missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam - Protestantisme

Feuilles Vertes 06-09

Bijvoegsel NUNTIUNCULA nr. 656 – juni 2009
zondag 14 juni 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

DE ISLAM HERVORMEN ?

Niet de moderniteit islamiseren, maar de islam moderniseren. “Noch de islam, noch de Arabische wereld staan onherstelbaar vijandig tegenover de gedachte van de vooruitgang.”

(Malek Chebel)

Het gaat erom het aanschijn van de islam te veranderen door zich te steunen op het werk van de rede. “Er zijn vier dingen die ik eerbiedig: Allah, de Profeet, de Koran, het geloof. Al de rest moet besproken worden, zelfs de verzen van de Koran die voorbijgestreefd zijn.”

(M.Ch.)

- De twee islams van de geschiedenis

Er zijn twee visies die elkaar hebben opgevolgd: de gewapende prediking : een oorlog voerende en veroverende islam; maar na 750 jaar heeft de islam opgehouden oorlog te voeren; de prediking zonder de sabel : zeven eeuwen van innerlijke vrede : architectuur, poëzie, geneeskunde, levenskunst… De islam gaat tot het uiteinde van de wereld. In de 15de eeuw is er de Ottomaanse dynastie gekomen met het heropnemen van de oorlogsfakkel. Sinds die tijd wordt de islam beschouwd als een gewelddadige godsdienst. Op het einde van de 19de eeuw, heeft Europa zich verenigd om dat rijk neer te slaan en heeft de gronden ervan gekoloniseerd. Kwam dan uiteindelijk de dekolonisatie… overhaast afgedaan. Dat legt de huidige ontgoocheling uit van de geïslamiseerde wereld en het ontstaan van het fundamentalisme gesymboliseerd door de terugkeer van de sluier.

“Het is crimineel de gelovigen aan te vallen. Geen enkele oorlog is heilig, zelfs niet degene die tot doel heeft de islam in te voeren, want het menselijk wezen wordt verwoest in zijn essentie die praktisch goddelijk is. De oorlog kan hier alleen maar kruistocht zijn of van verbreiding… Er blijft een minderheid van dolle gekken, de ware kanker van de islam.”

(Malek Chebel)

- De islam hervormen ?

Volgens Malek, moet men wellicht beginnen met een hervorming op politiek vlak. In sommige landen neemt de godsdienst de hele plaats in. Terwijl men zich moet bekommeren om het economische en de rijkdommen herverdelen in die landen van de islamwereld. Men moet eveneens het burgerlijk wetboek herzien gebaseerd op de religieuze wet (de Charia). De Charia werd opgesteld in de 7de eeuw door de mensen en komt niet voort uit de Koran. Zij kan niet geldig zijn in de 21ste eeuw, oordeelt Malek. De moslim weerstand komt van politieke, militaire en religieuze mannen, die elkaar steunen. De vrouwen, de intellectuelen en de jongeren worden terzijde gelaten.

(volgens Ch.Delhez, in Dimanche Paroissial n°27)

- Islam in Marokko

De laatst gedateerde beslissing is “het op peil brengen” van zowat 40.000 imams. Volgens koning Mohammed IV “wil hij de spirituele veiligheid van de natie verstevigen en het behoud van de religieuze leer beveiligen die berust op de islam van de verdraagzame malechietische sunnietische ritus.” In maart laatstleden is er een brutale breuk geweest van de diplomatieke betrekkingen met Iran. “Gebleken activisme van de Republiek van de mullahs” die de eenheid van de eredienst van de malechietische sunnietische ritus willen breken.

( volgens J.A.10/05/2009)

Nieuws over het PROTESTANTISME

Oecumenische Raad van Kerken (ORK) - Deze heeft zijn zetel in Genève. Voor het ogenblik (in mei 2009) telt deze Raad 349 Kerken als lid, vooral anglicanen, orthodoxen, protestanten en vertegenwoordigen deze 560 miljoen christenen.

De hervormde protestanten hebben de 500ste verjaardag gevierd van de geboorte van CALVIJN.

De hervormde KERKEN zijn op de weg van de eenheid. Het zijn 214 congregationalistische, presbyteriaanse, hervormde en verenigde Kerken in 107 landen. Zij hebben zich uitgesproken ten gusnte van een stichting van een mondiale vereniging. De nieuwe naam ervan zal zijn “Mondiale Communio van hervormde Kerken” (MCHK). (Genève, 4 juni 2009)

De Lutherse en hervormde protestanten van Frankrijk zetten hun weg verder naar de VERENIGING. “Onze vereniging toont aan dat het historische fatalisme niet bestaat” (pastor Manoël)

De evangelische BAPTISTEN Kerken zullen in Amsterdam in juli hun 400 jaar vieren. Ze zijn aanwezig in 119 landen en tellen 37 miljoen leden.

Uitwisselen… dialogeren… om elkaar beter te kennen

“We blijven gespannen bij de gedachte uit te wisselen met degenen die andere gedachten hebben. Dat is een gemis aan vertrouwen in het inzicht dat wij van God gekregen hebben. Laten we geen schrik hebben van het debat.”

(Timothy Radcliffe,op)

“De ware dialoog spreekt niet van wat hij weet, maar hij bedelt wat hij niet weet en hij geeft wat hij niet heeft.”

(Mgr.Albert Rouet)

“De godsdiensten, als zij moeten overleven, zullen moeten voldoen aan talrijke eisen. Zij zullen op de eerste plaats moeten afzien van alle soorten van macht tenzij die van het ongewapend woord. Zij zullen bovendien meer waarde moeten hechten aan het medelijden dan aan de leerstellige reden. Men zal vooral in het diepste van hun leer moeten zoeken naar dat onuitgesproken méér dankzij hetwelk elkeen kan hopen de anderen te vervoegen. Want het is niet ter gelegenheid van oppervlakkige uitingen die competities blijven dat de echte toenaderingen zich voordoen. Het is alleen in de diepte dat de afstanden kleiner worden.”

(Paul Ricoeur)

Nieuwe waarden… vragen andere benaderingen
“Jezus zegt dat het RIJK van God een reeds aanwezige werkelijkheid is tussen de mensen, maar ook dat het nog tot zijn volle ontplooiing moet komen. Aanwezige werkelijkheid overal waar mensen zijn. De Geest van God blaast overal en is actief in alle culturen, in alle godsdiensten en levensovertuigingen… Samen met anderen, hoe verschillende deze ook zijn, moeten we het RIJK van God nastreven en verwezenlijken. Dat is één van de prioriteiten van de Sociëteit van de Witte Paters: de interculturele en interreligieuze dialoog… Het Rijk van God is breder en ruimer dan de Kerk van God en overstijgt haar grenzen…

(in De Schakel, Jan Mol,mafr.)
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 388 / 1048874

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License