missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vasten 2019

Gedoopt en gezonden – de Kerk van Christus in missie in de wereld 6

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
maandag 8 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Missie is ten dienste zijn van de mensen

Het geloof dat zich beperkt tot de vrome gedachten en de theologische uiteenzettingen is dood.
Jezus waarschuwt zijn leerlingen die roepen “Heer, Heer”, maar die de wil van zijn Vader niet doen (Mat. 7, 21-23). De brief van Jacobus veroordeelt de christenen die “de arme van zijn waardigheid beroofd hebben” en weigeren hun te geven waaraan zij nood hebben om te leven. “Wanneer het geloof geen werken voortbrengt, dan is het dood.” (cf. Jer. 2)

De missie van de Kerk is altijd geconcentreerd op heel de persoon : lichaam, geest en ziel. Overal waar de missionarissen parochies gesticht hebben, hebben zij ook gezondheidscentra, scholen en andere sociale diensten opgericht. Dat was gaan methode om de mensen aan te trekken, maar een uitdrukking de missie van Jezus te beleven, die gekomen is om de blijde boodschap te verkondigen aan de armen, het licht geven aan de blinden en de gevangenen en de verdrukten bevrijden. [mauve fonce](cf. Luc. 4, 18-19). [/mauve fonce]

De raad heeft ons een dieper inzicht gegeven in de christelijke verantwoordelijkheid tegenover de wereld. De evangelisatie betreft niet alleen maar de bekering van de personen. Het Evangelie wil ook doordringen in de culturen, de sociale structuren en in al de menselijke werkelijkheden en deze veranderen. De inzet voor een holistische ontwikkeling en de sociale rechtvaardigheid, voor de vrede en de integriteit van de Schepping maken deel uit van de missie van de Kerk en van alle leerlingen van Jezus.

Een manier om bij te dragen aan de universele missie van de Kerk bestaat erin de Pauselijke Missiewerken te steunen en de hulpgezelschappen van de Kerk. Deze helpen de lokale Kerken over heel de wereld in hun missie de boodschap van Jezus te verkondigen, om zich in te zetten voor de armen en te strijden voor een grotere sociale rechtvaardigheid.

Teksten

  • Deze missie zet zich voort en ontplooit in de loop van de geschiedenis de missie van Christus zelf, die gezonden werd om aan de armen de blijde boodschap te verkondigen; het is dus langs dezelfde weg die Christus zelf gevolgd heeft dat, onder het impuls van de Geest van Christus, de Kerk moet verder gaan, ’t is te zeggen[bleu marine] langs de weg van de armoede, van de gehoorzaamheid, van de dienst en van het offer van zichzelf[/bleu marine] tot de dood, waaruit hij zegevierend is getreden door zijn verrijzenis.[mauve fonce] (Ad Gentes 5)[/mauve fonce]
  • De [bleu marine] ontwikkeling [/bleu marine] herleidt zich niet tot een eenvoudige economische groei. Om authentiek te zijn, [bleu marine]moet deze integraal zijn[/bleu marine], dit wil zeggen elke mens en heel de mens… Wat voor ons telt, dat is de mens, elke mens, elke groep van mensen, tot de hele mensheid. [mauve fonce](Populorum Progressio 14)[/mauve fonce]
    Uit ons geloof in Christus die zich arm gemaakt heeft, en altijd dichter bij de armen en de uitgeslotenen, vloeit de zorg voort voor de integrale ontwikkeling van degenen die door de maatschappij verlaten zijn. Elke christen en elke gemeenschap worden geroepen instrumenten te zijn van God voor de bevrijding en de bevordering van de armen… wat insluit zowel de samenwerking om [bleu marine]de structurele oorzaken op te lossen [/bleu marine] van de armoede en de integrale ontwikkeling van de armen, als de[bleu marine] eenvoudige en dagdagelijkse gebaren van solidariteit [/bleu marine] tegenover de zeer concrete miseries die wij ontmoeten… Ik verlang [bleu marine]een arme Kerk voor de armen[/bleu marine]. Zij hebben ons veel te leren. [mauve fonce](EG 186.187.188.198)[/mauve fonce]
  • Elke gemeenschap van de Kerk, in de mate zij beweert gerust te blijven zonder zich op een creatieve manier bezorgd te zijn en [bleu marine]samen te werken met efficiëntie opdat de armen zouden leven met waardigheid[/bleu marine] en voor de integratie van allen, loopt ook het risico van de ontbinding, ook al spreekt zij van sociale thema’s of bekritiseert zij de regeringen. Zij zal uiteindelijk voorbijgestoken worden door de spirituele wereldsheid, verstoken onder religieuze praktijken, met steriele vergaderingen of lege uiteenzettingen. [mauve fonce](EG 207)[/mauve fonce]
Vragen om over na te denken
  • Waar zijn de armen, de zieken, de alleenstaande personen in mijn omgeving die nood hebben aan mijn affectie ?
  • Hoe beleven wij in onze gemeenschap onze verantwoordelijkheid voor een meer rechtvaardige, vredevolle en duurzame wereld ?

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www.aefjn.org


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 437 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License