missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
MZOLA (Witte Zusters)

De Witte Zusters in Tunesië

Contact Augustus 2009
zondag 20 september 2009 door D.F. (Vertaling), Sr Lucienne Fraipont (SMNDA), Webmaster

In 1882 worden de eerste zusters van de congregatie naar Tunesië gezonden. Ze beginnen in la Marsa een internaatschool. Deze school ontving in het begin Fransen, Maltezen, Italianen, Arabieren en Joden.
Later komen er missieposten bij te Kartago, Djerba, Thiban, Tunis en Kairouan.

We vinden er nu vier communiteiten die er werkzaam zijn: twee in Tunis, de hoofdstad en één te El Kef , een derde in La Marsa.

In het jaar 2008 werden de zusters gevraagd hun werk een beetj e uit te leggen.

Ziehier, wat ze vertelden:

Als men van “werk” spreekt roept dat de gedachte op van zoiets als hard wroeten, efficiëntie, en “maken”… Maar het “maken” en het “doen” is niet het essentiële van ons leven in Tunesië. Eerder dan “doen”, gaat het om een manier van “zijn” . We zijn een groep Witte Zusters die een hele inzet hebben en onze aanwezigheid komt vooral tot uitdrukking in diensten. Deze diensten hebben allerlei vormen:
 

- Bibliotheek.

Hier zijn we aanwezig voor de kinderen, voor de jongeren. We delen in
hun verlangens, in hun vreugden en in hun vragen… die van vandaag en ook in het vooruitzicht van de toekomst; we begeleiden hen bij hun studie op de school of de universiteit en kunnen hen helpen door het uitlenen van boeken en documenten en de steun bij hun studiewerk. Maar wij willen vooral aanwezig zijn, ontvankelijk, luisterbereid, beschikbaar, kortom een plaats waar jongeren elkaar en ons kunnen ontmoeten… En zo werden er in de loop van de jaren banden gesmeed die tot vandaag voortduren.

- Centrum voor de studie van de gesproken taal

Een centrum voor de studie van de gesproken taal, dat bij de oorsprong bedoeld was voor de Zusters die voor het eerst naar dit land kwamen, en dat geleidelijk de deuren heeft geopend voor al degenen die de nood hadden om met anderen in contact te komen en voor wie de taal het essentiële instrument is voor de ontmoeting, vooral dan buitenlandse vrouwen die met een Tunesiër gehuwd waren en ook permanente leden van verschillende Kerken. Er is een ploeg Witte Zusters die zich met hart en ziel aan deze taak wijdt.

- Archieven van het bisdom

Door haar werk in de archieven van het bisdom, is er een Zuster die zo in contact komt met talrijke personen waaraan zij waardevolle diensten kan bewijzen.

- Scholen

De scholen van de Kerk worden zeer gewaardeerd dankzij hun respect voor de kinderen en de degelijke vorming die er gegeven wordt. Twee van ons zijn hierbij aanwezig: de ene voor de begeleiding van de grotere en de andere voor de menselijke vorming, en dit in een instelling die zowat duizend leerlingen tussen de 5 en de 15 jaar ontvangt.

Twee Witte Zusters van Le Kef geven ons de volgende getuigenis:

“Wat verstaan wij onder dat woord ‘werk’? Het werk van een huishoudster die haar huis verzorgt zodat zij er mensen kan ontvangen, of die elke week uren een uren besteedt aan de inkopen en het eten bereiden zodat elke dag de tafel kan gedekt worden en de maaltijd geboden? De tijd die besteed wordt aan het ontvangen, het luisteren, aan het uit de nood helpen voor zover dat kan? Blijft het begrip van het professionele werk, dat met de jaren aanzienlijk terugloopt. Wij, van onze kant, hebben elk in Le Kef een kleine beroepsactiviteit: de ene zorgt voor de studiebegeleiding van kinderen die niet in staat zijn bijzondere bijlessen te betalen, en de andere blijft elke voormiddag een vrijwillige dienst verzekeren in een bibliotheek van de openbare Gezondheidsdienst waar zij sinds lange jaren werkt. We brengen zeker heel wat tijd door “schijnbaar niets te doen” . . . !


Een nieuwigheid:

In 2008 werden er twee jonge Zusters, de ene uit Rwanda en de andere uit Burkina Faso, naar Tunis gezonden om er beroepsstudies te volgen voor bibliotheekster en documentaliste.

Om te besluiten:
Meer dan van ‘werk’, spreken we van ‘aanwezigheid’ bij een volk dat ons ontvangt in volle respect voor wie we zijn, voor ons geloof, voor onze cultuur. Ook trachten we dit volk te ontmoeten met dezelfde welwillendheid, hetzelfde respect en de gunstige vooroordelen, terwijl we God dankzeggen dat onze wegen zich op een zekere dag gekruist hebben en met de vreugde samen een stuk van de weg naar God te kunnen afleggen.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 484 / 1025377

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Tunesië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License