missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vasten 2019

Gedoopt en gezonden –
De Kerk van Christus in missie in de wereld 2

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
maandag 11 maart 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De Buitengewone Missiemaand 2019 – Documenten van de Kerk

Een historisch overzicht van de belangrijkste missionaire documenten van de Kerk helpt ons te begrijpen dat de Kerk niet alleen een zending heeft ontvangen, maar dat zij essentieel missionair is. Elk tijdvak van de geschiedenis heeft zijn eigen uitdagingen en het is aan ons daarop te antwoorden geïnspireerd door de vreugde van het evangelie.

1919 Paus Benedictus XV Maximum Illud –
“De verspreiding van het katholieke geloof doorheen de wereld” stelt een nieuwe opvatting voor van de missie en vraagt een goede voorbereiding van de missionarissen, een begrijpen van de culturele eigenheid van de volkeren, een bevordering van de lokale clerus, het recht op autonomie van de Kerken van de missie en een duidelijke scheiding tussen de kolonisatie en de christelijke zending. [bleu]“De missionaris vertegenwoordigt de belangen van Christus en op geen enkele wijze die van zijn land.”[/bleu] MI


1926 Paus Pius XI Rerum Ecclesiae –
Lokale clerus en hiërarchie; « bedelaars voor Christus » en het « heil van de zielen” zijn onderwerpen; de werken van de verspreiding van het geloof, van het priesterschap en van de christelijke gemeenschappen steunen; een uitnodiging aan de contemplatieve orden zich te vestigen in missiegebieden… [bleu]“De volken die ver in het Oosten of in het Zuiden leven zijn niet minder dan de onze wat betreft hun bekwaamheden van de geest, maar kunnen onder elkaar twisten en rivaliseren.” [/bleu] RE 26


1951 Paus Pius XII Evangelii Praecones –.
‘Herauten van het evangelie’ biedt een balans van het missionair werk sinds Rerum Ecclesiae en onderstreept dat de Missiekerken zich inwortelen en autonoom worden[bleu]. “De Kerk heeft helemaal niet de intentie de volken te overheersen noch de aardse macht te veroveren. Haar enig verlangen is aan alle volken het bovennatuurlijk licht van het geloof te brengen, de ontwikkeling van de menselijke cultuur te bevorderen en de harmonie tussen de volken.” [/bleu] EP 23


1957 Paus Pius XII Fidei Donum –
‘De gave van het geloof’. De drievoudige plicht tegenover de missie : het gebed, de liefdadigheidswerken, de tijdelijke zending van de diocesane priesters (Fidei-donum-priesters); het gevaar van het goddeloos materialisme. [bleu]“Ge moet alles doen wat ge kunt om missieroepingen te bevorderen : priesters, mannen en vrouwen.”[/bleu] FD 26


1959 Johannes XXIII Princeps Pastorum
‘De prins van de herders’.
Thema’s : het belang van het missiewerk; de rol van steun aan de lokale clerus, evenals aan de leken. 1960 : Wijding van de eerste Afrikaanse bisschop van Kampala/Oeganda. [bleu]“Geleid door hun eigen kerkelijke hiërarchie, delen vele Kerken in missielanden, edelmoedig met de andere gemeenschappen van de Kerk de spirituele en materiële goederen, die zij vroeger ontvingen.”[/bleu] PP 10
1965 Paus Paulus VI Ad Gentes
“Door God gezonden naar de naties” is de Kerk “het universele heilssacrament” AG 1 [bleu]“Van nature uit is de Kerk, gedurende haar pelgrimstocht op aarde, missionair. Dit plan vloeit voort uit ‘de liefde in haar bron’… uit de liefde van God de Vader.”[/bleu] AG2

1975 Paulus VI Evangelii Nuntiandi.
Uitgegeven na de bisschoppensynode, wordt de evangelisatie van vandaag beschreven ; Christus is de auteur ervan, de vertegenwoordigers zijn de dragers van de evangelisatie ; de inhoud en de methoden worden gediscussieerd.
[bleu] “Het eerste (teken van liefde) is het respect van de religieuze en spirituele situatie van de personen die men evangeliseert. Respect voor hun ritme dat men niet het recht heeft bovenmate te forceren. Respect voor hun geweten en hun overtuigingen, die men geen geweld mag aandoen.”[/bleu] EN 79

1990 Paus Johannes-Paulus II Redemptoris Missio. De acht hoofdstukken bevestigen de validiteit en de noodzakelijkheid van de missie voor onze tijd : [bleu]Het Rijk van God – de Heilige Geest : Kampioen van de missie – de onbegrensde uitgestrektheid van de missie – de wegen van de missie – de verantwoordelijken et de pastorale werkers – de samenwerking et de missionaire spiritualiteit. “Het geloof wordt steviger als men het geeft !”[/bleu] RM 2

2013 Paus Franciscus Evangelii Gaudium –
[bleu]“De vreugde van het Evangelie vervult het hart en heel het leven van hen die Jezus ontmoeten.”[/bleu] EG 1
Met een indrukwekkende analyse van de actuele situatie, presenteert ons paus Franciscus, in een klare en verfrissende taal, een spiritueel openbloeien van wat het betekent voor de Kerken een nieuwe missionaire start aan te durven.
[bleu]“Vanuit het oogpunt van de evangelisatie, noch de mystieke aanbiedingen zonder een sterke sociale en missionaire inzet, noch de uiteenzetting en de sociale of pastorale actie zijn nuttig zonder een spiritualiteit die het hart omvormt.”[/bleu] R. Zolltisch, bij de sluiting van het jaar van het geloof.Vragen om over na te denken

  • Hoe is mijn / ons begrijpen van de missie veranderd in de loop der jaren ?
  • Hoe zou ik aan iemand in enkele woorden kunnen uitleggen hoe ik mijn missieroeping vandaag beleef ?

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.dewww.aefjn.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 138 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License