missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dialoog tussen katolieken, joden en moslims

Feuilles Vertes 03-09

zaterdag 14 maart 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

2009 - Het KALVIJNjaar

De hervormer Jan Kalvijn zag het levenslicht in 1509 in Nyon (Frankrijk), dus precies 500 jaar geleden. Hij was gehuwd met de Luikse Idelette de Bure. Verschillende Belgische steden waren in de 16de eeuw “calvinistische republieken”: Gent, Brugge, Brussel, Ieper, Doornik, Kortrijk, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Oostende.

Vandaag zijn er 80 miljoen calvinisten (hervormde kerken).

Voor heel de actualiteit van Kalvijn in België zie op de site: www.calvijn09.be

“Weten tijd te verliezen”

“Ik ben gefascineerd door de werking van God in de andere…” “Het is van groot belang weten tijd te verliezen in het omgaan met de andere. Het Rijk van God bestaat erin te luisteren naar de persoon die zich tegenover mij bevindt. Het goede buurschap begint wanneer het probleem van de andere een urgentie wordt voor mij.”

(Paolo Dall’Oglio, sj, woont in Syrië, midden de moslims,
doctor honoris c., in fébruari van de KUL & de UCL)

Nieuwe patriarch van Moscou

Sinds 27 januari 2009 heeft de Russische orthodoxe Kerk een nieuwe patriarch, Kirill de 1ste . Hij is 63 jaar, het is een pastor en een theoloog, afkomstig uit Leningrad. Hij is een vurige voorstander van het oecumenisme. Hij gelooft stellig in een strategisch partnerschap met de katholieke Kerk om de christelijke waarden te verdedigen. “Katholieken en orthodoxen moeten in staat zijn de christelijke traditie voor te stellen op een open en positieve wijze, zodat zij de liberale visie kunnen verrijken, meer bepaald in Europa” (woorden van hem in 2006). Hij stelt zich op als centrist tussen de Slavisch gezinden, die aan de Russische waarden gehecht zijn, en de westersgezinden.

(La Croix)

Joods-christelijke dialoog

Samengekomen in Parijs gedurende twee dagen (2-3 maart), hebben 300 rabbijnen uit Europa en uit Israël met elkaar uitgewisseld in verband met de bio-ethiek, het gezin en de betrekkingen met de katholieke Kerk.

Het nadenken over de bio-ethiek wekt “convergentiepunten” op tussen christenen en joden. Een gemeenschappelijke tekst werd ondertekend over de kwestie van de levensbeëindiging. Een document waarvoor zes maanden redactiewerk nodig zijn geweest. Het thema van de uitwisselingen was “het joodse gezin in als zijn staten”. In Frankrijk zijn er 600.000, in Groot-Brittannië 200.000, in Italië 50.000… De gemeenschappen worden soms geconfronteerd met het probleem van “de assimilatie” die ertoe bijdraagt de godsdienstige praktijk te eroderen. De joodse gemeenschap ontsnapt niet aan de plaag van de echtscheiding.

(La Croix)

Comité voor de dialoog tussen katholieken en moslims

Dit comité is samengekomen in Rome op 24-25 februari 2009.
(enkele uittreksels)

“De jongeren, die de toekomst zijn, hebben nood aan een bijzondere aandacht om beschermd te worden tegen het fanatisme en het geweld en om opbouwers van vrede te worden voor een betere wereld.” “Christenen en moslims beschouwen de vrede als een gave van God.” Het is een plicht van de godsdienstige verantwoordelijken een vredescultuur aan te moedigen.

(Zénith)

Het laïcisme

Het CAL (Centrum voor Actie van het Laïcisme) is samengekomen in Charleroi op 7 maart 2009 voor zijn veertigjarig bestaan (opgericht in 1969). Pierre Galand, oud P.S. senator, is de huidige voorzitter van het CAL. De beweging is tegenwoordig op zoek naar zichzelf. Er is het debat tussen de militante “laïcards” en de aanhangers van het “open” laïcisme. “De beweging is ouder geworden, heeft zich een beetje op zichzelf teruggeplooid, zoals een dorp van Asterix. We moeten beter verstaanbaar zijn door de jongeren, die uit onze rangen getreden zijn. Het laïcisme moet zich inschrijven in datgene waar het in de hedendaagse samenleving om gaat” (P. Galand). De socioloog Marc Jacquemain (ULg) keurt het strijdend laïcisme af met zijn antigodsdienstig proselitisme. “Van de strijd tegen de godsdienst het hart van het laïcisme maken zou erop neerkomen de beweging te verdrogen… Een laïcisme op zijn Belgisch heeft een duidelijke bekwaamheid om te vernieuwen…”

Vandaag geeft het CAL niet langer de voorkeur aan die historische inzet voor de scheiding van Kerk en Staat: “…er staan vandaag even fundamentele en meer urgente inzetten op het spel die moeten verdedigd worden in de domeinen van de solidariteit en van de gelijkheid.”

(Pierre Galand)
(in Le Soir)

Vrouw zijn in de islam

(Uittreksel van een gesprek tussen Italiaanse en Iranese vrouwelijke theologen,
in Rome, 18 februari 2009).

“Voor de Koran, zo legt Fariba ‘Allasvand uit, heeft de waardigheid van de vrouw dezelfde waarde als die van de man; de charia kent dikwijls dezelfde wetten en plichten toe aan mannen en vrouwen” “ De enkele bestaande verschillen zijn toe te schrijven aan fysische en psychologische verschillen die de verscheidenheid van de rollen kenmerken in de schoot van een gezin. De Koran leert dat het respect voor de moeder de sleutel is om alle problemen op te lossen en dat een nederig gedrag ten opzichte van haar een voorwaarde is opdat de man het paradijs kan intreden”. De charia verbiedt elke vorm van plichtverzuim en van verdrukking: “elkaar raadplegen zelfs over de kleinste aangelegenheid moet de regel zijn tussen echtgenoten” onderstreept Fariba, een Iranese theologe.

( Zenith )

In het Iranese parlement zijn er 8 vrouwen afgevaardigd. Vandaag zijn 60 % van de studenten studentinnen. SHAHLA SHERKAT is een verbeten Iranese journaliste die zich tegen alles verzet om haar landgenoten inlichtingen te bezorgen. “Wanneer je naar één kant afglijdt, ligt de censuur op de loer. Wanneer je naar de andere kant afglijdt, dan gaan je lezeressen boos op je worden.”

( in Le Soir.9/3/09 )

 

Voor de GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 430 / 1086077

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License