missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam, Orthodoxie, Protestantisme

Feuilles Vertes 01-09

vrijdag 9 januari 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Voor een hervorming van de moslimrecht (sharia)

De hoogleraar in de rechten, van Soedanese afkomst (°1946), Abdullahi Ahmed An-Na’im , gaat het doctoraat “honoris causa” van de twee katholieke universiteiten van Leuven – Louvain-la- Neuve ontvangen. Een man van dialoog, sterk geëngageerd in de verdediging van de fundamentele rechten (hij geeft les in de USA). Reeds als student in Khartoem, in 1968, nam hij deel aan de hervormingsbeweging van Mohammed Taha , die als afvallige geëxecuteerd zal worden in 1985 op bevel van president Jafar Numayry. De gedachte van Taha zal bepalend zijn voor de hervorming die An-Na’im vandaag voorstelt.

Hij stelt een liberale en moderne interpretatie van de islam voor en een hervorming van de sharia. Daarvoor zet hij zich “in the shoes of the other person”, stelt hij zich in de plaats van de andere. Hij gelooft dat de “verdraagzaamheid t.o.v. dissidente opvattingen essentieel is”. Dat is zijn manier van in dialoog te treden.

De sharia berust op 4 fundamenten, waarvan de twee eerste de KORAN en de SUNNA zijn (uitspraken en praktijken van de Profeet en van zijn eerste volgelingen). Hier vindt de hervormende leer plaats van Taha betreffende de lezing van de Koran.
De openbaring van het goddelijk woord gebeurde in twee periodes:

  • 1/ in Mekka, waar de Profeet begonnen is met vele tegenstanders en weinig aanhangers;
  • 2/ in Medina, vanaf 622, met een sterke gemeenschap.

Voor An-Na’im zou de tekst (soerates) die dateert van Mekka de boodschap zijn van het te bereiken ideaal. Voor de tekst die van Medina dateert, heeft God aanpassingen toegelaten om te beantwoorden aan de sociologische en politieke noden van de plaats. Welnu, er zijn sommige verzen die elkaar tegenspreken. In het recht, doen de nieuwe verzen de oude vervallen.

An-Na’im draait het verloop om door terug te keren naar de eerste boodschap van Mekka , die meer authentiek zou zijn, meer ideaal.

Voorbeeld :

  • de discriminaties (t.o.v. vrouwen en niet-moslims): verbod voor een moslimvrouw met een niet-moslim te huwen. Deze verzen dateren van de periode van Medina. Het was een aanpassing aan de socio-economische situatie in Medina en de noodzaak zich te bevestigen als gemeenschap. Daar deze context verdwenen is, moet men terugkeren naar de eerste boodschap van Mekka: gelijkheid tussen man en vrouw: 4.1/ 9.71/ 3.195/ 4.124.

Het respect voor de religieuze identiteit en voor de mogelijkheid van een zelfbeslissing van een volk met de keuze van een religieus recht, zonder toegeving tegenover het respect van de fundamentele rechten, staat ingeschreven in een ontwikkelingsproces, volgens An-Na’im. Daarin moet men een radicale tegenstelling vermijden tussen de westerse wereld en de islamwereld. De gedachte van de dialoog is ook een vredesgedachte.

(volgens J.-Y. Carlier, in “La Revue Nouvelle” – dec. 08))

.


Gastvrijheid van de islam voor de christenen

Tijdens de Europese ontmoeting van Taizé in Brussel (eind december 2008), hebben twee Italianen, twee Fransen en twee Slovenen gelogeerd bij de Marokkaanse moslimfamilie van Ahmed en van Zohra Lamhaouli. “Hun boodschap van vrede heeft ons overtuigd. Er zijn waarden die wij als moslims delen”. In dit familiaal huis beleeft elkeen zijn of haar spiritueel engagement zoals hij of zij dat verstaat, zo zijn er sommige dochters die de sluier dragen en andere niet. Karima, één van de dochters, zegt: “Mijn moeder is altijd zeer open geweest, zij heeft altijd gewaardeerd de anderen tegemoet te treden”.

(Le Soir – 29/12/08)

De Kerk van Engeland: bisschopswijding van vrouwen?

In 2005, tijdens de algemene Synode van de Engelse anglicanen, hadden de 467 leden van de Synode zich uitgesproken ten gunste van vrouwen bisschoppen. Maar er was een verdeeldheid. Vooral de “anglo-katholieken” en een deel van de evangelischen weigerden vrouwelijke ministeries. Dan werd een werkroep gelast om een oplossing te vinden die iedereen kon bevredigen en zo de eenheid bewaren. Deze groep stelt nu “complementaire bisschoppen” voor, die afgevaardigd zouden worden bij de gemeenschappen die vrouwelijke ambtsdragers weigeren. De volgende Synode, van 9 tot 13 februari 2009 , zal het rapport van de groep al dan niet moeten goedkeuren. 1300 geestelijken – waaronder 11 bisschoppen – dreigen altijd ermee de Kerk van Engeland te verlaten indien deze vrouwen bisschoppen zou wijden.

(N.Snèzien. LA CROIX 30.12.08)

Protestantse monniken - De Landeskirche in Hannover is de grootste protestantse Kerk in Duitsland. Op het gebeid ervan, te Goslar, bevindt zich een abdij gesticht in 1117. Sinds 1990 bewoont een gemeenschap van protestantse monniken die plaats. Zij volgen de monastieke traditie van vóór de Hervorming: zij doen handwerk om in hun levensonderhoud te voorzien, zij bidden samen, zij zijn ongehuwd. Door hun manier van leven willen zij een weg tonen voor de toekomst. Ook voor de toekomst van de Kerk?

(Jos Smeets, op)

De Russisch-orthodoxe Kerk

heeft opnieuw succes: 30.000 kerken, 756 abdijen en kloosters. In 1990 waren 24 % van de Russen orthodox; in 2005, 62 %; en in 2008, 81 %.


Chiiten en Sunniten

In het begin van deze maand januari gaan de chiiten op bedevaart naar het graf van de imam martelaar Houssein in Karbala, in IRAK. En er zijn aanslagen, gepleegd door hun sunnitische broeders, die eveneens moslims zijn.

De Chiiten, alle richtingen inbegrepen, zouden zowat 12 % van de moslims in de wereld uitmaken. Chiiten en sunniten delen hetzelfde geloof: Allah, Koran, de Profeet, maar elk bij zich.
- De sunnitische traditie berust op de hadiths van de Profeet zelf en van zijn eerste gezellen (Abou Bakr en Omar);
- de chiitische traditie onthoudt de hadiths van Fatima (dochter van de Profeet) en van Zali (haar echtgenoot) en van hun afstammelingen die de Imams geworden zijn van het chiisme.

Theologische, rituele en politieke verschillen hebben zich tussen hen uitgediept in de loop van de tijd De 21ste eeuw is de eeuw van een fundamentele breuk tussen hen. De spanningen houden niet op scherper te worden sinds enkele jaren.

De reden hiervan en waar het om gaat is meer van geopolitieke dan van theologisch aard.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


 

Van 18 tot 25 januari : GEBEDSWEEK


 

voor de EENHEID van de CHRISTENEN in de wereld
GROUPE RENCONTRE,
par G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 526 / 1034391

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License