missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

5 reacties op ‘Querida Amazonia’: waar is die teleurstelling?

vrijdag 14 februari 2020 door Webmaster2

[bleu marine]Wat de pers er ook van maakt, de paus sluit geen deuren in het debat over nieuwe bedieningen. Van ‘links’ tot ‘rechts’ wordt positief gereageerd.[/bleu marine]

Philip Dickmans
• Limburger en bisschop in Amazonegebied in Brazilië
• nam deel aan de synode over de Amazone en pleitte daar voor een eigen ritus in de Amazone
• stemde in het slotdocument vóór de paragrafen over getrouwde priesters en diaconessen

"Ik ben heel blij met deze exhortatie. In zijn tekst waardeert de paus het werk van de synode en het hele proces dat eraan voorafging. Zo verwijst hij meermaals naar belangrijke bijeenkomsten in Latijns-Amerika. Het klopt dat hij nog niet tot gehuwde priesters of diaconessen komt, en zich ook niet uitgesproken heeft over een Amazoneritus. Wel schetst hij een denkkader, dat ons verder doet kijken.

Ik stap niet plotseling af van mijn overtuiging dat het goed zou zijn om tot nieuwe vormen van bediening en een ritus te komen, maar ik ben bereid het grotere plaatje voor ogen te houden dat Franciscus schetst om zo in eenheid te komen tot oplossingen.

Alleen in eensgezindheid kan de Heilige Geest zijn werk doen.
De werkgroepen die na de synode werden opgericht om concrete voorstellen uit te werken, blijven actief. Meer nog, nu de exhortatie eindelijk uit is, kunnen ze pas echt aan de slag.

De titel Geliefde Amazone raakt me heel erg. Daaruit blijkt hoeveel de paus van de regio en de mensen houdt. Zijn 4 dromen doen me denken aan de beroemde speech van Martin Luther King I have a dream. Dat was meer dan zomaar een droom."

Kardinaal Gerhard Mueller
• Curiekardinaal tot 2017
• Kant zich geregeld openlijk tegen hervormingen van paus Franciscus

In een opinieartikel in National Catholic Register uit kardinaal Müller lof voor de persoonlijke en aantrekkelijke toon van de exhortatie. De opvolger van Petrus wil alle katholieken, christenen en alle mensen van goede wil winnen voor een positieve ontwikkeling in de Amazone, klinkt het. De paus trekt geen dramatische of verontrustende conclusies uit het slotdocument van de synode, maar biedt zijn eigen antwoorden om zo een harmonieuze, creatieve en vruchtbare ontvangst van het synodale proces te garanderen.
Kardinaal Müller verheugt zich over het feit dat de paus probeert politieke en binnenkerkelijke conflicten te overstijgen. Hij sluit zich aan bij de noodkreet van de Amazonevolkeren, want wij behoren allemaal tot hetzelfde volk van God.

Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE.

• Secretaris-generaal van CIDSE, koepel van katholieke ngo’s waartoe ook Broederlijk Delen behoort
• nam deel aan de Amazonesynode

Geliefde Amazone sluit nauw aan bij de encycliek Laudato Si’: de oproep tot verbondenheid, respect voor inheemse culturen, bekering tot een soberdere levensstijl, de overtuiging dat sociale rechtvaardigheid en ecologie nauw verbonden zijn. Dit document is een steun voor ons werk in de regio. Wij weten maar al te goed hoezeer de Amazonevolkeren uitgebuit worden en hun levensstijl vernietigd.

We delen dan ook de oproep van de paus voor een nieuw globaal systeem waar mensen en planeet op de eerste plaats komen.
Het beeld dat de tekst van de Kerk schept, inspireert ons: een nederige Kerk die weerstand biedt tegen onrecht, de meest kwetsbare verdedigt, de inheemse cultuur respecteert en elke kolonialistische benadering verwerpt. Het intensieve consultatieproces dat de synode voorafging, gaf haar realistische input en maakte haar overtuigend voor onze partners in de regio.

