missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vasten 2019

Gedoopt en gezonden – de Kerk van Christus in missie in de wereld 7

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD)
maandag 15 april 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Missie vergt een levenslange vorming

“Missie” is een beladen woord. Missie roept de gedachte op van proselitisme, van gedwongen bekering, van het opleggen van persoonlijke overtuigingen aan anderen, van vernietiging van culturen. En inderdaad, bepaalde episodes van de geschiedenis van de missie hebben dit vooroordeel bekrachtigd. De missionarissen worden aangeklaagd de culturen van andere volken te misprijzen.

Dikwijls, waren zij overtuigd van de superioriteit van hun eigen Europese cultuur en kenden zij niet of begrepen zij verkeerd de waarden en uitdrukkingen van de Afrikaanse culturen en godsdiensten. 100 Jaar gelden, vroeg paus Benedictus XV, in zijn encycliek ‘Maximum Illud” een duidelijk onderscheid tussen de kolonisatie en de christelijke missie en eiste een respect voor de culturele eigenheden van de volken. De grote uitdaging van de jonge Afrikaanse kerken bestaat erin de boodschap van Jezus in te wortelen in de culturen en de levenswijzen van de mensen van vandaag.

De christenen van Europa worden geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. De wetenschap en de technologie, de mondialisering en de secularisatie, veranderen radicaal en snel onze cultuur, onze taal, onze manier van denken en van leven. Hoe kunnen wij de boodschap van Jezus brengen in deze wereld van voortdurende verandering?

Dat vereist een nadenken en een voortdurende vorming van al de actoren van de missie, die de taal en de cultuur van het volk vandaag moeten assimileren en begrijpen. In zijn eerste apostolische brief, Evangelii Gaudium, heeft paus Franciscus aan de Kerk oriëntaties gegeven over de natuur van dit proces.

De belangrijke elementen zijn:

 • Een diepe relatie met Jezus beleven en het hoofd bieden aan het radicalisme van Zijn Woord.
 • Dicht staan bij de werkelijkheden van het leven van de gewone mensen en hun zorgen en verachtingen delen.
 • In de prediking en de catechese de toepasselijkheid van de boodschap van Jezus aantonen voor de werkelijkheid van het leven van vandaag.
 • Een synodale kerk opbouwen waar bisschoppen, priesters en leken samen zoeken naar nieuwe antwoorden op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Teksten

 • [bleu marine]Elke christelijk vorming[/bleu marine] is voor alles de uitdieping van het kerygma … de eerste boodschap : “Jezus bemint u, hij heeft zijn leven gegeven om u te redden, en nu is hij levend aan uw zijde elke dag om u te verlichten, om u te sterken, om u te bevrijden”. [mauve fonce](Evangelii Gaudium 164.165)[/mauve fonce]
  Telkens als wij trachten terug te keren naar de bron om [bleu marine]de originele frisheid van het Evangelie terug te krijgen[/bleu marine], duiken nieuwe wegen op, creatieve methodes, andere uitdrukkingsvormen, meer sprekende tekenen, woorden beladen met hernieuwde betekenis voor de wereld van vandaan. In werkelijkheid, elke authentieke actie van evangelisatie is altijd “nieuw”… [mauve fonce](E.G. 11)[/mauve fonce]
 • De vreugden en de verwachtingen, de droefheden en de angsten van de mensen van deze tijd, van de armen vooral en van degenen die lijden, zijn ook de vreugden en de verwachtingen, de droefheden en de angsten van de leerlingen van Christus… en er is[bleu marine] niets dat werkelijk menselijk is dat zijn weerklank niet vindt in hun hart[/bleu marine]. [mauve fonce](Gaudium et Spes 1)[/mauve fonce]
  De evangeliserende gemeenschap, door haar werken en haar gebaren, plaatst zich in het dagelijks leven van de anderen… en neemt het menselijk leven op, het lijdende vlees rakend van Christus in het volk. [bleu marine]De evangelistoren hebben zo “de geur van de schapen”[/bleu marine] en deze luisteren naar hun stem. [mauve fonce](E.G. 24)[/mauve fonce]
 • [bleu marine]De enorme en snelle culturele veranderingen[/bleu marine] vragen dat wij een constante aandacht verlenen om te zoeken de waarheid van altijd uit te drukken in een taal die toelaat de permanente nieuwheid ervan te herkennen. [mauve fonce](E.G. 41)[/mauve fonce] De nood de culturen te evangeliseren om het Evangelie te incultureren is hoogdwingend.
 • Het komt aan [bleu marine]heel het Volk van God[/bleu marine] toe, meer bepaald aan de pastores en aan de theologen, met de hulp van de Heilige Geest, de talrijke taalgebruiken van onze tijd te onderzoeken, te onderscheiden en te interpreteren en deze te beoordelen in het licht van het goddelijk woord, opdat de geopenbaarde waarheid voortdurend beter kan waargenomen worden, beter begrepen en voorgesteld onder een meer aangepaste vorm. [mauve fonce](Gaudium et Spes 44) [/mauve fonce] - In zijn missie (van de bisschop) om [bleu marine]een dynamische, open en missionaire innerlijke verbondenheid (‘communio’) te begunstigen[/bleu marine]… Het objectief van deze participatieve processen zal niet vooral de kerkelijke organisatie zijn, maar de missionaire droom heel de wereld te bereiken. [mauve fonce](E.G. 31)[/mauve fonce]
Vragen om over na te denken
 • Welke moderne uitdrukkingen van het geloof (teksten, liederen, beelden..) raken mij?
 • Wat is er, in ons traditioneel religieus taalgebruik, vreemd en onbegrijpelijk voor mij?

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www.aefjn.org


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 136 / 1148224

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License