missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
D.R. Kongo

Wat kunnen een oude man en een jonge man goed doen ?

Petit Echo 2019/3 - Nr 1099
vrijdag 5 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Alex Goffinet en Arsène Somda bezoeken gevangenen in Kabare, DRC

De Voorzienigheid heeft me het voorrecht gegund nog rechtop te staan in Afrika met mijn 86 jaren. Dat is een reden om dankbaar te zijn. Dat gezegd, waarvoor dient en goede oude missionaris in een tropisch land ten prooi aan zware conflicten zoals de Democratische Republiek Kongo ?

Men vraagt aan ouderlingen zich bezig te houden met archieven, met de bibliotheek, van tijd tot tijd de gebeden te leiden, en te helpen aan de voorbereiding van missionarissen in de dop (aanleren van de Franse taal of geestelijke begeleiding) en elk ander klein werk buiten de uren van het middagdutje.

Op een dag heeft een jonge stagiair, Arsène, me gevraagd hem te vergezellen naar de centrale gevangenis van Bukavu. Dat is een droef en onbeschrijfelijk getto van materiële en morele armoede. De jongeren kunnen de bejaarde personen wakker maken en sinds september 2017, gaan we elke woensdagmorgen heen als lid van de pastorale ploeg van de gevangenis.

Ons werk bestaat erin toe te passen wat het algemeen Kapittel van 2010 gezegd heeft over JPIC en wat kan samengevat worden in drie woorden : aanwezigheid, pleidooi en bijstand, woorden die keer na keer nog moeten uitgelegd worden aan jongeren in vorming.

  • Aanwezigheid : Ge moet naar buiten komen. Gemakkelijk te zeggen maar niet altijd evident, anders zou Paus Franciscus het ons niet gezegd hebben : “Komt naar buiten, ga naar de buienwijken”, om aanwezig te zijn tussen de ongelukkige mensen, om naar hen te luisteren, om hen gaarne zien. Op de laats dag zal Christus zeggen : “Missionaris, hoe hebt de armen behandeld ? Waar zijn zij ?” Allen, algemene Oversten, bisschoppen, missionaris van lagere rang, moeten de ongelukkige mensen ontmoeten, elke week, elke maand, om naar hen te luisteren en hen gaarne te zien. “Ik was in de gevangenis en ge hebt me bezocht.” Christus ging graag wandelen en de mensen ontmoeten, bij voorkeur armen, gebrekkigen, melaatsen, zondaars. Hij had daar werk te doen. Zij benaderden hem, terwijl er niets te maken hadden met de Farizeeërs. De ontmoeting met de marginaliseerde wereld geeft een geestelijke opwelling. Onze kleine voldoeningen zoals het geld, de kleren, het prestige en het toerisme worden belachelijk in vergelijking met de grote liefde van de eucharistische Christus weer te vinden tussen de ongelukkigen. Ons werk bestaat erin hen te horen spreken van hun miserie en van hun schuldgevoelens.
  • Pleidooi : De tweede etappe bestaat erin aan de penitentiaire gezagsdragers de namen voor te leggen van de gevangen personen voor kleinere misdaden en te pleiten voor hun vrijlating. Onze grote zelfvoldoening bestaat erin dat onze samenwerking met de gezagsdragers goed is; deze zijn zich maar al te goed bewust van de overbevolking van de gevangenis. Tot vandaag, sinds september 2017, hebben we de vrijlating van 61 gevangenen bekomen.
  • Bijstand : Maar, het bekomen van de vrijlatingdocumenten vereist rechtskundige procedures en wij betalen tot 50 dollar of meer om de nodige toelatingen van bevrijding te bekomen. We hebben beroep gedaan op de hulp van kennissen in alle richtingen, inbegrepen onze eigen zakken. De edelmoedigheid van de personen heeft ons gesticht.

In de loop van zijn leven, zal de missionaris talrijke vergaderingen van JPIC bijgewoond hebben die dikwijls uitlopen op omvangrijke rapporten die daarna ergens geklasseerd tot de volgende seminarie. Weggaan uit het bureel en naar het peil van de straat afdalen is veel overtuigender, maar het ene sluit het andere niet uit.

  Alex Goffinet en Arsène Somda

N.B.: Alex is nu benoemd in Namen en Arsène zet de 4de etappe van zijn vorming verder in Kinshasa.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 129 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License