missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Interreligieuse Kalender

De Paasfeesten – Data en betekenis

April 2019
maandag 1 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

- Zondag 14 Goede Week en Pasen (van 14 tot 21 april : Gregoriaanse kal. – Katholieken en Protestanten)

Van Palmzondag (intrede in Jeruzalem) tot Pasen (verrijzenis van Jezus) met Witte Donderdag (laatste avondmaal), Goede Vrijdag (kruisiging) en Stille Zaterdag (stilte bij het graf).

 • Palmzondag (Zondag voor Pasen)

  De vier evangelies verhalen de intrede van Jezus in Jeruzalem (Mat. 21,1-11; Marc. 11,1-1; Luc. 19,29-39; Jo. 12,12-16). Toegejuicht als een koning (of een nieuwe David), wordt hij ontvangen door wuivende palmtakken of op de grond geplaatst. De traditie van het feest van de palmtakken gaat terug tot tenminste de IVde eeuw : de christenen van Jeruzalem “speelden de scène weer”, ter plaatse, in een blije viering weldra hernomen in heel het christelijk Oosten. In Rome, integendeel, werd het accent gelegd, op deze laatste zondag van de Vasten, op de gedachtenis van de passie.

  Dit feest tekent inderdaad de intrede in de Goede Week. Daarom heeft de Roomse katholieke Kerk, na het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965), de twee zondagen van de Palmen en van de Passie samengevoegd in één enkele.

  In de huidige katholieke praktijk, viert men een Mis gedurende dewelke de passage gelezen wordt die deze gebeurtenis weergeeft in één van de vier evangelies. Daarna nemen de gelovigen de gewijde palmtakken met zich mee die, in het volksgeloof, beschouwd worden om de goddelijke bescherming van het huis te verzekeren.

  Voor verschillende protestantse Kerken, is de Palmzondag de dag dat het vormsel of de zegeningen van de catechumenen plaats vinden. Deze traditie heeft niets te maken met de ontvangst van Jezus in Jeruzalem. Maar de ceremonie van de Palmtakken opent de Goede Week.
 • Goede Vrijdag (Vrijdag voor Pasen)

  De dag van de dood van Jezus wordt doorgaans op een sobere wijze gevierd. Voor de protestanten, is het de gelegenheid van een eredienst waarvan de liturgie getekend wordt door de evangelische verhalen van de Passie van Jezus.

  Wat de katholieke Kerk betreft, deze legt het accent op de Mis van donderdagavond (als gedachtenis aan het laatste avondmaal van Jezus).

  Op sommige plaatsen (zoals te Romont, in het kanton Freiburg), zijn er processies die herinneren aan het opgaan van Christus naar Golgotha, terwijl de klokken en de orgels van de kerken stil blijven als teken van rouw. In de katholieke kerken, doorloopt men de kruisweg waarvan de veertien staties de belangrijkste gebeurtenissen van de Passie weergeven.

  Overigens, de vrijdag van elke week herinnert aan de dood van Christus, reden waarom men die “mager houdt” in de katholieke traditie.
 • Pasen (Zondag na de kerkelijke volle maan die volgt op de equinox van de lente)

  Het christelijke Pasen is geënt op het joodse feest van het Pasen (Pessah) dat de bevrijding uit Egypte herdenkt.

  Door zijn dood en zijn verrijzenis, hebben de christenen in Jezus degene gezien die de hele mensheid bevrijdde, door haar het heil van het eeuwig leven te brengen, en zij hebben van Pasen het hart van hun vieringen gemaakt. Het is onmogelijk te zeggen wanneer precies het christelijk feest zijn eigen bestaan verworven heeft, maar het is zeker dat reeds in het midden van de IIe eeuw het essentiële (zelfs het enige) feest was van het christendom, gevierd onder twee vormen : de ene, wekelijks, van de zondag en de andere, jaarlijks, van Pasen. Na lange debatten, heeft het concilie (vergadering van bisschoppen) van Nicea (325) het feest van Pasen vastgelegd op de zondag na 14 nizan (volle maan die volgt op de equinox van de lente), ’t is zeggen tussen 22 maart en 25 april van de Romeinse kalender. De beweegbaarheid van dit christelijk feest vindt haar oorsprong in het verschil tussen de joodse kalender, die lunair is, en de gebruikelijke kalender, die solair is. Daar de hervorming van de Romeinse kalender (door Gregorius XIII, 1582) een groot aantal orthodoxe kerken niet geraakt heeft, vieren deze laatste Pasen volgens de Juliaanse kalender.

