missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De katholieken en het klerikalisme

CCBF - Pers mededeling 19 juni 2019
donderdag 27 juni 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Pers mededeling 19 juni 2019

De katholieken en het klerikalisme : 1ste terreinonderzoek sinds de crisisDit onderzoek – het eerste sinds de ernstige crisis van de zomer en van de herfst 2018 – is een initiatief van de Conferentie van de Gedoopten (mannen en vrouwen) (CCBF). Het is een gevolg op de brief van paus Franciscus aan het volk van God, die de misdrijven heeft aangeklaagd van het klerikalisme in de Kerk en gevraagd heeft aan de katholieken zich in te zetten.

De CCBF [1] heeft dus een onderzoek gedaan over het klerikalisme in het kader van de parochie. Door een vragenlijst gestuurd naar haar 10.000 sympathisanten (en naar degenen die wilden bijspringen), heeft zij belangstelling getoond zowel voor de “objectieve” betrekkingen tussen geestelijken en leken (25 gesloten vragen) als voor de subjectieve belevenis van de katholieken in hun parochies (open vraag, die vrije commentaren toelaat).

Ontworpen door een werkgroep van de CCBF met de hulp van een socioloog, heeft het onderzoek, gerealiseerd tussen 15 maart en 15 april 2019, 4.096 antwoorden ontvangen, dus een terugkeerverhouding boven de 40 %. Deze verhouding van een uitzonderlijk niveau getuigt zowel van de actualiteit en de belangrijkheid van het onderwerp, als van de verwikkelijking van de betrokken katholieken, en ook van hun nood aan luisterbereidheid en van spreekmogelijkheid. De omvang van de staaltjes laat toe deze als betekenisvol te beschouwen, bij gebrek representatief te zijn voor het geheel van de francofone katholieken.

Enkele resultaten :

  • 87 % van de antwoordgevers keuren het aanklagen van het klerikalisme door de paus goed. Zij beschouwen dat het een “zeer belangrijk” probleem is. In de helft van de gevallen worden de betrekkingen tussen priesters en leken, als zij bestaan, niet gezien als evenwichtig.
  • Tussen de voorgestelde oplossingen om hieraan te verhelpen, geven 50% de voorkeur aan het in waarde stellen van het priesterschap van de gedoopten, 49% aan het verantwoordelijk maken van de vrouwen, en 40% aan het openstellen van het ministerie aan gehuwde mannen.
  • De helft van de antwoordgevers heeft zich uitgedrukt op liturgisch of sacramenteel vlak. Maar voor 75%, werden hun ervaringen van de viering bij afwezigheid van de geestelijken niet aangemoedigd, wat dieper de omvang toont van de bewustwordingen die over dit onderwerp moeten bewerkt worden.
  • In het geheel, stelt men de nogal evenwichtige verdelingen vast tussen de tevredenen en de teleurgestelden in verband met het parochieleven, van de openheid ervan naar buiten uit, van het broederlijk leven ervan, van de goede integratie van de buitenlandse priesters. Maar in de opnieuw gegroepeerde parochies, is dat evenwicht gebroken : het aantal teleurgestelden groeit duidelijk in verhouding met de parochies met één kerktoren.
  • Tenslotte, de analyse van het staaltje doet blijken dat de vrouwen oververtegenwoordigd zijn, en eveneens de gediplomeerden en de oudere personen. Het evenwicht tussen de verschillende territorium types (stedelijk, landelijk,…) is gerespecteerd.

De bijdragen van het kwalitatieve onderzoek :

  • De 700 antwoorden op de open vraag, zijn dikwijls zeer uitgebreid en openen op een angstwekkende en revolterende vaststelling : het lijden van de katholieken. Diepe verwarring, hulpgeroep, vormen de rode draad van de meeste antwoorden. Maar het lijden is niet het laatste woord ; het wordt vergezeld door een overtuiging die overvloedig hernomen wordt : de katholieken vinden in het Evangelie een onuitputtelijke levensbron. In een geloof- en hoopbelijdenis, bevestigen zij weer dat de Blijde Boodschap niet tot het verleden behoort : zij heeft de kracht een toekomst te openen die altijd nieuw is.
  • Bijgevolg, sommigen willen werken in de schoot van de parochies om “de Kerk te hervormen”; anderen “verwachten niets van de actuele Kerk” en willen “uitvinden in de periferieën”. Getuigenissen en voorstellen om open gemeenschappen te doen leven in een nederige Kerk en luisterend naar de huidige samenleving worden voorgesteld. Maar geen enkele van de antwoordgevers besluit het Evangelie te verlaten. Blijde boodschap, niet ?

Pro memorie, betreffende de verhouding van de zogenaamde praktiserende personen, doen twee cijfers de ronde : tussen de 4 en de 5% van degenen die elke zondag naar de Mis gaan, tussen de 7 en 9% als men er degenen aan toevoegt die ten minste eens per maand gaan. Hoe zich dan niet de vraag stellen wie zou het “normaal” kunnen vinden dat 50% van de antwoordgevers die nog regelmatig de parochie bezoeken zich niet voldaan zeggen.

  La CCBF
Contact : contact@baptises.fr
ou Christine Tasset 0033 6 83 26 68 69

[bleu]Het klerikalisme, [/bleu] “die houding die niet alleen de persoonlijkheid van de christenen annuleert, maar ook de strekking heeft de genade van het doopsel te verminderen en te onderwaarderen die de Heilige Geest geplaatst heeft in het hart van ons volk. Het klerikalisme, begunstigd door de priesters zelf of door de leken, veroorzaakt een scheiding in het kerkelijk lichaam die vele kwalen aanmoedigt of helpt verder duren die wij vandaag aanklagen. Neen zeggen aan de misbruiken, dat is neen zeggen, op een categorieke wijze, aan elke vorm van klerikalisme”.

Paus Franciscus, Brief aan de katholieken van de hele wereld, 20 augustus 2018.
 

[bleu] Downloadbare versie in het Frans [/bleu]

Les cathos face au cléricalisme 1ere enquête

[1Conference Catholique des Baptise-e-s-Francophones


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 534 / 1158789

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License