missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Katholicisme - Islam - Anglicanisme

Feuilles Vertes 11-09

zondag 8 november 2009 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- “Dialoog en samenwerking”

In de eindboodschap van de Synode voor Afrika (23.10.09) vragen de synodale vaders meer oecumenische samenwerking , maar zij klagen ook een uitbreiding van het religieuze fanatisme aan. Als zij steunen op hun “talrijke gemeenschappelijke waarden”, kunnen moslims en christenen “samen aan het werk gaan” voor de vrede en de verzoening. Zij zeggen eveneens dat de godsdienstvrijheid één van de fundamentele rechten van de mens is. De Synode roept ook op voor meer dialoog en samenwerking met de leden van de traditionele godsdiensten en van andere geloofsovertuigingen.

In het Deel VII van de boodschap, genoemd: ‘Laten we onze spirituele hulpbronnen samen brengen’

  • In nr. 38. Paus Benedictus XVI heeft gezegd… dat Afrika de spirituele long is van de wereld van vandaag… Maar hij waarschuwt eveneens voor het risico besmet te worden door het materialisme en het religieus fanatisme . De Synode roept op tot een meer intense oecumenische samenwerking met de broeders en zusters van de andere christelijke tradities.
  • In nr. 39. Het religieus fanatisme veroorzaakt schade op talrijke plaatsen in Afrika. De zin voor God begeleidt de Afrikaan in zijn bekering zowel tot het christendom als tot de islam. Als deze religieuze vurigheid slecht georiënteerd wordt door de fanatiekelingen of gemanipuleerd wordt door de politici, ontstaan er conflicten.
  • In nr. 40. Door te steunen op talrijke waarden tussen hen, kunnen moslims en christenen samen aan het werk gaan om in onze landen een rijk van vrede en van verzoening op te bouwen. De Synode moedigt deze inspanningen aan.
  • In nr. 41. Dialoog en samenwerking zullen plaats vinden in een context van wederzijds respect . De Synode verheugt zich over het feit dat de moslimgemeenschappen aan de Kerk de vrijheid van eredienst toestaan. De godsdienstvrijheid sluit ook de vrijheid in om zijn geloof mee te delen , het voor te stellen , niet van het op te leggen, de bekeerlingen te aanvaarden en te ontvangen … vermits christenen die beslissen van godsdienst te veranderen ontvangen worden in de rangen van de moslims, moet men kunnen komen tot een wederkerigheid. De goede richting is het wederzijds respect. Men moet aan elke geloofsovertuiging de gelegenheid bieden bij te dragen tot het welzijn van de mensheid.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 1,57 miljard moslims in de wereld

Het onafhankelijk Onderzoekcentrum ‘Pew research center’ heeft op 8 oktober 2009 in de USA het resultaat uitgegeven van een studie over de MOSLIMS in de wereld van vandaag.

De moslims vertegenwoordigen bijna een kwart van de bevolking van de planeet, namelijk 1,57 miljard.

IN AZIE leven 2/3 van de moslims. Indonesië is het land dat het meeste moslims telt in de wereld met bijna 203 miljoen (88 % van de bevolking); Pakistan telt er 174 miljoen (96 % van de bevolking); India telt er 161 miljoen (13,4 % van de bevolking).

IN AFRIKA, heeft Egypte de meest belangrijke moslimbevolking van het Nabije Oosten en Noord Afrika; Nigeria heeft de meest belangrijke moslimbevolking van Afrika ten Zuiden van de Sahara.

IN EUROPA, zijn er zowat 38 miljoen moslims: in Rusland 16 miljoen, in Duitsland 4 miljoen, in Frankrijk 3,5 miljoen, in België 400.000.

IN AMERIKA leven 4,6 miljoen moslims, waarvan 2,5 miljoen in de Verenigde Staten.

De grote meerderheid van de moslims in de wereld zijn sunnieten (87 tot 90 %). De Shiïeten zouden tussen de 154 en de 200 miljoen zijn, waarvan 70 miljoen in Iran.

(AFP)

- Oude anglicanen mogen intreden in de katholieke Kerk

De aartsbisschop van Canterbury, Dr. Rowan Williams, is goedsgemoeds gebleven. Sinds jaren heeft de primaat te maken met het risico van een schisma. Hij heeft ervoor gekozen een gemeenschappelijk front te vormen met de katholieke Kerk in een gemeenschappelijke verklaring samen met de katholieke aartsbisschop van Westminster op 20 oktober 2009. “De apostolische constitutie is een nieuwe erkenning dat het geloof, de leer en de spiritualiteit tussen de katholieke Kerk en de anglicaanse traditie met elkaar op een substantiële manier overeenstemmen. Zonder de dialogen van de laatste veertig jaren, zou deze erkenning niet mogelijk geweest zijn. … De officiële dialoog die loopt blijft verder de basis vormen van onze samenwerking. … Deze nauwe samenwerking zal verder gaan terwijl beide samen groeien in de eenheid en de zending…”

(La Croix, 20-10-2009)

- Wedden op de islam

– De Italiaanse jezuïet, Paolo Dall’Oglio, die begon met de wederopbouw van het Syrische klooster van Mar Moussa twintig jaar geleden, is meer dan ooit de apostel van de dialoog tussen moslims en christenen. “Men moet op de islam wedden en niet in een verstarde positie blijven steken. Het komt ons toe de noodzakelijke daden te stellen om ons vertrouwen uit te drukken, onze waardering, die de gewenste evolutie zullen vergemakkelijken.” In 2007 werd hij bevorderd tot Doctor Honoris Causa van Louvain-la-Neuve. Zijn gemeenschap (goedgekeurd in 2006 door Rome) Al-Khalil (Vriend van God) verzamelt negen monniken en monialen.

ZIJN BOEK: “Amoureux de l’islam, croyant en Jésus” (Vriend van de islam, gelovend in Jezus) – Uitg. L’Atelier, 190 blz. – 18 €

- “De menselijke solidariteit”

“De menselijke solidariteit” is het thema geweest van het Forum met bij de 170 vertegenwoordigers van de islam, van het christendom en van het jodendom in Doha (Qatar) in oktober 2009. “Tegenover de natuurrampen, de economische wereldcrisis, is de solidariteit tussen de leden van de godsdiensten noodzakelijk” zo verklaarde Ibrahim Nouaïmi, organisator van het Forum. “De problemen van de mens oplossen, die ook van sociale, economische en politieke orde zijn” werd aangeduid door Ekmeleddin Ihsanoglu, van de Organisatie van de moslimconferentie. (OCI)

(Cathobel 22/10/09)
Vrijdag 27 november 2009

Id al Adha – Aïd el Kebir – Offer van Abraham – Einde van de bedevaart naar Mekka
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 273 / 1148228

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License