missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
GEBEDSWEEK voor de éénheid

Feuilles Vertes 01-10

woensdag 6 januari 2010 door G.Verbist, mafr.

GEBEDSWEEK voor de éénheid van de christenen


van 18 tot 25 januari 2010.

«... van dit alles zijn jullie MIJN GETUIGEN » Luc. 24, 48.


 
voor elke dag van deze week...
 
GETUIGEN ZIJN

 • (18) door het leven te celebreren
 • (19) door onze ondervindingen te delen met anderen
 • (20) door attent te zijn voor de anderen
 • (21) door ons gemeenschappelijk geloof te celebreren
 • (22) door te getuigen in het lijden
 • (23) door onze trouw aan de heilige Schriften
 • (24) door onze hoop en vertrouwen
 • (25) door onze gastvrijheid.
  De teksten van dit jaar komen van de Christelijke Kerken van Schotland, die zich voorbereiden op de viering van het eeuwfeest van de Conferentie van Edimburg van 1910, welke algemeen beschouwd wordt als de aanzet tot de moderne oecumenische beweging.
Het TEKSTBOEKJE voor de gebedsweek is verkrijgbaar in de liturgische boekhandels van de bisdommen of op Internet: www.c-i-b.be (zie: Semaine de prière).
In alle bisdommen zijn er ook oecumenische vieringen >> zie Kerk & Leven.

OECUMENISCHE terugblik op 2009 en vooruitblik op 2010.

 • Conferentie van Europese Kerken (KEK) – juli 2009.

350 afgevaardigden waren samen te Lyon voor de 13de “Raad van Kerken”. De KEK verenigt 124 anglicaanse, orthodoxe, protestantse en oudkatholieke Kerken. Het thema was: ‘Geroepen tot éénzelfde hoop in Christus’. Het patriarchaat van Moskou was afwezig want schorste haar deelname in 2008. De oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel riep in een opmerkelijke rede de katholieke Kerk in Europa op de rangen van de KEK te vervoegen. ”Wij zijn ervan overtuigd dat een conferentie van alle Europese Kerken, éénstemmig, beter kan beantwoorden aan de heilige oproep de kerkelijke communio te herstellen en de hedendaagse mens te dienen.” Dom Michel Van Parijs (Chevetogne) zegt ons “ een antwoord van de katholieke Kerk bleef echter uit “.

 • Jan Calvijn jaar 2009.

Vijfhonderd jaar geleden werd hij geboren, in 1509. Hij stierf in 1564. Hij was één van de belangrijkste theologen van de Reformatie. Het waren moeilijke tijden. Misschien kunnen wij vandaag daar ook iets uit leren ? Staat het WOORD GODS centraal in onze katholieke gemeenschappen ?

 • Nieuwe Russisch-orthodoxe metropoliet Kyrill – januari 2009.

Man van de dialoog. Vele tekenen wijzen erop dat hij uitkijkt naar een toenadering met de katholieke Kerk. Aanduidingen zijn de sterke vooruitgang in de theologie op de vergadering in Cyprus (oktober 2009) tussen de orthodoxe en katholieke Kerk. Er is een hoopgevende richting. In zijn ogen kan Benedictus XVI een ideale gesprekspartner zijn.

 • Jaarlijkse bijeenkomst van de internationale Raad van CHRISTENEN en JODEN te Berlijn – juli 2009.

Thema : “Een kans voor een nieuw engagement: bouwen aan een nieuwe relatie joden-christenen”.

Dit kreeg gestalte met een nieuw document: de twaalf punten van Berlijn.

De eerste vier punten roepen de christenen op. De volgende vier de joden.

De vier laatste punten stellen een aantal engagementen voor die samen moeten genomen worden: interreligieus en intercultureel onderricht verbeteren, de interreligieuze vriendschap bevorderen, de dialoog met de politieke en economische instanties aanmoedigen, bij te dragen tot een beter beheer van het milieu.

De christenen worden opgeroepen (vier eerste punten) iedere vorm van antisemitisme te bestrijden, de interreligieuze dialoog met de joden te bevorderen, een theologisch verstaan van het jodendom te ontplooien, te bidden voor ‘de vrede van Jeruzalem’.

 • Anglicanisme.

In antwoord op de gewetensnood van een groep anglicaanse gelovigen en groeperingen biedt Benedictus XVI deze anglicanen de mogelijkheid toe te treden tot de rooms-katholieke Kerk met behoud van een zekere anglicaanse identiteit. Dit is echter geen oecumenisch succes. Ze verwijst naar nieuwe struikelblokken op de weg naar de eenheid. Prangende ethische problemen verdelen de Kerken. Is dit alles geinspireerd door het bevrijdende Evangelie van Jezus? ’t Is een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

( uittreksels uit Kerknet, 31.12.09.)
 • Protestantse moniken.

De Landeskirche van Hannover is de grootste protestantse Kerk in Duitsland. Op zijn grondgebied, te Goslar, is er een klooster dat dateert van 1117. Sinds 1990 leeft daar een gemeenschap van protestantse moniken. Zij volgen de monastieke tradities van voor de Réformatie: handenarbeid, gemeenschapsofficie, celibaat. Door die manier van leven willen ze baanbrekers zijn voor de toekomst . Ook voor de toekomst van de Kerk ?

(J. Smeets, op)
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 364 / 1148228

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License