missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
Economische en financiële kwesties

donderdag 13 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Gedurende de «Tijd van de Schepping » die we actueel vieren gebeuren verschillende gebeurtenissen in de wereld. Het Vaticaan heeft een document gepubliceerd, Oeconomiae et pecuniariae quaestiones. Beschouwingen voor een ethische onderscheiding van sommige aspecten van het actuele economische en financiële systeem.
Pater Schönecke, M. Afr., heeft dit document samengevat dat opgesteld werd door de Congregatie van de Geloofsleer en het Dicasterium voor de Dienst van de Integrale Ontwikkeling.
[/marron]

Het Vaticaan roept op voor een ethisch onderscheiding in onze economisch-financiële systemen

Het probleem met onze economisch-financiële systemen gaat heel wat verder dan deze systemen zelf. De ware moeilijkheid bevindt zich in feite in het disfunctioneren van de menselijke geest en ons verdraaide begrip van de menselijke antropologie. Dit probleem is eveneens een gevolg van de oneindige waarde die wij onbewust gelegd hebben in dit instrument van uitwisseling “geld” genaamd. Volgens de boeddhistische godsdienst, brengt de menselijke geest, in zijn normale staat, de ‘dukkha” voort, wat vertaald kan worden door “onvoldaanheid” of eenvoudigweg “miserie”.

De geest van de mens is zeer sluw, maar hij is nooit voldaan en is verantwoordelijk voor het geweld zonder voorgaande dat de menselijke wezens elkaar aandoen. Het is ditzelfde menselijk verstand dat de auteur is van de brutaliteit die aangedaan wordt aan de andere vormen van leven die men in ons ecosysteem vindt. Het is het menselijk genie dat onze economische en financiële systemen geschapen heeft die de ethische waarden en het onderscheid missen maar integendeel goed gestructureerd zijn en perfect nageleefd worden om deze bodemloze put te vullen die de menselijke geest is. Het toekennen van hoge premies voor wat wettelijk is eerder dan voor wat nuttig is voor ons gemeenschappelijk bestaan drukt dit disfunctioneren goed uit.

Men moet ook onderstrepen dat juridische procedures vermeerderen en akkoorden sluiten zonder rekening te houden met de juiste en urgente ethische oriëntaties niet voldoende is om de crisissen op te lossen.

De band, waarvan men niet dikwijls spreekt, tussen ons economisch systeem en de extreme armoede is ethisch, zo niet, hoe zou men een systeem kunnen steunen en zelfs voeren dat aan een kleine van fractie van de mensheid toelaat in de overvloed te leven, terwijl de meerderheid juist genoeg heeft om een dag te overleven. Dit toont de noodzaak aan van verschillende economische en financiële pedagogieën te hebben die nieuwe houdingen belichamen en nieuwe levensvormen gebaseerd op ethische waarden. In zijn encyclieken, in het bijzonder Evangelii Gaudium en Laudato Si, heeft Paus Franciscus altijd benadrukt dat die leemte zou worden aangevuld. De Heilige Vader waarschuwt ons: “een grote culturele en educatieve uitdaging wordt ons aangeboden. Wij moeten onverbiddelijk de lange weg van de vernieuwing gebruiken” (202).

In dezelfde aard, een recent document van het Vaticaan, [bleu]“Beschouwingen voor een ethisch onderscheid in verband met sommige aspecten van het huidige economische en financieel systeem”[/bleu] vermeldt de zware afwijkingen die men tegenkomt in onze economische en financiële systemen en oproept tot het ethisch onderscheid.

[bleu marine]De belangrijkste punten van dit document:[/bleu marine]

 • Onze manier van denken die de mensen uitsluitend ziet als eenvoudige economische actoren. (9)
 • De afwezigheid van een ethiek die georiënteerd is naar het gemeenschappelijk welzijn en geleid door de menselijke rede. (2,17)
 • De alom aanwezige controle van de machtige partijen en van de grote economische en financiële netwerken. (12)
 • De groeiende ongelijkheid tussen de landen en in de schoot van deze landen.
 • Het dalen van de inkomsten veroorzaakt door het werk, terwijl de opbrengsten voortgebracht door het kapitaal vermeerderen. (13)

[bleu marine]Het document biedt ook ethische oriëntaties[/bleu marine] voor de oplossing van de crisis. Sommige van deze houden in:

 • Een begrijpen van de economie en van de zaken in het licht van een ethische visie van de integriteit van de menselijke persoon.
 • De controle van de markten die niet in staat zijn zichzelf te controleren. (13)
 • De positieve uitwisseling van het economische profijt en van de sociale solidariteit.
 • Meer gedetailleerde criteria om het bruto nationaal product (BNP) te meten van de naties. (11)

Dit document vergelijkt bovendien de financiële markten met een gigantisch lichaam waarvan de aders enorme sommen geld meevoeren, als een levenswekkend plantensap. Het systeem is gezond wanneer de groei en de verdeling van de rijkdommen samengaan en wanneer de waardigheid van de menselijke persoon en het gemeenschappelijk goed geëerbiedigd worden. De invoer van twijfelachtige economisch-financiële instrumenten schept systematische problemen en vergiftigt het hele organisme. (19)

[bleu marine]De vernielende factoren in deze systemen zijn:[/bleu marine]

 • Een naïef geloof en een veronderstelde zelfvoldoening van de markten, onafhankelijk van elke ethiek en een handelscultuur die alleen maar gericht is op het profijt terwijl het gemeenschappelijk welzijn vergeten wordt. (21, 23)
 • Niet transparante en geriskeerde financiële producten die leiden tot het speculeren en tot het manipuleren van de rentecijfers, tot de corruptie, de belastingontduiking en het witwassen van geld (29,30)
 • De groei van de openbare schuld van talrijke landen veroorzaakt door listen in het beheer van de openbare middelen die erin bestaan verliezen van het private om te draaien in openbare schulden.

[bleu marine]Als middelen om uit die modderpoel te geraken, stelt het document voor:[/bleu marine]

 • Een eerlijke evaluatie en een verandering van de onderliggende filosofie in de maatschappijen en de ondernemingen. Dit samengaand met de instelling van raden van ethiek in de banken en de ondernemingen.
 • Een klare en efficiënte reglementering van de financiële markten en van de agentschappen van notatie om een grotere transparantie te scheppen in de handelstransacties op alle vlakken.
 • Een klare bepaling van de scheiding van de bankdiensten van investering enerzijds en de klassieke vormen van sparen en van de bankkredieten anderzijds, terwijl inlichtingen worden geleverd over de risico’s van al de financiële producten.
 • Middelen vinden om een redelijke vermindering te verzekeren van de openbare schuld.

In samenvatting, het document van het Vaticaan herinnert weer aan het eeuwenoude principe dat alles wat geschapen is geweest goed moet geordend worden om de noden van de mensenfamilie te dienen. Dit is eveneens van toepassing voor de economische systemen die ingesteld worden voor de ontwikkeling en de interactie van de mens.

De naar opkomende economische systemen zijn in de vizierlijn. Het mikpunt is hun groeiend gebruik voor bedrieglijke doelen door morele individuen en personen die de authentieke verzuchtingen van de menselijke geest in de wind slaan. De dialoog tussen het economisch systeem en de fundamentele waarden van de mens moet doorlopen en blijvend zijn. Het is niet voldoende dat alleen maar enkelen enorme winsten boeken; het is nodig dat de hele wereld voor allen een betere verblijfplaats zou worden dankzij de vernieuwing van de moderne economische systemen.

  Wolfgang Schonecke, M.Afr en Chika Onyejiuwa, CSSp

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 203 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License