Vrouwenrechten gaan ons ter harte en daarom waren we blij met de grote deelname van vrouwen aan de synode. In de exhortatie bevestigt de paus dat er verandering nodig is in de besluitvorming van de Kerk. Hier moeten concrete voorstellen uit voortvloeien voor meer ruimte en nieuwe rollen voor vrouwen. Het synodale proces gaat verder en gidst ons in ons werk om principes om te zetten in politieke acties en oproepen.

Kardinaal Marx
• Aartsbisschop München en Freising en voorzitter Duitse bisschoppenconferentie
• Lid van de Raad van Kardinalen rond paus Franciscus
• bezieler van de Synodale Weg, een proces voor vernieuwing in de Duitse Kerk

Bij zijn voorstelling van het document aan de Duitse pers wees kardinaal Marx er in zijn inleiding meteen op dat de exhortatie het slotdocument van de Amazonesynode niet vervangt noch herhaalt. De inhoud ervan is niet van tafel geveegd! Integendeel, de paus stelt voor dat iedereen het helemaal zou lezen.

Na een beknopte uitleg over elk hoofdstuk, concludeert de kardinaal dat de postsynodale raad verder werkt aan de concrete uitwerking van de synode. Die raad bestaat uit 16 leden, door de synode verkozen. Later voegde de paus er zelf nog 3 leken aan toe.

Austen Ivereigh
• Journalist en biograaf van paus Franciscus
• doceert kerkgeschiedenis op een jezuïetencampus

In The Tablet maakt Austen Ivereigh een boeiende analyse van de exhortatie (en van wat er níet in staat).

Het gaat niet over welke partij nu al dan niet gewonnen heeft, maar over typisch ‘Bergogliaans’ leiderschap.
Ivereigh verwijst naar paragraaf 104, waar de paus het heeft over de tegengestelde voorstellen van pastorale werkers in de regio. Het gaat over wat Franciscus daaraan toevoegt, meent Ivereigh en hij citeert: Als we het niet eens zijn, ligt het ware antwoord vaak in het overwinnen van het conflict op een hoger niveau, waarbij elke partij trouw blijft aan zichzelf en zich integreert met de andere in een nieuwe realiteit. De antwoorden die de contrapositie niet toeliet te zien, borrelen dan naar boven als uit een fontein.

Dit is echt Bergoglio, zegt Ivereigh: Bij polarisatie in de Kerk is het fout om te proberen het conflict op te lossen door de ene partij de andere te laten verslaan. Integendeel, door geduldig en aandachtig de extreme posities vast te houden, biedt de leider de mogelijkheid van een ‘derde weg’.

Als je terugkijkt naar de synode van oktober 2019, dan zie je dat de voor- en tegenstanders van de viri probati almaar sterker de hakken in het zand zetten. Tweederde van de synodevaders waren in principe voorstander, anderen waren voorzichtig over de bredere impact ervan. De oppositie van de curiekardinalen was intens. Zo meende Robert Sarah dat het een truc was om de progressieve Duitse agenda door te drukken. Andere curiekardinalen waren gematigd bezorgd. De paus zag geen duidelijke doorgang en was verontrust over de toenemende spanning, zo schetst Ivereigh. Die eindigde in een felle stemming: ruim tweederde vóór, maar ook het grootste aantal tegenstemmers (41).

Voor een jezuïet is dat een teken: wanneer ignatiaanse onderscheiding tot overeenstemming leidt, is dat een teken van de Geest. Die werking was hier niet te bespeuren.
Voor Franciscus was de uitdaging van de Amazonesynode om zijn encycliek Laudato si’ in de praktijk te gaan omzetten. Ivereigh besluit: Franciscus’ droom voor de Amazone is dat dit de plaats is waar het evangelie triomfeert over technocratie. De exhortatie gaat over de nieuwe manier van denken die de Kerk nodig heeft om die uitdaging aan te gaan.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 287 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License