missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Zondad 18 januari - Zondag 25 januari 2009

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

zaterdag 17 januari 2009 door D.F. (Vertaling), Webmaster
In uw hand zullen ze één worden(Ez 37, 17)

Zondag 18: De christenen tegenover hun oude en nieuwe verdeeldheid

 • Ez 37, 15-19.22-24a Eén in uw hand
 • Ps 103 (102) 8-13 of 18 Liefdevol en genadig is de Heer… U blijft geduldig
 • 1 Kor 3, 3-7, 21-23 Er heerst bij u afgunst en verdeeldheid… U bent van Christus
 • Joh 17, 17-21 Laat hen allen één zijn… opdat de wereld gelove

Maandag 19: De christenen tegenover oorlog en geweld

 • Jes 2, 1-4 Geen mens zal meer weten wat oorlog is
 • Ps 74 (73), 18-23 Vergeet nimmer het leven van de armen
 • 1 Petr. 2, 21-25 Door zijn striemen bent u genezen
 • Mat 5, 38-48 Bid voor wie jullie vervolgen

Dindsdag 20: De christenen tegenover de economische onrechtvaardigheid en de armoede

 • Lev 25, 8-14 Het jubeljaar als bevrijding
 • Ps 146 (145) De Heer doet recht aan de verdrukten
 • 1 Tim 6, 9-10 De wortel van alle kwaad is de geldzucht
 • Luc 4, 16-21 Jezus en het jubeljaar als bevrijding

Woensdag 21: De christenen tegenover de ecologische crisis

 • Gen 1, 31 – 2, 3 God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was
 • Ps 148, 1-5 Op zijn bevel zijn ze geschapen
 • Rom 8, 18-23 De schepping is ten prooi aan de zinloosheid
 • Mat 13, 31-32 Het kleinste van alle zaden

Donderdag 22: De christenen tegenover discriminatie en sociale vooroordelen

 • Jes 58, 6-12 Je bekommeren om je medemensen
 • Ps 133 (132) Het is goed als broeders samen te leven
 • Gal 3, 26-29 U bent allen één in Christus Jezus
 • Luc 18, 9-14 Met het oog op sommigen die zich rechtvaardig vinden

Vrijdag 23: De christenen tegenover ziekte en lijden

 • 2 Kon 20, 1-6 Gedenk mij, o Heer!
 • Ps 22 (21), 1-11 Waarom hebt Gij mij verlaten?
 • Jak 5, 13-15 Het gelovige gebed zal de zieke redden
 • Mc. 10, 46-52 Jezus vroeg: Wat wilt ge dat ik voor u doe?

Zaterdag 24: De christenen tegenover het religieus pluralisme

 • Jes 25, 6-9 Het is de Heer die wij verwachten
 • Ps 117 (116), 1-2 Loof de Heer alle volken
 • Rom 2, 12-16 Wie de wet naleeft, zal voor God rechtvaardig zijn
 • Mc. 7, 24-30 Dat hebt u goed gezegd, de demon heeft uw dochter al verlaten

Zondag 25: De christenen zijn verkondigers van hoop in een verdeelde wereld

 • Ez 37, 1-14 Ik ga uw graven openen
 • Ps 104 (103), 23-34 U geeft de aarde een nieuw gelaat
 • Apoc 21, 1-5a Alles maak ik nieuw
 • Mat 5, 1-12 Gelukkig wie…

Deze teksten zijn hernomen in het officiële document voorgesteld door de Oecumenische Raad van Kerken.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 594 / 1158770

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License