missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

God “Vader-Moeder”

AFRICANA Febrero 2019 - N°195
vrijdag 8 maart 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

God

“Vader-Moeder”


Het is al een tijdje dat ik God “Vader-Moeder” noem : tegelijker tijd gedurfd en affectief. Ik zeg niet ‘Vader en Moeder’ alsof zij met twee waren, maar ‘Vader-Moeder’, de twee woorden zeer verenigd. Ik geloof dat, bezield door de Geest, we dat mogen durven doen. Denkt u niet dat een meer nabije relatie is, een meer familiale uitdrukking ? In de christelijke ervaring, is er reeds zoveel is zeker, dat God familie is en ‘communio’, maar het is moeilijk voor ons hem te ontdekken als ‘Vader-Moeder’. Bovendien hebben wij het lastig om ons te gedragen als erkentelijke zonen en dochters.

God ‘Vader-Moeder’ noemen heeft een Bijbels fundament. Evangelisch van zuivere oorsprong, denk ik. De menswording van Jezus en zijn onderrichten nodigen ons uit de zware overblijfselen van de oude culturen en religieuze praktijken weg te werken. Laten we het Nazareth van Jezus benaderen in zijn kinder- en jeugdjaren met eenvoud en met nieuwe ogen. Laten we zo binnentreden, bijna op de toppen van onze voeten, in het huis van Jozef en Maria, terzelfder tijd als hij. Alleen al enkele ogenblikken in deze omgeving beïnvloedt ons om onze gedachten te veranderen over “God Almachtig en Eeuwig” die hem altijd zover weg houdt. Zozeer “God” dat hij geïsoleerd is en niet interessant. Aan de aanroepingen van de “Zeer Hoge” van de grote monotheïstische godsdiensten, zouden we er wel nog andere kunnen toevoegen aan de “Zeer Lage”. Dat is het aangezicht van God dat Jezus ons openbaart. Het is waar dat zijn visie van God hem altijd zeer persoonlijk is: verschillend en bijzonder. Maar hij wil deze niet alleen voor zich voorbehouden; hij wil dat deze ook de onze zou zijn, die van de wereld.

Hij heeft deze daar geleerd, in het dorp Nazareth. Daar tot zijn dertigste jaar goed voltrokken, beleeft Jezus een tedere relatie met “âbba’ – papa en ‘inna’ Moeder. Kan iemand eraan twijfelen dat de meest gezegende onder de vrouwen ook de meest geliefde is geweest van al de moeders ? Het is evident dat hij zich geïnspireerd heeft van de liefde en van de tederheid van deze twee zo geliefde personen om zich tot God te richten door hem Vader te noemen, zonder daarom de vrouwelijkheid en de liefde van zijn moeder te omsluieren. Bovendien, de culturen voeren de erfenissen van tradities en van gedragingen met zich mee die bijna ingeboren zijn.

Het is niet verwonderlijk dat er zoveel kinderen zijn, jongens zowel als meisjes, die meer hun moeders dan hun vaders liefhebben. In de regimes van polygamie, is dat frequent, maar ook in andere middens, omwille van factoren zoals de scheidingen en de echtscheidingen. Overigens, in sommige culturen, is de moeder de authentieke referentie van de etnische en religieuze identiteit.

Verstaan we elkaar ? Ik veronderstel van wel. Het gaat er niet om de formules van het Credo te veranderen of de betekenis van ons geloof, maar het type van relatie dat wij onderhouden met God. Denkt ge niet dat we met een God “Vader-Moeder’ evenwichtiger op weg zijn ? Zijn aangezicht en zijn liefde zou dichter staan bij onze menselijke gevoeligheid. We zouden meer zijn vertroostingen en zijn omhelzingen waarderen. De kleinen, de zwakken en de gemarginaliseerden zouden altijd een bevoorrechte ontvangst vinden. De volwassenen en de sterksten zouden minder met “de grote baard” van God-Vader geconfronteerd worden, en zouden beter ontvangen worden door de zachtheid van de God-Moeder.

  Josep Frigola, M.Afr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 108 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License