missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
De gave van de schepping overdragen

zaterdag 1 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
TIJD VAN DE SCHEPPING 2018

De gave van de schepping overdragen


Bijbelse en liturgische teksten
Eerste week :
van 1 tot 8 september

De viering van de tijd van de schepping vindt zijn oorsprong in een orthodoxe traditie. Deze werd overgenomen door de Wereldraad van de Kerken en aanbevolen aan de Katholieke Kerk door Paus Franciscus. Vanaf 1 september tot het feest van Franciscus van Assisi op 4 oktober zeggen de christenen dank voor de gave van de schepping en denken na over de manier waarop zij deze kunnen beschermen en overdragen aan de komende geslachten.

[fond or]LITURGISCHE GEBEDEN[/fond or]

Lector : O Christus Jezus, gij hebt gezegd : Allen : “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
L : Gij hebt ons gezegd : A : “Ik ben de wijn en het brood, ik ben het licht van de wereld”
L : Gij hebt ons gezegd : A : “Ik ben de Goede Herder en de Hofmeester”
L : Gij hebt ons gezegd : A : “Ik ben de verrijzenis en het leven”

Stilte

L : O Christus Jezus, ziehier wat gij gedaan hebt : A : Gij hebt uw vijanden vergiffenis geschonken en gij hebt hen zelfs liefgehad.
L : Ziehier wat gij beleefd hebt : A : Gij hebt de zieken genezen, gij waart de mensen die lijden nabij, en gij zijt solidair geweest met de verdrukten de uitgestotenen.
L : O Christus Jezus, schenk ons vergiffenis, als wij u enkel A : Help ons uw weg te
met de lippen hebben gevolgd en niet in het leven volgen. Amen

[fond or]BIJBELSE TEKSTEN EN OVERWEGINGEN[/fond or]

God kijkt naar zijn geliefde schepping (Hooglied 2, 8-13)

“Ik hoor mijn liefste, ik zie hem, hij komt eraan! Hij rent en springt over bergen en heuvels, hij is snel als een jong hert. Kijk, daar achter de muur, daar staat hij al en hij kijkt, hij kijkt door het raam naar binnen. Hij roept me, mijn liefste zegt iets tegen mij! Sta vlug op mijn liefste, mooi meisje, kom met me mee! De winter is voorbij, het regent niet meer. Buiten bloeien de bloemen al, de vogels gaan weer zingen. De tijd van het zingen komt er aan.”

In een taal die overvloeit van beelden, nodigt deze tekst ons uit zich God voor te stellen als een geliefde van zijn schepping die opspringt, het hart vol vreugde, op de heuvels en de bergen. Hoezeer moet hij vandaag geschokt zijn, wanneer hij naar zijn welgeliefde schepping kijkt en ziet hoe deze beschadigd en gekwetst is door ons leven van verbruik zonder maat.

De eenheid tussen woord en daad (Marcus 7, 18-23)

“Zijn jullie ook zo vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat van buiten af in de mens komt, hem niet onrein kan maken?... Want van binnen uit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten: ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bruutheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnen uit en maken de mens onrein.”

  Jezus vereist van ons de authenticiteit, de eenheid tussen het woord en de daad. De manier waarop wij concreet handelen is belangrijker dan wat wij zeggen. Wij spreken veel over de omgeving. Maar wat doen we in werkelijkheid? Wanneer wij alleen maar discuteren over het ideaal zonder dat dit onze dagelijkse beslissingen bepaalt, dan dragen we ertoe bij dat de wereld ontploft. En hoe willen we aan de jongeren de zorg doen begrijpen voor het behoud van de schepping, wanneer wij in hun hoofd de gedachte steken dat het materiële dingen zijn die gelukkig maken en dat het succes gemeten wordt aan het geld ? Dergelijke gedachten doen in hun hart de hebzucht opkomen en de lust en doven het verlangen uit naar wat een mens werkelijk ”zalig en gelukkig” maakt.

[fond or]INFO[/fond or]

* Steekkaart uitgewerkt door P. Wolfgang Schonecke / Netzwerk Afrika Deutschland:
        www.netzwerkafrika.de
* Bron en andere teksten in het Engels :
        www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
* Tekening : Zr. Johanna Senn CPS
* Vertaling : P. Alois Schmid
* Andere interessante sites :
        https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
        https://eglisesvertes.ca/