Pater Mellon, een jezuïet moralist, onlangs uit. In de heftige uitvallen tegen de schriftgeleerden en de handelaars van de Tempel, aarzelt Jezus niet zijn vijanden met kracht te trotseren, preciseert de jezuïet. Hij heeft nooit gezegd : “Hebt geen vijanden”, maar eerder : “Bemin uw vijanden”, wat precies veronderstelt dat men er heeft. En door aan te moedigen “de andere wang te bieden”, “nodigt Jezus uit de logica van het voortwoekerend geweld te treden”.

Een geweldloze actie is noch naïef noch passief maar handelt integendeel voor de rechtvaardigheid op een efficiënte wijze, en vraagt de inzet van iedereen : de geweldloosheid veronderstelt een veel grotere solidariteit tussen de mensen. Onder de drie uitnodigingen die de Vasten ons elk jaar weer lanceert, is de solidariteit ernstig te nemen. Terwijl we onlangs door de perioden van turbulentie gegaan zijn in onze landen van de Subregio, mogen wij, naar het voorbeeld van Jezus, het geweld doen zwijgen, door ons meer en meer solidair te maken met de mannen en vrouwen die lijden aan onze zijde, die de doden van hun familie betreuren, die de gewonden onder hen tellen.

Onze wensen, ter gelegenheid van dit Paasfeest kunnen we samenvatten in de vraag van het Onze Vader… ‘laat ons niet vallen in bekoring’… in de bekoring van het geweld ! Maak van elk van ons, een bewerker van vrede.

Een mooi en heilig Paasfeest 2018 aan elkeen en aan uw gemeenschappen.

  Éditorial du Baobab nr 29 van de PAO [1]

Pater Luc Kola, Provinciaal PAO
en Pater Delphin Nyembo Mabaka, Ass. Provinciaal PAO

[1Province d’Afrique de l’Ouest


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 128 / 1148484

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License