missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Brief aan paus Franciscus

Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten
vrijdag 7 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Terwijl de onthullingen over het schuldig beheer van de crisis van de pedofilie door de Kerk zich vermenigvuldigen, in alle landen en op alle vlakken van de kerkelijke hiërarchie, is het de toekomst zelf van de instelling die gesteld wordt.

De Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten is van oordeel dat de Kerk uiterst urgent een diepe omvorming van haar bestuur moet aanvangen op straffe van weg te zinken.

In die zin zendt zij een brief aan de bisschoppen van Frankrijk en stelt hierin 3 te ondernemen acties voor : Herstellen, Zich richten tot de wortels van die buitensporigheden, Zich in de diepte hervormen.

Zij beschouwt dat een “Concilie van het Volk van God” onafwendbaar is om diep de betrekkingen tussen priesters en leken te onderzoeken, om het gewijde ministerie opnieuw te bewerken dat, in de disciplinaire voorwaarden waarin het actueel uigeoefend wordt, geleid heeft tot de afdrijvingen die men kent.

Zij maakt zich klaar er melding van te maken aan paus Franciscus in de volgende brief :[/marron]

  Katholieke Conferentie van de Francofone gedoopten

31 augustus 2018

Onderwerp : vraag om een concilie van het volk van God

Zeer Heilige Vader,

Als gevolg van de massale onthullingen van de talrijke schandalen van de Kerk betreffende de seksuele misbruiken op minderjarigen, heeft u een brief gezonden naar het volk van God, waarin u het klerikalisme veroordeelt als één van de oorzaken van het kwaad en u doet een beroep op de gedoopten om u te hepen om het probleem op te lossen. Wij wensen uw oproep te beantwoorden.

Wij steunen inderdaad vurig al uw stappen en wij trachten in werking te stellen wat u warm aanbeveelt. In zijn tijd, had de Conferentie van de gedoopten (CCBF) uw vorige geschriften over deze onderwerpen verspreid en met commentaar voorzien, Evangelii Gaudium, uw uiteenzetting ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het laatste concilie in 2015, en uw Brief aan kardinaal Ouellet in 2016, waarin u reeds de ‘mobilisatie van de gedoopten’ opriep in het leven van de Kerk, de nood om ‘de stoutmoedigheid’ te hebben, de noodzaak om ‘de piramide te doen kantelen’ en ‘het hoogste gezag van het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen’.

Vandaag, is de geloofwaardigheid van de Kerk niet alleen maar aangesneden, maar in flarden. En met het vertrouwen dat zich verwijdert, is het de boot van de Kerk die zinkt, en samen, priesters en leken, verliezen wij elk krediet in de verkondiging van het Evangelie.

Het is onze plicht als Conferentie van de gedoopten u onze overtuigingen te doen kennen, onze opinies, voorstellen voor onze Kerk, zoals het kerkelijk recht (212, § 3) ons hiertoe aanzet. Die plicht is alleen maar het gevolg van de “zin van het geloof” die de gelovigen bezielt en die gij als taak hebt uit te drukken in naam van allen.
Daarom roepen wij onze wensen uit dat een “Concilie van het volk van God” zou worden samengeroepen. Moet heel het volk niet te luisteren leggen naar de Geest, om te horen “de vreugden en de hoopvolle verwachtingen, de droefheden en de angsten van de mensen van deze tijd” (Gaudium er Spes, §1) ? Moet heel het volk niet bijdragen om de fundamenten te herbepalen van een Kerk die aandachtig is voor de oproepen van de Heer ? Is het niet door naar heel het volk te luisteren dat het geschonden vertrouwen terug kan komen ?

De vertegenwoordigers van het volk van God in pariteit samenbrengen, mannen en vrouwen, leken en clerici, zou het teken zijn van uw wil van een diepe vernieuwing in de Kerk en zou toelaten haar het vertrouwen van haar leden terug te schenken. Het zou een moment van waarheid zijn om aan onze Kerk de voorwaarden te schenken van een ware hergeboorte en een nieuwe toekomst bepalen gedeeld door het geheel van de huidige en toekomstige gelovigen.

Ik verzoek u te geloven zeer Heilige Vader, in mijn diepste eerbied.

In naam van de CCBF, Anne Soupa, presidente.

 
Mail :contact@baptises.fr

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 167 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License