missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerije

Martelaren van hun werken

vrijdag 26 oktober 2018 door D.F. (Vertaling), Webmaster

“In de ogen van de mensen, ondergingen zij een bestraffing maar door hun hoop, hadden zij reeds de onsterfelijkheid.” [mauve fonce](Wijsheid 3, 4)[/mauve fonce] Ziedaar een uittreksel uit de eerste lezing van de plechtigheid van Sint Cyprianus, bisschop en martelaar, patroon van Noord Afrika.

Inderdaad, door hun hoop, hadden de martelaren reeds de onsterfelijkheid want “het leven van de rechtvaardigen is in Gods hand, geen enkele kwelling heeft vat op hen”.
[mauve fonce](Wijsheid 3, 1).[/mauve fonce]

Dit jaar, is het feest van Sint Cyprianus in zekere zin samengevallen met de blije aankondiging van de zaligverklaring van onze 19 nieuwe martelaren van de Kerk in Algerije (Mgr. Claverie en zijn 18 gezellen) die plaats zal vinden te Santa Cruz, in Oran op 8 december 2018.

Zoals Sint Cyprianus, is hun vertrek uit deze wereld als een ongeluk verlopen (voor wie niet nadenkt en wie geen hoop heeft). Sommigen zijn gestorven doorzeefd met kogels, anderen gekeeld als schapen, anderen doodgestoken toen ze terugkwamen van de Mis, anderen door een ontploffing… Wanneer zij ons verlaten hebben, dacht men dat ze vernietigd waren [mauve fonce](Wijsheid 3, 3)[/mauve fonce]. Nochtans, vermits "het bloed van de martelaren een zaadje van christenen is”, zei Tertulianus, door te sterven uit liefde en trouw voor dit volk en dit land dat zij zozeer hebben liefgehad, dragen zij nog altijd vruchten !

Mijn grootste verwondering, als getuige van hun werken en overvloedige vruchten, was op 16 september 2018, de dag zelf van het feest van Sint Cyprianus. We hadden voorzien inschrijvingen te doen voor de schoolsteun van lessen in het Engels en het Frans zoals elk jaar voor alle lagen (van de lagere school tot de universiteit).

Elk jaar vermeerdert het aantal want wij zijn ‘slachtoffers van ons succes’ geworden. We wisten dat er veel volk zou zijn op de dag van de inschrijvingen, want onze plaatsen zijn beperkt, maar niet zoveel ! Om 7 u.48, na de lauden, open ik het deurtje om ons voor te bereiden om de inschrijvingen te beginnen om 8 u.30. Verrassing ! reeds 83 personen voor het ingangsdeurtje, zonder degenen te tellen die door de kleine deur van de bibliotheek gekomen waren ! Overspoeld door het aantal, moest alles door elkaar gegooid worden ; geen ontbijt, laat middagmaal en zelfs geen siësta gedurende de hele week, en zo overstegen we zelfs het record op de wachtlijsten !
De meesten van degenen die gekomen zijn hebben horen zeggen “de Paters hebben de talenschool heropend”, anderen “er bestaat niets beters dan bij de Witte Paters van Tizi”… en nog anderen “ik heb niet kunnen slapen om als eerste te kunnen komen en daar heb ik nog andere ouders gevonden omdat gij de besten zijt”

Dan, dat alles overwegend, heb ik bij mezelf gezegd, als er zoveel volk is dat in ons betrouwt voor alles wat we doen, eenvoudigweg maar wel degelijk is dat dank zij onze voorgangers die de oorsprong zijn van dit zaad. Stervend, brengen zij nog vrucht voort; zij zijn martelaren geworden van hun goede werken. Werkelijk, zij schitteren als een vuur dat door het stro loopt. [mauve fonce](Wijsheid 3, 7)[/mauve fonce]

Inderdaad, “als het graankorrel in de aarde gevallen niet sterft, dan blijft hij alleen ; maar als het sterft, brengt hij veel vrucht voort” [mauve fonce](Johannes 12, 24)[/mauve fonce], het evangelie van de plechtigheid van Sint Cyprianus. Na mijn meditatie, ben ik u komen vertellen… Wij, die geïnspireerd worden door onze voorgangers martelaren, dankzij hun werken, bidden dat de Heer ons moge helpen om nog meer al ons vertrouwen in Hem te stellen.

Vincent Kyererezi, M.Afr.
Tizi Ouzou (Algerije)

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 416 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License