missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Metamorfose

Thembalabasha September 2009

Philippe Docq
maandag 28 september 2009 door D.F. (Vertaling), Ph. Docq, Webmaster

Donderdag 27 augustus 2009

Bij jullie pfff… bij ons brrr… </font/

Wel ja, degenen die iets of wat bevoegd zijn in de aardrijkskunde weten het wel: terwijl jullie geleden hebben onder snikhete dagen, was het hier in het zuidelijk halfrond wintertijd met temperaturen die dikwijls terugliepen tot bij het vriespunt ’s nachts in Johannesburg! Maar in de maand december is er hier dan weer geen sprake van een witte Kerstdag… Gelukkig is het dan lentetijd tot groot plezier van iedereen.

Sinds mijn laatste bericht, zijn er weer twee maanden verlopen, rijk aan gebeurtenissen.
 
Het opvangcentrum van Thembalabasha is bijna helemaal veranderd.

- Eerst op menselijk vlak:

De negen jongens tussen de 12 en de 20 jaar van het opvangcentrum hebben een overgangsfase meegemaakt zonder achteruitgang… zo hoop ik. Ik schrijf die “overgang” toe aan drie gebeurtenissen die alle drie in juli plaats vonden.

  • De eerste gebeurtenis

Gewoonlijk zijn ze erg belust om een actiefilm te bekijken, maar nu werden ze diep geraakt door die Indische film , die een rijke man vertoont, die, diep gekwetst in zijn jeugdjaren, door de een rechter veroordeeld wordt om te zorgen voor de 4 kinderen van een echtpaar dat om het leven kwam bij een auto-ongeval. En die 4 kinderen hebben maar één doel: hem die opdracht doen mislukken zodat hij de 20 jaar gevangenis moet uitzitten die de rechter hem had opgelegd in geval hij niet slaagde in zijn opdracht. Hijzelf heeft geen tijd voor zijn werk en voelt helemaal niets voor die kinderen. Maar er wordt iemand (of zou ik moeten zeggen een engel) door God gezonden om de verzoening te vergemakkelijken en echte relaties in te stellen. Een zeer vertederende film, die typisch Indisch is. Onze jongeren hebben zich meteen vereenzelvigd met die kinderen die hun miserie beweenden en die voortdurend wraak beraamden. Zij hebben zich plots gerealiseerd dat de nieuwe relaties, waarvan zij genoten, hun het geluk konden bezorgen en de kans boden waarvan zij zich voor goed verstoken achtten.

  • De tweede gebeurtenis

Dat was het bezoek van de ambassadeur van België op 18 juli ter gelegenheid van de “Mandela Day”.
Zij hebben hem met veel eerbied en eenvoud ontvangen. De ambassadeur toonde veel belangstelling voor elk van hen, hij stelde vele vragen, vooral over de manier waarop zij hun toekomst zagen. Een “onderhoud”, dat meer dan twee uur duurde, tijdens hetwelk elk van hen zich werkelijk aanvaard en gewaardeerd voelde.

  • De derde gebeurtenis

Dat was de deelname van onze jongeren aan een “YES weekend” , een programma dat voor de jongeren bedoeld is en dat hen, door diepere relaties met hun gelijken, helpt om beter te begrijpen vanwaar zij komen en waarheen zij op weg zijn. Men verwachtte de opkomst van zo’n 80 jongeren, maar het waren er uiteindelijk 120 die elkaar terugvonden hebben, een heerlijke cocktail van jongens en meisjes, Indiërs en Afrikanen… werkelijk een première in dit soort van gebeurtenis. Ook daar hebben onze jongeren ondervonden dat men naar hen luisterde, dat zij aanvaard werden, en zo zijn zij bewust zich geworden dat hun emotionele wonde gedeeld werd door talrijke andere jongeren die deelnamen aan het weekend.


