missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Tijdschrift Band

Missionarissen van Afrika Driemaandelijks Tijdschrift Juli, Augustus, September 3-4-2019

woensdag 25 september 2019 door Webmaster2

[bleu marine]"Reageren met een nederige zachtheid: dat is heilig zijn!"[/bleu marine]

Sinds het begin van deze wereld is de aarde een plaats van vijandigheid, waar men overal ruzie maakt. Langs alle kanten is er haat. We delen de anderen in volgens hun ideeën, hun zeden, zelfs hun manier van spreken en zich te kleden. Tenslotte gaat het om het rijk van hovaardigheid en ijdelheid, waar iedereen denkt het recht te hebben op de anderen neer te kijken. Hoe onmogelijk het ook lijkt, Jezus stelt een andere stijl voor: zachtmoedigheid! Hijzelf gaf het voorbeeld aan zijn leerlingen, vooral op het moment van zijn intrede in Jeruzalem: “Zie, uw koning komt; hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel” (Mattheüs 21, 5). Jezus nodigde uit: “Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten bij mij komen, ik zal hen verlichting geven. Neemt mijn juk op en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben zachtmoedig en eenvoudig. Bij mij zult u rust vinden” (Matt. 11, 28).
Als wij gespannen leven en hooghartig tegenover de anderen, worden we er moe van en uitgeput. Maar als we kijken naar de beperkingen van de anderen en hun fouten aanvaarden met tederheid en zachtheid, dan voelen we ons niet beter dan zij. Zo kunnen we hen helpen zonder onze energie te verliezen met onnodige klachten. Voor de h. Thérèse van Lisieux bestaat de echte liefde in het verdragen van andermans fouten en zich niet te verwonderen over hun zwakheden.
De heilige Paulus noemt de zachtmoedigheid een vrucht van de heilige Geest (Galaten 5,23). Wanneer we ons soms zorgen maken over het slechte gedrag van een naaste, stelt Paulus voor hem te benaderen om hem te verbeteren, maar “in een geest van zachtmoedigheid” (Galaten 6,1) en hij schrijft ‘kijk naar uzelf: ook u kunt in verleiding komen’. Zelfs als we ons geloof en onze overtuigingen verdedigen, moet het gebeuren met zachtheid (1ste brief van Petrus 3,16) maar ook onze tegenstrevers moeten behandeld worden “met zachtheid” (2de brief aan Timótheüs 2,25). In de Kerk hebben we ons meermaals bedrogen door geen gevolg te geven aan die raadgeving: ‘kijk naar uzelf…’
De zachtheid is een andere uitdrukking van innerlijke armoede van diegene die uitsluitend zijn vertrouwen stelt op God. Inderdaad, in de Bijbel wordt hetzelfde woord gebruikt om de ‘armen’ aan te duiden en de ‘zachtmoedigen’. Misschien heeft iemand de bedenking ‘al te goed, is buurmans gek’. Laat de anderen dat maar zeggen, want het is beter altijd zachtmoedig te zijn en ons grootste verlangen zal vervuld worden: “de zachtmoedigen zullen het land bezitten” m.a.w. gedurende hun leven zullen ze de beloften van God vervuld zien! Het is een feit dat de zachtmoedigen altijd hun hoop vestigen op de Heer en - de nederigen zullen het land bezitten en genieten van een diepe vreugde (Psalm 37, 9-11). Maar ook de Heer geeft hun zijn vertrouwen: “ik richt mijn ogen op de arme en de vernederde, en op wie mijn woord indruk maakt” (Jes. 66, 2).
[bleu marine]Paus Franciscus[/bleu marine]

PDF - 11.1 MB

[vert]Extra exemplaren van dit nummer van het tijdschrift Band kunnen worden bekomen via email bij het secretariaat: pep.bel.secr@mafr.org[/vert]


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 265 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License