missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Wanneer komt er eindelijk vrede in Oost-Congo?

vrijdag 16 april 2021 door Webmaster2

[bleu]In Oost-Congo worden burgers al een kwarteeuw geteisterd door gewapende conflicten. Ze worden in de steek gelaten door hun eigen overheid en vergeten door de wereld.[/bleu]

Wat in Oost-Congo gebeurt lijkt voor velen een ver-van-ons-bedshow. Dat is het niet. Europese burgers, ondernemingen en regeringen profiteren onrechtstreeks van de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Congo, zoals tin, wolfraam, goud, coltan, diamant en koper. De exploitatie ervan is één van de oorzaken voor conflicten in Oost-Congo. Er zijn de afgelopen jaren veel rapporten verschenen die aantonen dat gewapende groepen hun activiteiten financieren met de illegale exploitatie van en handel in Congo’s bodemrijkdommen. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat hun mobieltje of laptop vaak conflictmineralen bevatten.

Het conflict in Oost-Congo is niet alleen te wijten aan Congolese en buitenlandse rebellengroepen (uit Oeganda, Burundi en Rwanda) die Congolese grondstoffen illegaal exploiteren en verhandelen. Tal van andere factoren, zoals de afwezigheid van staatsgezag in het oosten van het land, corruptie, etnische conflicten en een slecht functionerend nationaal leger spelen een rol. In de strijd om conflictmineralen zijn er tal van spelers betrokken. Vanwege de grootte en complexiteit van onze wereldwijde leveringsketens is het niet altijd duidelijk wie direct of indirect bijdraagt aan de destabilisatie van Oost-Congo.
Wat wel vaststaat is dat de Europese Unie een belangrijke invoerder is van conflictmineralen. Juist daarom is het belangrijk dat Europa kritisch kijkt naar de impact van haar handelsbeleid op landen in het Zuiden. Op 1 januari 2021 is een Europese verordening tegen conflictmineralen in werking getreden. Daarmee wil de EU Europese bedrijven die mineralen invoeren, verplichten om erop toe te zien dat hun toeleveringsketens niet bijdragen aan de financiering van gewapende conflicten in onstabiele regio’s. Maar het betreft enkel een controleverplichting voor bedrijven die ruwe grondstoffen invoeren, smelten en/of raffineren. De bedrijven die metalen in afgewerkte producten verwerken, hoeven deze verplichting niet na te leven. En juist zo komen de conflictmineralen toch Europa binnen. Om te kunnen garanderen dat een eindproduct (bijvoorbeeld een smartphone) het resultaat is van verantwoorde inkoop, is het cruciaal dat de Europese Unie een controleverplichting oplegt aan alle schakels in de bevoorradingsketen van mineralen.

Ook burgers kunnen erover waken dat de producten die we gebruiken niet hebben bijgedragen aan mensenrechtenschendingen en financiering van gewapende groepen. Zij kunnen eisen dat elektronicaproducenten producten verkopen die zijn gemaakt met conflictvrije mineralen. En er zijn in beperkte mate ook alternatieven voor handen. De Fairphone, een Nederlands initiatief, is bijvoorbeeld een duurzame keuze voor een smartphone.

(Bron: Broederlijk Delen (Sandrine Ekofo), 15/4/2021)


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 83 / 1158770

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License