missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

EDITORIAAL

Nuntiuncula Nr 709 Augustus - September 2018
maandag 1 oktober 2018 door Luc Putzeys

Beste Confraters,

Het behoud en de bescherming van de schepping behoren tot ons charisma als missionarissen. Onlangs hebben we de « Werelddag van gebed voor het behoud van de schepping » gevierd, door Paus Franciscus begonnen in 2015. Je hebt de teksten van de 5 weken ‘Temps de la création 2018’ ontvangen.

De Heer heeft de aarde en het universum aan heel het mensdom gegeven tot het einde van de wereld. Het mensdom betekent de mensen van alle tijden en niet die bepaalde persoon, sociëteit of natie. Het welzijn van alle volken en dat van de komende generaties staat op het spel.

Onze voorouders leefden meer in harmonie met de natuur. Zij hadden oog voor het algemeen welzijn, respect voor de dieren, de natuur en de dingen. Ze gebruikten alleen wat noodzakelijk was om te leven en te overleven. Franciscus van Assisi bad: « Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water… !... Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde… ! Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid ».

Momenteel is het dikwijls het geld dat telt. De natuur en de schepping zijn niet meer zozeer een broer, een zus of een vriend. Ze werden een bron van verrijking en groeiende consumptie. Velen gebruiken ze zonder aan anderen te denken noch aan de komende generaties.

Wanneer Lavigerie zei « In Afrika heb ik alles lief gehad » vroeg hij liefde en respect voor de schepping: mensen, rivieren, grond, bossen, voeding, ondergrond…

Men zou kunnen opmerken: Wat kunnen wij kleine witte paters daaraan doen? We hebben niets te zeggen in de grote akkoorden van Parijs. Maar heel eenvoudig aan de basis kan ieder veel doen. Enkele mogelijkheden waarover we beschikken: de strijd tegen verkwisting, het voedsel in onze vuilbakken, het aanschaffen van nutteloze dingen, het zuinig gebruik van water en elektriciteit, het openbaar vervoer… Gedurende onze gemeenschapsraad kunnen we elkaar daarvoor gevoelig maken.

Paus Franciscus in « Laudato si’ » heeft het over ons gemeenschappelijke huis. Niet willen samenwerken aan het behoud van de schepping is een vorm van egoïsme : we kennen de uitdrukking « après nous le déluge ! ».

Laudato si’ eindigt met de woorden: « Almachtige God, U bent aanwezig in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen, U omarmt alles wat bestaat met uw liefde. Stort uw liefdeskracht over ons uit, opdat wij het leven en de schoonheid beschermen. »

Moge de Geest ons leiden en ons aanmoedigen tot meer engagement in de strijd voor het behoud van de schepping.

  Luc

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 187 / 1148220

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License