missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Godgewijd leven, dat is God blijven zoeken én vinden

woensdag 3 februari 2021 door Webmaster2

[bleu marine]Wat kunnen religieuzen doen in deze vreemde coronatijd?[/bleu marine]
Abt Frederic Testaert citeert de heilige Augustinus: blijven zoeken wie we al gevonden hebben.
Op 2 februari viert de Kerk de Dag van het Godgewijde Leven, in 1997 ingesteld door paus Johannes Paulus II om het religieuze leven onder de aandacht te brengen. Deze dag valt samen met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel.

In een brief moedigt norbertijn Frederic Testaert, abt in Postel en voorzitter van de Unie van Religieuzen in Vlaanderen (URV), zijn medebroeders en -zusters aan. Ook voor hen is er door coronabeperkingen extra tijd vrijgekomen. Hoe die zinvol invullen? Enkele fragmenten.

Uit de brief ’Blijf altijd zijn aanschijn zoeken’
Hoe die extra tijd zinvol invullen? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in ons Godgewijde leven zelf. De Dag van het Godgewijde Leven valt samen met het feest van Jezus’ opdracht in de tempel. In het relaas van de opdracht ontmoeten we Simeon. Hij neemt het kind Jezus in zijn armen en looft God: Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd.

Het is niet omdat God ons in Jezus nabijgekomen is, dat we Hem niet meer moeten zoeken.
Ieder van ons is en blijft een Godzoeker, zoals de psalmist die bidt: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij.

In zijn laatste homilie op het feest van Jezus’ opdracht, in 2013, omschreef paus Benedictus XVI het Godgewijde leven als een pelgrimstocht van de geest, op zoek naar een Gelaat, dat zich soms openbaart en soms verbergt. Wij, Godgewijden, zijn als pelgrims, die op zoek zijn naar het gelaat van de Heer.

De psalmist zegt precies hetzelfde: Blijft altijd zijn aanschijn zoeken. In een commentaar op dit vers, in het bijzonder op het woord ‘altijd’, stelt de heilige Augustinus dat het zoeken van God niet alleen geldt voor dit leven, maar ook voor het leven hiernamaals! De kerkvader verbindt dit zoeken van God met het liefhebben van God én het vinden van God. Zoals de bruid in het Hooglied blijft zoeken naar haar bruidegom, ook al heeft zij hem gevonden, zo zoeken wij God.

Hoe groter onze liefde voor God is, hoe meer wij Hem zoeken, die we al gevonden hebben. Sint-Augustinus
In die zin houdt het zoeken van God, het liefhebben van God ons Godgewijd leven jong en dynamisch. God is liefde, God is schoonheid. De ontdekking van deze waarheid zal nooit ofte nimmer eindigen.

God zoeken én vinden, daarin bestaat de ware vreugde, het ware geluk!
Waar kan God gevonden worden? We weten uit ervaring waar we God kunnen vinden: in de eucharistie en het gebed, in geestelijke lezing, maar ook bij onze broeders of zusters in de gemeenschap en bij de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Wij kunnen doen wat wij altijd gedaan hebben én wat wij altijd zullen blijven doen, zelfs in het hiernamaals: Gods aanschijn zoeken en vinden. God is zo groot en toch zo nabij, dit was de ervaring van Simeon in de tempel en trouwens ook van de heilige Jozef. Moge dit ook onze ervaring zijn als Godgewijden!


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 304 / 1122565

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License