missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
De vreugde van het dienen delen

zaterdag 22 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
TIJD VAN DE SCHEPPING 2018

De vreugde van het dienen delen


Liturgische en Bijbelse teksten

Vierde week :
van 23 tot 29 september

De viering van de tijd van de schepping, die haar oorsprong vindt in de orthodoxe traditie, werd overgenomen door de Wereldraad der Kerken en aanbevolen aan de Katholieke Kerk door Paus Franciscus. Gedurende de vierde week herinneren wij er ons aan dat wij geen meesters zijn, maar dienaars van onze tijdgenoten en van de schepping.

[fond or]LITURGISCHE GEBEDEN – DANKZEGGING[/fond or]

God onze Vader, wij komen voor u, wij, uw kinderen. Wij zoeken uw aangezicht en wij kennen uw vaderlijke zorg. Wij komen bij u om u te aanbidden en te loven. Wij willen opnieuw luisteren naar uw woord vandaag.
Jezus Christus, zie ons hier voor u in stilte, denkend aan de lange uren die gij alleen hebt doorgebracht in gebed.
Heilige Geest, wij stellen ons in uw aanwezigheid, zoals we zijn, en wij bidden u om altijd bij ons te zijn. Moge uw kracht in ons en door ons werkzaam zijn en ons zo omvormen evenals de wereld. AMEN

[fond or]BIJBELSE TEKSTEN EN OVERWEGINGEN[/fond or]

- Bezorgd om het welzijn van allen (Spreuken 31, 31,10-31)

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar, en zal daar rijkelijk wij winnen.
Zij staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar dienaressen taken op.
Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, en met wat ze heeft verdiend, plant zij een wijngaard…
Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp…
Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui…
Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt zijn liefdevolle lessen…
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen.”

Wat kenmerkt een vrouw? Zij is zelfbewust en autonoom, een handelaarster die erin slaagt. Zij voelt zich verantwoordelijk, niet enkel voor haar gezin, maar’ ook voor haar dienaressen. Zij heeft een hart dat openstaat voor de armen. De bron van haar kracht en van haar wijsheid is haar diepe relatie met haar God.

In het boek der Spreuken, zijn allen verantwoordelijk voor de goede sociale sfeer en het gezonde levensmidden, dat van de mannen en de vrouwen, de jongeren en de ouderen. Dit is eveneens van toepassing voor de gemeenschap van de Kerk.

- De eerste zijn wil zeggen dienaar worden (Marc. 9,33-37; 10,35-45)

“Jezus vroeg aan zijn leerlingen : “Waar hebt ge onderweg over getwist?”Maar zij zwegen, want wij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was… Johannes en Jacobus zegden tegen hem: “Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter- en de andere aan uw linkerkant moge zitten”. De andere leerlingen die dat gehoord hadden waren verontwaardigd tegen Johannes en Jacobus. Jezus riep hen en zei : “Gij weet dat zij die als heersers der volken gelden, hen met ijzeren vuist regeren. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…”

De leerlingen drukken uit wat ook wij soms aanvoelen in ons hart: het nummer één te zijn, goed aan de top van de sociale schaal, als eerste rechtop op het podium, vol vreugde, bewonderd en geliefd. Ofwel vergelijken wij ons met anderen en zouden we zo mogelijk de beste willen zijn, de rijkste, de verstandigste, die meest succes wil hebben. Hoeveel tijd, geld en energie investeren we in het uiterlijk voorkomen en de vermaardheid, in de carrière en het sociaal statuut? Jezus keert deze waardeschaal van menselijke waarden om. Voor hem, bevindt zich de ware grootheid in de dienst van de zwakken en de armen, en van de schepping. Jezus heeft hiervan een duidelijk teken in de afscheidsmaaltijd met zijn vrienden: terwijl zij nogmaals twisten om de eerste plaats, wast Jezus hun de voeten zoals de laatste van de slaven dit zou doen. Het is maar als wij ons dagelijks leven beleven als een dienst, in familie, bij het werk, in de gemeenschap, dat we de Geest van Jezus kunnen meedelen aan de anderen.

[fond or]INFO[/fond or]

* Steekkaart uitgewerkt door P. Wolfgang Schonecke / Netzwerk Afrika Deutschland:
        www.netzwerkafrika.de
* Bron en andere teksten in het Engels :
        www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
* Tekening : Zr. Johanna Senn CPS
* Vertaling van Duits naar Frans : P. Alois Schmid
* Andere interessante sites :
        https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
        https://eglisesvertes.ca/