missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

TIJD VAN DE SCHEPPING 2018
De uitnodiging om Jezus te volgen overdragen

zaterdag 29 september 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster
TIJD VAN DE SCHEPPING 2018

De uitnodiging om Jezus te volgen overdragen


Liturgische en Bijbelse teksten

Vijfde week :
van 30 september tot 4 october

De viering van de tijd van de schepping, die haar oorsprong vindt in de orthodoxe traditie, werd overgenomen door de Wereldraad der Kerken en aanbevolen aan de Katholieke Kerk door Paus Franciscus. De teksten van de laatste week tonen dat onze inzet voor de zorg voor het behoud van de schepping voor de komende geslachten deel uitmaakt van onze roeping die erin bestaat te bidden, te denken en te handelen zoals Jezus.

[fond or]LITURGISCHE GEBEDEN – GEBED VAN INZEGENING[/fond or]

God, onze schepper,
  wij komen naar u toe met een open geest en een beminnend hart.
Wij danken u voor de gave van de schepping en voor al uw weldaden.
Wij zijn bewust dat wij tekort zijn geschoten in het zorg dragen van de schepping en deze te beschermen in uw naam.
Jezus, onze meester,
  in deze tijd van de schepping, aanvaarden wij de uitnodiging om te leven als uw leerlingen : wij engageren ons uw voorbeeld te volgen en met als onze krachten te werken voor een wereld van liefde, van rechtvaardigheid en van vrede.
Help ons om samen bij te dragen tot het welzijn van alle levende wezens en in uw naam het geschenk van de schepping over te dragen aan toekomstige generaties.
AMEN

[fond or]BIJBELTEKSTEN EN OVERWEGINGEN[/fond or]

- Zonder de kracht van boven gaat het niet… (Jac. 5,13-18)

“Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed?Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen, opdat zij een gebed voor hem uitspreken. Het gelovige gebed zal de zieke redden… Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”

Alles hangt af van de zegening van God, zegt een oud spreekwoord. Wij denken dat de wetenschap, de techniek en het geld alle problemen zullen kunnen oplossen. Werkelijk? Kunnen zij ons genezen van de obsessie van de macht en de kracht, de onbegrensde bezitsdrang, van de haat van de vreemdeling, van de aantrekking van de leugen en het bedrog, van de luiheid van de gewoonte? Deze geestelijke ziektes zijn de diepste redenen van de sociale en ecologische crisis. Wij hebben nood aan een ander medicijn : een verandering van de gedachten, een spiritualiteit van de solidariteit, van ons verantwoordelijk te voelen voor God en voor alle mensen en voor alle schepselen, een nieuw hart en een nieuwe geest die alleen God kan geven.

- … en alleen maar samen met al de mensen van goede wil (Marc. 9,38-40.50)

“Johannes zei aan Jezus : “Meester, we hebben iemand in jouw naam demonen zien uitdrijven, en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was.” Maar Jezus zei : “Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is voor ons.”… Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar!”

  De Geest blaast waar hij wil en dikwijls daar waar wij hem niet verwachten. In het bijzondere domein van de sociale rechtvaardigheid en van het klimaat, waren de profeten en de voorlopers dikwijls moedige mensen buiten de Kerk. In de Kerk, moeten we leren God aan het werk te zien daar waar mensen die niet tot onze groep behoren zich inzetten in de geest van het Evangelie voor de rechtvaardigheid en de vrede, en contacten aan te knopen met hen. De vernieling van de omgeving en de klimaatsverandering zijn problemen die men alleen maar globaal kan oplossen. Allen zullen een kleine persoonlijke bijdrage kunnen en moeten leveren ter plaatse, maar de uidagingen kunnen maar te boven worden genomen als de Staten, maar ook de godsdiensten, de wetenschappers en de burgerlijke maatschappij, samen werken om een oplossing te vinden.

[fond or]INFO[/fond or]

* Steekkaart uitgewerkt door P. Wolfgang Schonecke / Netzwerk Afrika Deutschland:
        www.netzwerkafrika.de
* Bron en andere teksten in het Engels :
        www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/
* Tekening : Zr. Johanna Senn CPS
* Vertaling van Duits naar Frans : P. Alois Schmid
* Andere interessante sites :
        https://seasonofcreation.org/fr/guide-fr/
        https://eglisesvertes.ca/


* Om te lezen – Als ge verder wilt gaan in uw inzet in de schoot van het “Maison commune”, ziehier enkele interessante boeken :

  • « Avec Laudato Si’ devenir acteurs de l’Ecologie intégrale », onder leiding van Fabien Revol, Peuple Libre, 2017.
  • « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’ », Bisschoppenconferentie van Frankrijk, Conseil Famille et Société, 2017.
  • « Le défi écologique : vers de nouveaux chemins », Revue éthique et de théologie Morale, CERF, 2018.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 140 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License