missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Lebanon

Verlucht Centrum van Libami

Day-Camp 6-24 juillet 2009
maandag 30 november 2009 door D.F. (Vertaling), Francis Leduc, Webmaster

Het verlucht centrum, georganiseerd door Libami, heeft aan een honderdtal kinderen, die gedurende de hele zomertijd niet kunnen genieten van een recreatieve activiteit, de kans geboden uit hun gewone levensmidden te komen.

Tijdens die dagen, hebben we de nadruk gelegd op de collectieve geest, het in waarde stellen van de bekwaamheden van elkeen, de ontwikkeling van de zin voor schoonheid in de domeinen van de kunst en van het creatieve. Het verlucht centrum had eveneens de bedoeling bij het kind het lichamelijke en psychologische evenwicht te scheppen, het respect voor de andere godsdienst, de herhaling van de regels van goed gedrag. Deze dagen hebben toegelaten deze jongeren te beschermen tegen de jeugdcriminaliteit en hun gezondheid te verbeteren dakzij aan een aangepaste en evenwichtige voeding.

De monitoren waren jongeren gevolgd door Libami en ook universiteitsstudenten, die de Vereniging zeer dankbaar zij voor de verschillende hulpmiddelen die zij hun had geboden. Allen waren zij zeer enthousiast en vol dynamisme, en deden het werk bij de kinderen echt van harte en zeer graag. Sommigen onder hen hadden een vorming gekregen als monitoren van vakantiekolonies. Elk van hen is verrijkt met een nieuwe menselijke en professionele ervaring teruggekomen.

Elke morgen verzamelden de kinderen zich, omringd door 15 monitoren en 3 sociale assistenten, bij het lokaal van de Vereniging. Drie autocars brachten ons over naar een twintigtal kilometers buiten Beiroet, naar Damour, in een groot huis dat ter onze beschikking werd gesteld door de voorzitster van de Vereniging.

Libami had een programma voorzien voor elke dag, en legde hierbij het accent op de bevordering van de rechten van het kind en op de recreatieve activiteiten. Gedurende die drie weken, werden verschillende activiteiten voorgesteld

  • 1ste dag : verdeling van de kinderen – vlag en hymne van de groepen – kleine modellen per groep in verband met de volgende onderwerpen: hoeve, zoo, zwemplaats, rally, leger, hospitaal, hotel, woestijn, concentratiekamp;
  • De sportieve activiteiten (sportieve dag: inschrijving van de kinderen in de verschillende sportieve activiteiten: basketbal, voetbal, koersen, dans, palette, jagerbal, koord – competitie en medailles);
  • De democratische activiteiten (democratische dag: bezoek aan de openbare instanties in de streek: gendarmerie en tribunaal (voorbereiding van de vragen voor de verantwoordelijken door de kinderen) – knutselen eenzelvigheidkaart, verkiezingen van de beste monitor in het verluchte centrum, alle etappes die gedaan worden voor de verkiezingen);
  • De ecologische dag: ecologisch concert met Paul Abi Rashed, ecologisch animator);
  • De recreatieve activiteiten:
    grote spelen, kermis, omgekeerde dag, magische dag met magisch spektakel; werkplaatsen om te schilderen, de keuken, het potten maken, potaarde, proza en gedichten, theater, verkleding voor het galaontbijt.

Er stonden ook vier uitstappen op het programma:

  • naar de Bekaa (waar wij de hoeve “Taanayel” hebben bezocht waar koeien worden gekweekt en melkstoffen worden gefabriceerd), en naar het Karaoun meer.
  • Twee uitstappen naar de zwemplaats.
  • Een uitstap naar de zoo en naar het lunapark.

Vanaf de eerste dag, werden er competities tussen de groepen georganiseerd, wat aan de kinderen toeliet te leren in groep te leven en hun bekwaamheden en gaven te tonen.

Bij het zien van al die blije, lachende gezichten, was het moeilijk zich voor te stellen hoe al de kinderen tevreden en verheugd waren over hun vakantie. Het verluchte centrum wordt beëindigd met een speciaal “galaontbijt”, een feest en een spektakel van dans en theater, waarin elkeen de kans kreeg zijn verbeelding en zijn gaven te tonen.

TOT ZIENS…

O O O O O O O


 

Een uitstap heeft de monitoren samengebracht in Zuid Libanon op zaterdag 8 augustus om het dagkamp te evalueren in een zeer ontspannen sfeer, en samen een pelgrimsoord te bezoeken. Allen drukten hun vreugde en hun fierheid uit dat zo aan de kinderen de gelegenheid werd geboden met meer betrouwen in toekomst tegemoet te kunnen kijken, en in hun hart een onvergetelijke vreugde te bewaren.

 

Nadine Safadi
Medische en sociale Assistente

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 316 / 1054481

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Nabije Oosten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License