missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Oecumene

6de dag van de Gebedsweek voor de Eenheid

Woensdag 23 januari
woensdag 23 januari 2019 door Webmaster
[vert]Thema van de week :[/vert]

“ Zoek het recht en niets dan het recht “
[mauve fonce](Deuteronomium 16,11-20 )[/mauve fonce][marron]Dag 6 : De Heer van de machten, is zijn naam[/marron]

[vert]Lezingen[/vert]

[mauve fonce]Jeremia 10,12-16[/mauve fonce] De Heer van de machten, is zijn naam
[mauve fonce]Marcus 16,14-15[/mauve fonce] Trek heel de wereld door om aan elk schepsel
de goede boodschap te verkondigen

[vert]Overweging[/vert]

Gods wonderbaarlijke macht en grootheid worden zichtbaar in en door heel zijn schepping: «Zijn naam is: de Heer van de machten».

Vandaag worden we geconfronteerd met een ernstige wereldwijde ecologische crisis, die het voortbestaan van de natuur bedreigt. Hebzucht dreef mensen ertoe om de schepping mateloos uit te buiten. Vanwege de vooruitgang worden bossen gekapt. De vervuiling bezoedelt de aarde, de lucht, de rivieren en de zeeën. Landbouw wordt hierdoor onmogelijk. Schoon water wordt onvindbaar en vele dieren sterven. Na zijn verrijzenis gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht de Blijde Boodschap «aan heel de schepping».te verkondigen. God wil alles nieuw maken, niets wordt daarvan uitgesloten. Onze neiging om de schepping uit te buiten, dienen we om te buigen tot een houding die de schepping naar waarde schat en ons met haar verzoent.

Actiegroepen van verschillende religies sporen christenen aan om als Kerken verantwoordelijkheid op te nemen voor het milieu en de uitbuiting van de aarde tegen te gaan. Zo kunnen christenen in eenheid getuigen van hun Schepper, want «Hij is de schepper van het heelal». Wanneer we samen met andere christenen ons gemeenschappelijk huis verdedigen, is dit niet zomaar actie voeren, maar de vervulling van het gebod van de Heer om de Blijde Boodschap van Gods liefde die geneest en herstelt, aan heel de schepping te verkondigen.

[vert]Gebed[/vert]

  Liefdevolle God,
alles is ontstaan door uw Woord.

We danken U voor het universum
dat ons uw heerlijkheid, schoonheid en goedheid openbaart.

Schenk ons de wijsheid om behoedzaam met de aarde om te gaan
en om samen de profeten van de Blijde Boodschap aan heel de schepping, te zijn. Amen.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 119 / 1114261

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License