missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
Aan de armen de gave van hoop schenken

zaterdag 8 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
TIJD VAN DE SCHEPPING 2018

Aan de armen de gave van hoop schenken


Bijbelse en liturgische teksten
Tweede week :
van 9 tot 15 september

Van 1 september tot het feest van Franciscus van Assisi, danken de christenen voor de gave van de schepping en denken na over de manier waarop zij deze kunnen beschermen en overdragen aan de volgende generaties. Voor Paus Franciscus, zijn beide belangrijk om “de kreet van de aarde en de kreet van de armen te horen”.

[fond or]LITURGISCHE GEBEDEN – DANKZEGGING VOOR DE GAVEN VAN GOD[/fond or]

Edelmoedige God, gij geeft ons alles wat we nodig hebben voor een goed leven. De mooie wereld waarin wij leven, familie en de vrienden, de gaven van het geloof, van de hoop en van de liefde. Aanvaard vandaag onze dankzegging :

  • Voor de schoonheid van de wereld waarin wij wonen – Allen : Wij zegenen en wij loven u !
  • Voor de verscheidenheid van de soorten en de complexiteit van de ecologische systemen – Refrein
  • Voor het leven dat circuleert, voor de dood en het nieuwe leven in de kringloop der seizoenen – Refrein
  • Voor de mensen die we alle dagen ontmoeten en met wie we in contact zijn via de telefoon of op Internet – Refrein
  • Voor hen die ons begeleid hebben op onze levensweg en ons naar het geloof hebben geleid – Refrein
  • Voor al degenen die ons aanmoedigen en ons de hoop geven dat een meer rechtvaardige wereld mogelijk is – Refrein
  • Voor de familie en de vrienden en al degenen die ons dragen door hun liefde en ons zo uw liefde doen merken – Refrein

[fond or]BIJBELSE TEKSTEN EN OVERWEGINGEN[/fond or]

- Aan de armen brood en hoop geven (Spreuken 22,1-2; 7-9,22)

“Een goede reputatie is meer waard dan grote rijkdom, begunstiging is beter dan zilver en goud, de rijke en de arme vervoegen elkaar, de Heer heeft hen allebei gemaakt… De rijke overheerst de noodlijdende, de lener is de slaaf van zijn leenheer… wie onrechtvaardigheid zaait, oogst de ramp en het onheil… wie de welwillende blik heeft zal gezegend worden om brood te hebben gegeven aan de arme… Berooft de zwakke niet, verplettert de arme niet aan de deur !”

Deze Spreuken van de volkswijsheid van Israël richten de blik n aar het lot van de armen die in de miserie leven zonder hulp noch hoop. Ze klagen het misbruik aan van de rijkdom van de leenheren die profiteren van de miserie van de armen om zichzelf te verrijken. Wie ethisch leeft en volgens het hart van God nodigt de arme uit aan zijn tafel en geeft hem niet alleen maar brood maar schenkt hem ook zijn waardigheid weer.

- Aan de arme respect en waardigheid tonen (Jc. 2, 1-6)

“Verbindt uw geloof toch niet met partijdigheid en ogendienst ! Veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen in prachtige gewaden en met gouden ringen aan zijn vingers, en tegelijkertijd komt ook een arme in haveloze kledij; als ge nu opziet tegen die rijk geklede man en hem een ereplaats aanbiedt, terwijl ge tot de arme zegt : ga op de grond zitten, bij mijn voetbank – hebt gij dan bij uzelf geen onderscheid gemaakt, zijt gij dan geen rechter geworden met boze gedachten ? Hebt gij dan de arme zijn waardigheid niet ontnomen ?”

  Zijn wij niet voortdurend geneigd de mensen te verkiezen met een sociaal statuut dat wij hebben of zouden willen hebben ? Verliezen we dan niet gemakkelijk uit het oog de mensen die in de miserie zitten en in het lijden en die ons herinneren aan de broosheid van ons eigen geluk ? We bieden dikwijls een grote gastvrijheid aan degenen die er eigenlijk geen nood aan hebben en zelden aan mensen die er een uiterste nood zouden aan hebben. Voor Jacobus is dat het gevolg van een verdeeld hart. Want onze dienst van God zal geloofwaardig zijn wanneer we zorg dragen voor weduwen en wezen en wanneer we ons niet laten besmetten door de waarden van deze wereld.

[fond or]INFO[/fond or]

* Steekkaart uitgewerkt door P. Wolfgang Schonecke / Netzwerk Afrika Deutschland:
        www.netzwerkafrika.de
* Bron en andere teksten in het Engels :
        www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
* Tekening : Zr. Johanna Senn CPS
* Vertaling van Duits naar Frans : P. Alois Schmid
* Andere interessante sites :
        https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
        https://eglisesvertes.ca/