missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADAN 2009

vrijdag 18 september 2009 door Webmaster
‘Id al-Fitr/Ramazan Bairamı, 20 september 2009

Broeders en zusters in het Geloof in de ene God

Bij gelegenheid van het feest aan het einde van de Ramadan 2009 wensen wij u, in naam van de katholieke gemeenschap in België, Gods Vrede. Wij danken God samen met u, omdat Hij u geholpen heeft uw heilige vastenplicht te vervullen.

We willen in deze brief stilstaan bij de bijzondere dynamiek die de laatste jaren op gang gekomen is tussen christelijke en islamitische theologen en verantwoordelijken. Tijdens verschillende relatieopbouwende initiatieven werd de nadruk gelegd op het Gemeenschappelijk Woord dat een dubbel gebod in zich draagt: liefde tot God en liefde tot de medemens . In het evangelie hield Jezus voor: “Deze twee geboden – van liefde tot God en tot de medemens – zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Mt. 22,40). Ook de Koran zegt dat “zij die geloven God meer liefhebben” (soera 2, 165) en dat “de Erbarmer liefde zal doen toekomen aan hen die geloven en deugdelijke daden verrichten” (soera 19, 96).

Aan het einde van de Ramadanmaand van 2007 richtten 138 moslimgeleerden en verantwoordelijken uit de moslimwereld aan de leiders van de christelijke Kerken een brief, getiteld ‘Een Gemeenschappelijk Woord’ . Hierin roepen zij op elkaars gemeenschappelijk woord te erkennen: “God is de Ene en Enige, en Hem alleen zullen wij dienen”. God dienen betekent ook elkaar dienen: “elkaar respecteren, eerlijk, rechtvaardig en vriendelijk zijn voor elkaar en leven in oprechte vrede, harmonie en wederkerige welwillendheid”. Bij gelegenheid van het Tweede Vaticaans Concilie, in de verklaring ‘Nostra Aetate’ uit 1965, heeft de Katholieke Kerk christenen en moslims uitgenodigd “zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip en in het belang van alle mensen de sociale rechtvaardigheid, de vrede en de vrijheid gezamenlijk te verdedigen en te bevorderen”. Begin november 2008 heeft in Rome een belangrijke ontmoeting plaatsgevonden van katholieke islamkenners en vooraanstaande moslimgeleerden, met als thema ‘Liefde tot/van God. Liefde van/tot de Naaste’ . Ook in de slotverklaring van dit Katholiek-Moslim Forum lezen we: “De liefde tot de naaste kan niet gescheiden worden van de liefde tot God, want het is een uitdrukking van onze liefde tot God”.

De contacten tussen christelijke en islamitische theologen en verantwoordelijken in de geest van dit dubbele gebod nemen toe. Zij vormen een doorbraak in de relaties tussen moslims en christenen, zowel voor de wereldkerk en de wereldislam als voor ons, lokale gemeenschappen en gelovigen. Omdat in onze lokale gemeenschappen weinig geweten is over deze toenaderingen, willen wij deze dynamiek meer bekendheid geven via deze brief met gelukwensen, bij gelegenheid van dit « Aïd Al Fitr » waarbij veel opbouwende en vredevolle contacten gelegd worden tussen lokale christelijke en moslimgemeenschappen.

Laten wij, christenen en moslims, samen aandacht hebben voor ons ‘gemeenschappelijk woord’ van Liefde voor God en voor elke Naaste. Moge de Ene en Barmhartige ons helpen bij het vinden van gemeenschappelijke wegen van wederzijds respect en van inzet voor vrede en rechtvaardigheid.

We wensen u allen een genadevol feest bij het einde van de Ramadan 2009 !

Mgr. Guy Harpigny. Bisschop van Doornik,
verantwoordelijke bisschop voor de interreligieuze dialoog

Word - 83 kB
Texte arabe
Arabische tekst
Word - 100.5 kB
Turkse tekst
Texte turc

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 287 / 966424

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License