missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Hugo Verwimp

jeudi 15 janvier 2009 par J.V.
Gisterenmorgen, 14 januari 2009, om kwart voor negen, is onze confraterPater Hugo Verwimpstilletjes in zijn slaap overleden.

Hugo werd te Berchem (Antwerpen) geboren op 24 mei 1918. Zijn humaniorastudies deed hij in het Sint-Stanislascollege te Berchem. In september 1939 trad hij binnen te Boechout, maar op 10 mei 1940 moesten de studenten vluchten naar Maison Carrée (Carthago) en deden daar hun tweede jaar filosofie. Volgde het noviciaat te Thibar. Zijn theologie deed hij deels in Noord-Afrika, deels in Heverlee, waar hij op 8 december 1946 priester werd gewijd. Na zijn wijding werd Hugo econoom benoemd in ons huis te Leuven.

Op 20 oktober 1948 vertrok Hugo met Sobelair naar "de Kivu". Hij werd professor op het Klein Seminarie te Mungombe-Kamituga. In 1951 wordt hij er rector. In 1957 wordt hij rector benoemd van het Klein Seminarie te Mugeri (Katana). 1960-1961 is Pater Verwimp novicenmeester van de ’Frères Serviteurs de Jésus-Prêtre’. In 1961 wordt hij geestelijke leider benoemd van het Klein Seminarie van Mugeri. "Travailleur dévoué et infatiguable. Toujours prêt à se charger du travail des autres lorsqu’ils n’en sortent pas. Rien n’est de trop." note le régional de cette époque.

In september 1963 wordt Hugo lid van de regionale raad en weldra assistent-regionaal, meer bepaald voor de streek van Goma. Die functie zal hij blijven uitoefenen tot in 1976.

In 1973 wordt Hugo belast met de geestelijke animatie van de religieuze gemeenschappen van het bisdom Goma. In 1976 wordt hij benoemd tot geestelijke animator op het Klein Seminarie van Goma te Buhimba en verantwoordelijke van het diocesaan Centrum voor Roepingen. Tijdens al die jaren verbleef hij meestal op de stadsparochie van de H.Geest. In januari 1981 neemt Hugo zijn intrek op het Seminarie van Buhimba, als aalmoezenier. In 1987 wordt hij geestelijk animator op het Klein Seminarie van Jomba, waar hij in 1989 start met onze eigen ’Propédeutique’. Na een korte passage in Huize Lavigerie, keert hij nog eens terug naar de ’propédeutique’, als lid van de staff, in de nieuwe gebouwen van de ’Foyer Godefroid Ngongo’.

Op 7 maart 1994 moet hij gerepatriëerd worden om gezondheidsredenen. Men vreesde het ergste, maar dat was buiten de taaiheid van Hugo gerekend.

            Het begeleiden van jongeren in hun roeping loopt als een rode draad door Hugo’s leven. Het was zijn charisma. Honderden jongeren heeft hij geestelijk en menselijk begeleid. Zo heeft hij de Kongolese Kerk bevrucht en verrijkt met vele tientallen priesters, verschillende bisschoppen en onze Sociëteit met meerdere jonge confraters. Zij vonden in Hugo een prachtig model.

Na zijn herstel ging Hugo nog een goed jaar terug naar Goma en kwam dan in december 1995 definitief naar België terug. Hij werd benoemd in Berchem, in de Cogels-Osylei. In oktober 1998 werd Hugo verantwoordelijk van de gemeenschap van Clovis, met ministerie in de St-Michielskapel aldaar en in de kerk Notre-Dame du Finistère. Begin 2001 ging hij terug naar Berchem, van waaruit hij, enkele maanden later, op vraag van de provinciaal, naar de Zusterkes der Armen van ’t Kiel vertrok, als voorbode (en kort daarna eerste overste) van de nieuwe gemeenschap in dat rusthuis.

De uitvaartdienst zal plaats hebben op dinsdag 20 januari, om 10h30 in de Sint-Willibrorduskerk, H.Hartstraat 11 – te 2600
Berchem.
Concelebratie voorzien zoals gewoonlijk. Een koffietafel is voorzien in de parochiezaal Sint Willibrordus. De teraardebestelling zal plaats hebben te Varsenare.

Jef Vleugels, prov. secr.

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 848 / 1149126

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License