missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Nabije Oosten

Israël-Palestina : de katholieke ordinarii van het Heilig Land stellen een « nieuwe weg » voor.

Bulletin ARCRE–PECRE nº 310
vrijdag 31 mei 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu marine]In een lange mededeling, betreuren de katholieke Ordinarii van het Heilig Land de impasse die de Israëlisch-Palestijnse situatie kenmerkt; voor het bereiken van een rechtvaardige en duurzame vrede, is er “een nieuwe visie voor dit land” noodzakelijk.[/bleu marine]

De vaststelling is, eens te meer, bitter. “De recente ontwikkelingen van de Israëlisch-Palestijnse situatie”, “het voortdurend verlies van mensenlevens”, “de onbekwaamheid van de internationale gemeenschap de nadruk te leggen op de toepassing van het internationaal recht”, hebben altijd maar meer extremisme en discriminatie voortgebracht, zo stelt de Vergadering vast, die al de katholieke bisschoppen groepeert die jurisdictie hebben het Heilig Land. “Zelfs zij die zich eerder voordeden als de bewakers van de democratie en promotoren van de vrede” zijn actieve deelnemers en partizanen geworden van het conflict, zo gaat de mededeling verder.

Een feitelijke staat die er logisch toe leidt zich af te vragen of het vredesproces nooit gefundeerd is geworden “op de rechtvaardigheid en de goede wil”. Sinds de lancering ervan, zijn er velen in Israël en Palestina van oordeel dat hun leven “onverdraaglijk” is geworden. De verbanning, het beroep doen op het geweld, het onvermijdelijk verlies van de hoop zijn de rechtstreekse gevolgen van een situatie die onhoudbaar is geworden.

[bleu marine]De gelijkheid als sokkel van een rechtvaardige vrede[/bleu marine]

Daar de beloften van vrede niet werden nagekomen, daar de “haat, de verdrukking, de corruptie en de demagogie” steeds groeiden de laatste jaren, voelen de Ordinarii het aan als een plicht “een nieuwe weg” aan te duiden, “een nieuwe visie voor dit land en de twee volken die er leven” voor te staan. En op de eerste plaats de nadruk te leggen op het feit dat Israëliërs en Palestijnen “broeders en zusters in menselijkheid” zijn. “Dat is niet zomaar een droom, preciseren de auteurs van de mededeling, maar de krachtige basis van een visie die onze voorvaderen, de profeten, geïnspireerd heeft”.

De leiders van de Kerk verzekeren zich te houden aan de zijde van de inwoners van dit land dat door de verdeelheden uiteengescheurd is. Het noodzakelijk vast te stellen dat de oplossing tot twee Staten "nooit tot iets geleid heeft” erkennen zij.

Om uit deze impasse te geraken die gunstig is voor de haat en de oorlog, “zoeken wij de weg te tonen naar een nieuw leven in dit land, gefundeerd op de princiepen van de gelijkheid en van de liefde”. De gelijkheid vestigt inderdaad een “fundamentele voorwaarde voor de vestiging van een rechtvaardige en duurzame vrede” herhalen met kracht de Ordinarii, en dat, welke ook de aangeprezen politieke oplossingen zijn.

[bleu marine]Bruggen van liefde opbouwen [/bleu marine]

De nota besluit met een plechtige oproep aan al de christenen van Palestina en van Israël zich te voegen bij de joden, bij de moslims, bij de druzen die deze zelfde visie delen en samen “bruggen van respect en van liefde” op te bouwen.

Deze mededeling van de katholieke Ordinarii van het Heilig Land komt tussen beiden op enkele dagen van de voorstelling van een nieuw vredesplan voor het gebied, uitgewerkt onder de herdersstaf van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president, van wie hij ook de raadgever is voor het Midden Oosten. Dit vredesplan, dat al de perplexiteit opwekt, zal onthuld worden na de Ramadan, in het begin van de maand juni.

[bleu marine] Bron : - Vatican News, 23.05.19 door [/bleu marine]


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 314 / 1148464

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Nabije Oosten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License