missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Middle East

Paus Benedictus XVI sprak tot de moslims…

Feuilles Vertes 05-09
zaterdag 16 mei 2009 door G.Verbist, mafr.

Paus Benedictus XVI sprak tot de moslims…

Ter gelegenheid van zijn bezoek aan JORDANIË en ISRAËL (Palestina) heeft de Paus zich tot de moslims gericht. Ziehier enkele uittreksels van zijn toespraken…

Op de luchthaven van Amman (Jordanië) op 8 mei 2009:

- “De mogelijkheid die de Jordaanse katholieke gemeenschap heeft om openbare gebouwen voor de eredienst op te bouwen is een teken van het respect van uw land voor de godsdienst…”

- “… de gelukkige gelegenheid die me geboden wordt om mijn diepe eerbied uit te drukken voor de moslimgemeenschap, en eer te betuigen aan de beslissende rol van Zijne Majesteit de Koning in het bevorderen van een beter begrip van de deugden die door de Islam worden verkondigd.
- “… dat al de initiatieven, die de bedoeling hebben de goede relaties tussen christenen en moslims te bevorderen, ons mogen helpen groeien in liefde voor de Allerhoogste en Barmhartige God, in een broederlijke liefde voor elkaar .”

Bij zijn bezoek aan de moskee van Amman op 9 mei 2009:

- “Plaatsen voor de eredienst… rijzen op als juwelen op de aardoppervlakte. De oude zoals de moderne, de mooiste tot de meest nederige, al die moskeeën richten ons naar de Goddelijke, de transcendente Enige, de Almachtige. Doorheen de eeuwen, hebben deze heiligdommen mannen en vrouwen aangetrokken in hun heilige ruimte, opdat ze zouden stilhouden, zouden bidden , de aanwezigheid van de Almachtige zouden erkennen en opdat ze zouden belijden dat wij allen zijn schepsels zijn .”

- “Moslims en christenen, die een gemeenschappelijke geschiedenis hebben, die mekaar zo dikwijls niet begrepen hebben, moeten vandaag zich inspannen gekend en erkend te worden als aanbidders van God , trouw aan het gebed, de wetten van de Allerhoogste na te leven. Zij moeten barmhartig zijn en vol medelijden, getuigen zijn voor alles wat waar en goed is.”

Op de esplanade van de moskeeën in Jeruzalem aan de koepel van de Rots op 12 mei 2009:

 
- “Deze plaats, de koepel van de Rots, nodigt onze harten en onze geesten uit na te denken over het mysterie van de schepping en over het geloof van Abraham . Op deze plaats ontmoeten de wegen elkaar van de drie godsdiensten van de wereld die de Enige God aanbidden en deze plaats herinnert ons ook aan wat zij gemeenschappelijk hebben. Elk van deze godsdiensten gelooft in een Enige God , schepper en beheerder van alles. Elk erkent in Abraham een voorvader , een man van geloof aan wie God een bijzondere zegen gaf.”

- “Het is zeer belangrijk dat degenen die de Enige God aanbidden ook tonen dat zij naar de eenheid streven van heel de mensenfamilie. De trouw aan de Enige God, de Schepper, de Allerhoogste, brengt ons ertoe te erkennen dat alle mensen met elkaar in betrekking zijn, vermits allen hun bestaan te danken hebben aan die Ene God en dat we samen op weg zijn naar dezelfde bestemming…Daarom werken we samen om de harten van de mensen te behoeden tegen haat, woede of wraak.”

- “ De Kerk gelooft vast dat de belofte aan Abraham gedaan voor alle mensen is, voor elke man en vrouw, van welke afkomst hij ook is of welk statuut hij ook heeft. Terwijl moslims en christenen de eerbiedige dialoog, die zij begonnen zijn, verder zetten , bid ik voor allen… dat alle gelovigen hun ogen gericht houden op de goedheid van God, zonder te vergeten dat die goedheid uitstraalt op het gelaat van de anderen ! “

& & &

" Politieke Islam "
is het dossier 2009/3 van Pax Christi Vlaanderen dat zopas is uitgekomen.

Het spreekt over

  • de politieke Islam
  • de ontwikkeling van het islamitisch-politiek denken
  • de ontwikkeling van islamitisch-politieke bewegingen
  • de islamitische revolutie in Iran.

Dit dossier is verkrijgbaar aan 1 euro, vanaf 5 exemplaren aan 0.80 euro.
Pax Christi Vlaanderen
Italiëlei, 98,A, - 2000 - Antwerpen.
koerier@paxchristi.be
tel: 03.225 10 00

GROEP RENCONTRE,
par G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 400 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License