Het resultaat is ongelooflijk! Nu bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen, te redeneren, te spreken van onze relaties, en naar de toekomst te kijken voor elk van hen. Zo wordt er niet langer een kat-en-muis-spel gespeeld, maar elk van hen tracht zijn plaats te vinden in de gemeenschap op een ware en natuurlijke manier.
JPEG - 16.6 kB
Patrick

Patrick en Thabang zullen hun eerste vormingscyclus (7 jaar) in december beëindigen. Thabang, die dan 14 jaar zal zijn, zal de tweede cyclus voortzetten. Patrick, die 17 zal zijn, wil “keukenbaas” worden en gaat dan een beroepsopleiding volgen.
 

JPEG - 17.2 kB
Lindo

Lindo, die zopas zijn 16de verjaardag heeft gevierd, zal volgend jaar de eerste vormingstijd beëindigen vooraleer aan zijn beroepsopleiding te beginnen.
 

JPEG - 16 kB
Doctor alias Fish

Doctor – alias Fish – zit in het 10de jaar (4de jaar middelbaar in België), evenals Tshepo. Maar hun schoolachterstand is zo groot dat ik maar weinig hoop heb dat ze deze zullen halen. Er zal wellicht moeten geïmproviseerd worden. Sdumo en Thatho hebben hun beroepsopleiding in het timmerwerk voltooid en gaan nu hun vorming verder zetten in het opmaken van zetels.
 

JPEG - 12.5 kB
Sipho

Wat Sipho betreft, hij is de kunstenaar van de groep: zeer begaafd in het tekenen, schilderen en zo meer, volgt hij nu een kunstcursus bij een leraar van Lenasia, die verzekert dat Sipho “de ster” is van zijn talrijke leerlingen. De toekomst is moeilijk in te schatten voor hem, want hij heeft geen diploma van middelbaar onderwijs, wat alle deuren voor hem sluit… of toch bijna alle deuren, want ik heb voor hem misschien een beroepscursus gevonden van drie jaar… We zullen zien.
 

JPEG - 13.2 kB
Thabang & Bafana

We hebben, in extremis, de kleine broer van BigBoy opgevist, een “oude” van Thembalabasha, die eerder slecht verlopen is. Zijn naam is Bafana, hij is 12 jaar en is een zeer sympathieke jongen. Hij volgt nu het 5de jaar eerste vorming en weet goed zijn plan te trekken. In de weekends, geven we ook onderdak aan de kleine broer van Thabang, evenals aan Thabo, een jongen die het dagcentrum volgde, maar die in een midden leeft dat zeer ongunstig is voor de studies die hij zou willen verder zetten.

- En dan op materieel vlak

  • Er werd een annex toegevoegd aan het hoofdgebouw, wat me een deftig bureel verschaft en ook een klaslokaal waar ook bijeenkomsten kunnen plaatsvinden die me toelaten mijn roeping ten volle te beleven. Een piepkleine kamer laat me ook toe de nacht door te brengen in het centrum wanneer ik, bij toeval, geen bijeenkomst heb elders.
JPEG - 15.9 kB
  • Ook de verblijfszaal van het centrum werd vernieuwd (bar-eetzaal, zetel en TV per satelliet) en de feestelijke schilderwerken aan de muur dank zij de financiële tussenkomst van twee trouwe vrienden van het centrum – Marc en Evelyne – die in Johannesburg voorbijkwamen.
JPEG - 18.4 kB

Een enthousiaste parochie van Waterloo heeft ervoor gekozen mijn project te steunen. Buiten de regelmatige financiële steun, zouden zij een operatie “Kerstkaarten” ten bate van Thembalabasha willen lanceren. Ik ben daar zeer gelukkig mee, want zoals ge wel kunt vermoeden, is het geld welkom voor onze werking, en alles is hier erg kostelijk.
Ik leef op de reserves van een grote operatie die ondernomen werd door een getrouwe goede vriend van de Rotary Club van Deinze , maar deze smelten zienderogen. Zodra het mogelijk is zal ik u teken geven, zodat ge dat project van de Kerstkaarten kunt steunen.

Verder nieuws een beetje later. Ik heb het dikwijls erg druk omwille van mijn talrijke verantwoordelijkheden. Met een lieve groet en ik wens jullie het allerbeste,
Philippe
Blog van Philippe

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 313 / 1159537

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Zuid Afrika   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License