missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Islam

Aïd el Adha

Het Offerfeest
vrijdag 26 oktober 2007 door M.N. (Vertaling), Webmaster

In Noord Afrika wordt het gewoonlijk “Aïd el Kébir” (De Grote Feest) genoemd. In West Afrika spreekt men van “Tabaski”. De Berbers noemen het feest “Tafaska” en in Turkije heet het “Kurban Bayrami”.

Het Offerfeest is een van de voornaamste islamitische feesten. Ieder jaar valt het op het einde van de bedevaart naar Mekka, op de 10de van de maand Dhou al Hijja, de laatste maand van het islamitisch kalender. Het feest duurt vier dagen en wordt overal ter wereld gevierd. Het is het grote (kébir) feest van de moslem wereld.

Het feest gedenkt de gehoorzaamheid van Abraham die bereid was zijn eerstgeboren zoon te offeren op Gods bevel. Volgens de islamitische traditie was dat Ismaël, maar volgens de Bijbel ging het om Isaak. De Koran vermeldt echter niet uitdrukkelijk de naam van het kind.

Op de vooravond van Aïd el-Kebir, wordt alles gezuiverd: de huizen worden van boven tot onder schoongemaakt en alle kleren en stoffen tot het kleinste vodje toe worden heel bewust gewassen.

Iedere moslim familie offert een dier, in de mate dat het daartoe de middelen heeft. Het dier kan een lam of schaap zijn, een geit, een koe of een kameel. Het dier wordt de hals overgesneden terwijl het op zijn zijde ligt met de kop in de richting van Mekka. Men bestemt een deel van het geofferde vlees voor de armen onder de moslims. Zo wil men de solidariteit en wederzijdse ondersteuning uitdrukken die Allah van hen wil.

Het is ook een dag van verzoening: iedereen wordt uitgenodigd vergeving te schenken aan wie hem op een of andere manier benadeeld heeft.

Soura II, 196. Al-Baqarah (De koe)
« En voleindigt de Hadj (pilgrimstocht) en Omrah, ter wille van Allah, maar als gij verhinderd zijt, brengt dan het offer, dat gemakkelijk verkrijgbaar is en scheert uw hoofd niet, voordat het offer zijn bestemming heeft bereikt. En wie onder u ziek is of een kwaal in het hoofd heeft, moet een losprijs geven, of door te vasten, of door aalmoezen te geven, of door een offer te brengen. En wanneer gij veilig zijt, moet hij die gebruik maakt van Omrah, tegelijk met de Hadj een offer brengen, dat gemakkelijk verkrijgbaar is. Maar degenen, die geen (offer) kunnen vinden, moeten drie dagen gedurende de bedevaart vasten en zeven dagen, wanneer (men) terugkeert; dit is tien dagen in het geheel. Dit is voor hem, wiens familie niet dicht bij de Heilige Moskee woont. En vreest Allah en weet, dat Allah streng is in het straffen. »

Zie ook het artikel: "De Kalender, de Maan en de Feesten"

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1619 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License