missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Een dag in Huize Lavigerie, Jinja

Band JANUARI-FEBRUARI-MAART 2009
zondag 29 maart 2009 door Webmaster
Een van onze vormingshuizen in Afrika :

JINJA (Uganda)</center/

door Pater Jos Van Boxel
Eerst even onze leefgemeenschap voorstellen. Wij wonen hier in Jinja, de tweede grootste stad van Oeganda, waar de Nijl het Victoriameer verlaat en haar lange tocht begint naar de Middellandse Zee.

Onze leefgemeenschap van ‘Huize Lavigerie’ bestaat momenteel uit 5 paters en 39 studenten. De paters komen uit Engeland, Ierland, Oeganda, Nederland en België en de kandidaten uit Oeganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Malawi, Kongo en Burundi. Een rijke variatie dus van leeftijden en nationaliteiten. Onze kandidaten volgen hier de eerste cyclus ofwel de eerste drie jaar van hun opleiding.

Wij leiden hier een vrij regelmatig leven en dat kan ook bijna niet anders met zo een grote groep. Wij staan op rond zes uur ‘s morgens en komen samen in de kapel om half zeven voor een half uur meditatie gevolgd door de Eucharistie. Rond kwart voor acht volgt het ontbijt en daarna trekken de studenten naar het Centrum voor Wijsbegeerte (PCJ) waar zij de voormiddag les volgen. Het Centrum ligt op amper 10 minuten lopen van ons vormingshuis.

Het Centrum is een ‘consortium’ of samenwerking tussen acht verschillende congregaties, kandidaat missionarissen volgen er een basisopleiding van drie jaar in Wijsbegeerte, Sociale Wetenschappen en Godsdienst wetenschappen. Alles samen hebben we dit jaar op het PCJ 162 studenten, 21 professoren en 9 werknemers.

Mijn taak als rector of directeur van dit Centrum bestaat erin alles in goede banen te leiden en vooral te zorgen voor een goede verstandhouding tussen de verschillende congregaties. Ik betracht ook een efficiënte samenwerking tussen de leraars onderling en ook met de studenten. Van het lerarenkorps maken ook enkele zusters en een vijftal leken deel uit en dat is goed voor de onderlinge uitwisseling van ideeën. Zelf geef ik ook nog een paar vakken, namelijk Godsdienstfilosofie en Spiritualiteit, om in direct contact te blijven met de studenten. Wel kruipt er heel wat tijd in vergaderingen, administratie en planning, maar ik mag echt niet klagen, het Centrum draait goed.

Rond kwart na eéén is iedereen terug thuis voor het middagmaal en na een korte siësta van een halfuurtje volgen er verschillende activiteiten naargelang de dag van de week. Zo hebben we b.v. extra computerles op maandag, extra Franse les op dinsdag, sport op woensdag en vrijdag, gemeenschapsdienst of handenarbeid op donderdag en pastoraal werk in het weekend.

Wat pastoraal werk betreft gaan onze studenten in groepjes van twee of drie op zaterdagnamiddag en op zondagmorgen op ziekenbezoek in het hospitaal van Jinja en trekken naar twee gevangenissen, een Jeugdcentrum, twee scholen en drie buitenposten. Op de meeste plaatsen animeren zij een gebedsdienst en brengen de Communie naar zieken en ouden van dagen.

Rond kwart voor zeven ‘s avonds komen we weer samen in de kapel voor het avondgebed dat gevolgd wordt door het avondmaal. Na het avondmaal is er tijd voor een uurtje ontspanning met muziek, lectuur, kaarten en andere gezelschapsspelletjes…Vanaf half negen tot half elf is het studeren geblazen en voor mij tijd om wat te lezen of lessen voor te bereiden. Gewoonlijk zit ik daarna nog een halfuurtje gezellig samen met de andere confraters om wat uit te blazen en wat te babbelen.

Iedere kandidaat komt maandelijks ook op gesprek om wat uit te wisselen over zijn verblijf bij ons en over de vooruitgang in de verschillende aspecten van de vorming, zoals op menselijk en op geestelijk vlak, op intellectueel gebied wat de studies betreft en op pastoraal vlak. Op die manier ontstaat er vaak een heel sterke band van vertrouwen en vriendschap met de kandidaat.

Daarbij komt nog dat onze leefgemeenschap verdeeld is in vier kleinere groepjes om de ‘team spirit’ of familiegeest te bevorderen. Elk groepje bestaat uit een 10-tal studenten en heeft een van de paters als begeleider. Zo komen we op dinsdagavond van zes tot zeven samen om wat uit te wisselen op een dieper niveau rond de belevenissen van de voorbije week. Op woensdagmorgen is er een Eucharistie in team met wat meer tijd voor uitwisseling rond het Evangelie van de dag en op woensdagavond na het eten volgt er ontspanning in team. Het is de bedoeling op deze manier onze kandidaten voor te bereiden op een leven in gemeenschap waar men samen kan uitwisselen en plannen, bidden en ontspannen.

Mijn voornaamste taak hier is dus de vorming en begeleiding van onze kandidaten met speciale aandacht voor de mannen van mijn team.
Het is echt de moeite waard om te zien hoe die mannen opgroeien tot volwassen kerels en dieper gaan nadenken over hun roeping en toekomst en na drie jaar de beslissing nemen al of niet naar het noviciaat te gaan. Die afhaken houden meestal goed contact met ons en zijn zeker en vast goed voorbereid om verdere studies aan te vangen en een belangrijke rol te spelen in de Kerk en de maatschappij. Die voortdoen gaan ofwel naar Kasama in Zambia voor het Engelssprekend noviciaat ofwel naar Bobo-Dioulasso in Burkina-Faso voor het Franssprekend noviciaat.

JPEG - 11.6 kB
P. Jos Van Boxel
Lavigerie House
P.O.Box 673
Jinja
Uganda

zie ook : Interview met pater Jos Van Boxel


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 379 / 1059718

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Uganda   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License