missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Migratie gezien vanuit Algerije

vrijdag 28 september 2018 door D.F. (Vertaling), Jan Heuft, Webmaster

[vert]Tekst opgesteld voor de bisschoppen van Algerije met het oog op de vergadering van de Cerna [1][/vert]

Wat betreft ‘Ontmoeting en Ontwikkeling’, maken we hier alle dagen mee dat de migranten van ten zuiden van de Sahara, die in een ongeregelde situatie verkeren in Algerije, terug gedreven worden. Dit terugdrijven wordt georganiseerd over heel het nationale territorium. In het begin ging het erom de migranten van Niger terug te drijven, die in massa gekomen waren om te bedelen over heel het Algerijnse territorium. Die mensen van Niger kwamen vooral uit de streek van Zinder in het Zuiden van Niger. Dit gebied wordt hard getroffen door de klimaatveranderingen (het regent er bijna niet meer) en de agressieve, wrede aanwezigheid van de islamitische groepen die de bevolking terroriseren. Vroeger gingen de mensen werken, in de periode van droogte, in de gebieden in het Zuiden van Niger, maar dat is niet meer mogelijk, precies omwille van die terroristen.

Het drama van die migratie is dat die mensen uitgebuit worden door mensensmokkelaars van Niger aanwezig in Algerije en in Niger. De bedelarij onder de vorm van Islam wordt gebruikt, maar eveneens de mensenhandel : vrouwen en vooral de kinderen ! Dat is en was een vreselijke, afschuwelijke toestand. Algerije heeft een einde willen stellen aan dit verloop van zaken door het terugkeren te organiseren en dit in akkoord met de regering van Niger.

Gezien de onmetelijkheid van het probleem, en het aantal migranten, allen uit het Zuiden van de Sahara, hebben de politie en de gendarmen alle kleurlingen, clandestiene migranten, aanvragers van asiel en vluchtelingen van het HCR uiteindelijk opgepakt. Dat schept een sfeer van angst en de aanvragen om vrijwillig terug te keren zijn zeer talrijk. De OIM [2] en ’Ontmoeting en Ontwikkeling’ organiseren deze terugtochten. Met de OIM is het met het vliegtuig (met talrijke stappen en een tijd van ten minste 3 weken) met ‘Ontmoeting en Ontwikkeling is het langs de weg met de tussengelegen van posten de Katholieke Missie doorheen heel Afrika (vooral Niger, Guinee, Kameroen, Benin, het tijdbestek van de stappen voor het vertrekken vragen 2 of 3 dagen, wij komen aan 85 geslaagde vertrekken sinds 01/01/2018).

De Algerijnen

Le vrijwillige terugkomsten van de Algerijnen vanuit Europa zijn tamelijk talrijk en wij werken met organisaties : Caritas, NGO vluchtelingen van Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Italië. Deze “vrijwillige” terugkomsten zijn voor 90 % een mislukking. Die personen zijn vrijwillig teruggekeerd onder de druk van de antimigratie wetten en om “de terugkeerpremie” van 1500 tot 2000 Euro te krijgen.

De afreizen vanaf de Algerijnse kusten

Men moet ongeveer 30 Algerijnen per week tellen, (soms komen daar mensen van onder de Sahara bij) die trachten de zee over te steken naar Europa roe (Annaba, Mostaganem, Oran), zonder de slierten van Algerijnen te vergeten voor de buitenlandse consulaten om een visa te bekomen, dikwijls zonder resultaat (en in geval van een positief antwoord zijn de verlengingen van het verblijf in Europa zeer talrijk).

De redenen van de afreizen

Deze zijn talrijk zowel voor de mensen van ten zuiden van de Sahara als voor de Algerijnen. De meesten van hen zijn “moedige” mensen voor wie het politiek systeem van hun land niet meer past. Daarbij voegen zich economische en psychologische redenen van het slechte leven.
Zij willen hun toekomst elders opbouwen, welke deze ook zij ! De enige oplossing is de politieke verandering in Afrika zelf, waarvoor de Afrikanen enorme offers moeten brengen. De oplossing kan niet van Europa komen, zij moet komen vanuit het Afrikaanse politieke systeem.

De pastoraal van de migranten in onregelmatige situatie

Deze is uiterst moeilijk omwille van het ontbreken van een taal van waarheid en omwille van de situatie van kwetsbaarheid van deze personen. De pastoraal van de vluchtelingen is gemakkelijker en de strijd voor hun rechten eveneens. Als Kerk, zouden wij nooit de sluikmigratie kunnen steunen.

Het thema “een wereld zonder grenzen” is naïef en kan niet verwezenlijkt worden. Wij kunnen en wij moeten integendeel altijd beschikbaar zijn om de personen in nood te helpen en op te vangen door bij te dragen tot hun herstel in een evenwichtige autonome situatie.

De begeleiding in het christelijk geloof is zeer delicaat, deze moet gedaan worden zonder een achterliggende gedachte van economische hulp of materiële voordelen. Wat het doopsel of de bekering betreft laten we ook daar voorzichtig zijn, bijzonder in de begeleiding van de gevangenen

  Algiers, 20/09/2018

Broeder Jan Heuft, w.p.

Verantwoordelijke van de interconfessionele Dienst “Ontmoeting en Ontwikkeling”

[1Conferentie van de Bisschoppen van het Noordelijk Gebied van Afrika

[2Internationale Organisatie voor Migranten


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 204 / 1114487

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License