missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Homilie

Uit zijn as herboren worden

Feu Nouveau 62/2
donderdag 7 maart 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Ons gebruik van as, in deze viering, zal met een homeopathische dosis gedaan worden. Een klein beetje op het voorhoofd. Dat heeft helemaal niets te maken met de praktijken die in de Bijbel opgeroepen worden, zoals het in de as gaan zitten, op de wijze van de koning van Ninive in de tijd van de profeet Jonas (3, 6), of zijn hoofd met as overladen, zoals Tamar, een dochter van de koning David (1 S. 13, 19). Overigens, volgens het gebruik, kan het gaan over zeer vrome as, gemaakt door het verbranden van de gewijde palmtakjes van vorig jaar. Deze hebben niets te maken met deze van onze samenleving van consumptie en geweld, zoals de karkassen van opgebrande wagens, de puinhopen veroorzaakt door branden, de stronken gecalcineerd door de bosbranden en de slakken van de afvalverbranding.

Onze samenlevingen produceren veel as, tot de versperring toe. Hun vervuilingen bedreigen de planeet. Dat is het resultaat van talrijke wanverhoudingen die ons bestaan vergiftigen. Maar zijn wij daar niet allen verantwoordelijk voor, door zo naar de rijkdommen te lopen, naar het comfort en de vermaken ? Maar, de woorden van Jezus betreffen precies die drie soorten activiteiten in ons dagelijks bestaan, altijd bedreigd door de wanverhoudingen en de buitensporigheden. Inderdaad, het gebed, de aalmoes en de vasten vertegenwoordigen de drie domeinen van het menselijk gedrag : de aandacht voor God, de relatie met de anderen en de zorg voor onze eigen persoon. De leer van Jezus duidt ons aan hoe onze vervuilingen zuiveren die ons bedreigen, opdat het leven uit zijn as zou herboren worden.

[bleu marine] De drie werkplaatsen [/bleu marine]

Het woord [bleu]“aalmoes”[/bleu] kan al onze solidariteiten oproepen, alles wat kan helpen, het leven van de naaste ter hulp komen of verbeteren. Jezus nodigt ons uit het gebruik van ons geld en van onze goederen op punt te stellen. Op de weg naar Pasen, zullen we ingelicht worden en zullen ons acties voorgesteld worden. We zullen kunnen bijdragen om de woestijnen weer te doen opbloeien, daar waar de miserie het risico loopt alleen maar as te kunnen voortbrengen.
Wat het [bleu]gebed[/bleu] betreft, dit is een communicatie met God. Jezus roept het gebed in het verborgene op, dat we tot God kunnen richten op elke plaats, in al onze activiteiten. Het is verlicht door het Woord van God dat we op zondag ontvangen, in de vieringen en door onze lezingen. Biddend, wisselen we uit met God die onze levensgezel is geworden. Wij aanvaarden zijn mening over de manier van leven, en we danken hem hierom.
De [bleu]vasten[/bleu], tenslotte, kan, voor elkeen, het evenwicht van leven oproepen, om de goede vorm te bewaren, of nog het beeld dat we van onszelf willen geven, het voorkomen dat we zouden willen hebben, om een aangenaam levensmidden te scheppen, in de familie, de werkomgeving en de verenigingen, om de lucht niet adembenemend te maken !

[bleu marine]Op weg ! [/bleu marine]

Laten we het op punt stellen en de voorgestelde levensweg evalueren, bij het begin van de vasten. Onze weg is een pelgrimstocht, in het spoor van Christus. Hijzelf heeft zich tot as gemaakt, door onze menselijkheid op te nemen; maar in hem heeft de Vader de as omgevormd tot een levensboom. Sint Paulus drukt dit meesterlijk uit in de tweede lezing : Jezus heeft de zondige conditie van de mensheid op zich genomen, hij is “met de zonde van de mensen geïdentificeerd geworden” om deze as naar de verrijzenis te leiden, en ons vervolgens te identificeren met zijn eigen gerechtigheid.

Heel het verloop van de vasten bestaat erin de Geest van de verrijzenis te ontvangen, die op dezelfde wijze in ons zal handelen, om ons as om te vormen tot lentebloemen.

  Marcel Metzger
Feu Nouveau 62/2

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 163 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License