missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Nuntiuncula N°265 Maart-April 2009

Bisschopswijding van onze confrater
Jan DE GROEF

donderdag 30 april 2009 door André-L. Simonart

EDITORIAAL

Beste Confraters,

Samen met Fons Vanden Boer had ik het voorrecht jullie te vertegenwoordigen op de bisschopswijding van onze confrater Jan De Groef, op 28 maart laatst te Bethlehem in Zuid-Afrika. Ook al hebben jullie er foto’s van gezien op de website van de Sociëteit, had ik er jullie graag enkele woorden over gezegd, want deze gebeurtenis maakt geschiedenis, niet alleen in het bisdom Bethlehem maar ook in onze Sociëteit.

JPEG - 16.4 kB

Fons en ik bereikten Bethlehem op de vooravond van de wijding. We werden echt vriendelijk ontvangen. Na een viering in de kapel hebben wij diezelfde avond de aanwezige confraters ontmoet en tevens verscheidene bis-schoppen en priesters. We waren op het bisdom geherbergd – een heel gewoon huis ten andere, tussen de andere huizen – samen met Gérard Chabanon, een priester van het bisdom Gent en de vroegere prelaat van Grimbergen, die er aan hield er bij te zijn, zo zei hij, om de familie te vertegenwoordigen die Jan niet meer heeft.
Bij het ontbijt was Louis Blondel, provinciaal, er ook. Mgr. Jan, met zijn karakteristieke mensen nabij zijn, was joviaal en ontspannen. Hij bracht zelfs enkele bisschopsmoppen te berde.

De wijding had plaats in het pastorale centrum van het bisdom. We waren allen bijeen onder een grote, zeer hoge tent. Zodat we niet teveel onder de hitte leden. Bij het offertorium kreeg ieder ten andere een fles water. De zangen, die iets van Negro-Spirituals weergaven, en de verscheidene stemmen van het koor, schiepen een sfeer vol sacrale intensiteit die devotie inspireerde.

Mgr Jan werd gewijd door de aartsbisschop van Bloemfontein, Mgr Jabulani, bijgestaan door de apostolische nuntius Mgr James Green en de emeritus bisschop van Bethlehem, Mgr Hubert Bucher, die er diep gelukkig uitzag.

De eerste lezing werd in Sotho gebracht en de tweede in Zoeloe, het evangelie dan in het engels. Mgr Jabulani hield de homilie in het engels, maar heel de wijdingsceremonie werd in Sotho gehouden. Bij zijn slotwoordje sprak Mgr Jan én Sotho én Zoeloe. Hij was heel de duur van de ceremonie zichtbaar heel ontspannen. Hij leek me op één moment ontroerd : toen hij, direct na de eigenlijke wijding, de tent rondging om de gemeenschap te groeten die hem vol vreugde en geluk toejuichte.

Op het einde van de ceremonie hebben drie sprekers twee eigenschappen van Mgr. Jan, die ook ik hem toeken, naar voren gebracht: enerzijds zijn talent om kleine mensen nabij te zijn en hen in hun eigenheid te benaderen, en anderzijds een intens gebeds- en geloofsleven. Mgr Jan zelf verwees naar de invloed van de Focolarebeweging op zijn leven. En hij zei gelukkig te zijn met het mariale centrum in het bisdom.

Enkele confraters hier te lande hebben hun verwondering uitgedrukt dat een Europese missionaris, heden ten dage nog, bisschop wordt benoemd in een Afrikaans land. Ik heb vernomen dat het de bedoeling was een landeigen bisschop te benoemen, maar de weigering van enkelen leidde tot de keuze van onze confrater.

Wij wensen Mgr. Jan een vruchtbaar apostolaat toe en wij verwachten hem hier te lande om hem op onze beurt te vieren

André-L. Simonart

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 862 / 1149214

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Zuid Afrika   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License