missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan

SYNODE OVER DE JEUGD
De jongeren, het geloof en het onderscheid van de roeping

Rome – 3 tot 28 oktober
dinsdag 23 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster


Het edito van de synode

[mauve fonce]Vrijdag, 19 oktober 2018       [/mauve fonce]


Allen onderstrepen het : deze synode is op de eerste plaats een ervaring van universele broederlijkheid. Het profiel van de deelnemers en de aangedragen nieuwheden helpen om van deze synodale vergadering het laboratorium te maken van een kerk in gesprek.

Elkeen draagt zijn rijkdom bij, en geheel wordt vrij doorgegeven op de sociale netwerken : een sterk bevestigde Paus Franciscus, die elkeen nabij komt, en die tussenkomt zoals de anderen gedurende de debatten. De goed aanwezige jongeren, die weten dat naar hen geluisterd wordt en die durven interpelleren. 35 vrouwen die hun nodige en verrijkende belichting bijdragen. En de synodale Vaders die het verschil niet wegvagen van hun standpunt en die wensen bij te dragen tot de verscheidenheid van de contexten waarin de jongeren opgroeien.

Ziezo, de synode heeft leven genomen. De banden zijn geweven. De beslist jeugdige stijl helpt iedereen om zich uit te drukken.

En men zou kunnen erkennen dat het precies op die manier is van zijn, van werken, van zich te verplaatsen, en van te luisteren naar de Geest, dat de Synode een concreet antwoord biedt aan de uitdagingen die de jongeren moeten opnemen : een communautaire benadering. Want dat is wel degelijk de nood om aan een gemeenschap toe te behoren die zich laat voelen voor de jongeren : geen structuur maar een gemeenschap, een familie. En men denkt terug aan de woorden van Franciscus in zijn inleidende toespraak: “het loont de moeite een Kerk te hebben als een moeder, als een opvoedster, als een thuis, als een familie, in staat, ondanks de menselijke zwakheden en de moeilijkheden, om de nooit voorbijgestreefde boodschap van Christus te doen schitteren en over te dragen.” Eigenlijk bestaat de grote kwestie van deze synode erin, zoals Bruno Forte (één van de opstellers van het uiteindelijke document) het openbaarde : “van welke kerk dromen wij voor de toekomst ?”

Precies, deze laatste dagen, is er veel sprake geweest van het onderscheid maken en van de begeleiding – het tweede deel van het ‘Instrumentum laboris’ – en de Vaders hebben geschetst wat dat zou zijn “een Kerk van de begeleiding”. Men bevindt zich zeker in de continuïteit van de synode over de familie en van Amoris Laetitiae.

De begeleiding is niet alleen maar een verhouding van meester tegenover volgelingen. De consensus werd zeer snel bereikt in de 14 taalgroepen over de noodzakelijk gemeenschappelijke dimensie van de begeleiding, de begeleiding “tussen gelijken” zoals Mgr. Bertrand Lacombe het onderstreept. Kortom, De begeleiding voor het christelijk leven is altijd tegelijkertijd persoonlijk en gemeenschappelijk. Het belangrijk dit te preciseren. Dit begrip van begeleiding heeft trouwens de voorrang genomen op dat van geestelijke leiding, des te meer omdat verschillende bisschoppen de risico’s onderstreept hebben dat dit spirituele misbruiken kan inhouden.

Het begrip van onderscheiding is eveneens zeer besproken geworden. Dat is geen voorbijgang bij de psy, maar een middel om antwoord te geven op de fundamentele kwestie : wat ga ik maken van mijn leven ? Het komt erop aan de persoonlijke levensweg te identificeren langs dewelke de Geest ons leidt om ons te conformeren met Christus. De Vaders hebben onderstreept hoezeer de gave van het onderscheid even goed kan toegekend worden aan clerici, aan ingewijden als aan leken. Met zeker de nadruk op het absolute respect voor de gewetensvrijheid van elkeen.

De roeping is een uitnodiging, geen dwang.

  P. Vincent Breynaert
(Conferentie van de bisschoppen van Frankrijk)

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 198 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License