  Als de religieuze viering van Pasen geen agrarische elementen inhoudt, dan zijn er toch “bijgevoegde” gebruiken (eieren, hazen), die zeer oud en van heidense oorsprong zijn, die deze verbinden met de lente.

  Het ei symboliseert de natuurcyclus, de hergeboorte ervan, of zelfs de onsterfelijkheid ervan. Het verbod eieren te eten gedurende de Va sten heeft eveneens belang gegeven aan het weer verschijnen ervan op de tafels op Pasen.

  Het konijn of de haas, symbolen van vruchtbaarheid, zijn sinds de Oudheid, verbonden met de maan in de volksoverleveringen. En de maan, die periodiek sterft en herboren wordt, is ook symbool van de natuurcyclus. Merken we overigens op dat het Duitse woord Ostern, afgeleid van Ost, de gedachtenis oproept van een voorchristelijk feest van de opkomende zon en van de lente.

- Vrijd. 19 Goede Vrijdag. Feest dat de dood van Jezus op een kruis herdenkt.

De dag van de dood van Jezus wordt in ’t algemeen op een sombere wijze gevierd. Voor de protestanten, is het een gelegenheid voor een eredienst waarvan de liturgie getekend is door de evangelische verhalen van de Passie van Jezus. De katholieke Kerk, van haar kant, legt het accent op de Mis van donderdag avond (als nagedachtenis aan het laatste avondmaal van Jezus).

- Zaterd. 20 Pessah (van 20 en 21 en tot 27 april)

Het joodse Pasen, bevrijding van de kinderen van Israël uit de slavernij van Egypte. De joodse feesten beginnen altijd op de vooravond bij het vallen van de nacht.

  Volgens sommigen, zou dit zijn oorsprong hebben in een feest van de Nomaden, dat het vertrek tekent om te gaan grazen op de bergweiden. Men slachtofferde een lam dat gebraden is geworden zonder dat men er de beenderen van brak. Men at het samen met ongedesemd (azyme - ongezuurd) brood en bittere kruiden. Het bloed ervan streek men uit op de paaltjes van de tent, als teken van bescherming, en men hield zich gereed om te vertrekken met de kudden. Later zou men dit feest geïnterpreteerd hebben om de uittocht uit Egypte te vieren en de bevrijding van het volk van Israël (Exodus 12). Eerst gevierd in familie, is Pasen daarna de gelegenheid geworden van een grote samenkomst in Jeruzalem. Na de vernieling van de Tempel, heeft het feest weer zijn familiaal karakter gekregen.

Pasen is het eerste en meest belangrijke feest geweest van de drie pelgrimsfeesten naar Jeruzalem. Het woord Pasen, in het Hebreeuws Pessah, betekent de “overgang” of de “sprong”. Dit feest, geherinterpreteerd in de loop van de geschiedenis van Israël, heeft altijd de vernieuwing, de overgang, de bevrijding betekend.

- Zond. 21 Orthodoxe Goede Week en Pasen (van 21 tot 28 april : Juliaanse kal.)

Van Palmenzondag (intrede in Jeruzalem) tot Pasen (verrijzenis van Jezus) met Witte Donderdag (laatste avondmaal), Goede Vrijdag (kruisiging) en Stille Zaterdag (graf).

- Zond. 21 Pasen. (Katholieken). Feest dat de verrijzenis van Jezus viert.

- Vrijd. 26 Goede Vrijdag (Orthodoxen). Feest dat de dood van Jezus op een kruis herdenkt.

- Zond. 28 Pasen (Orthodoxen). Feest dat de verrijzenis van Jezus viert.

__5__

[bleu marine] Bron : [/bleu marine] © - Calendrier des religions
- impressum en copyright

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 237 / 1158770

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License