missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 02 - 10

Bijvoegsel NUNTIUNCULA – Nr. 660 – Februari 2010
donderdag 11 februari 2010 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

De godsdiensten ten overstaan van…
 
Al de godsdiensten hechten een bijzonder grote waarde aan de menselijke persoon en aan het respect voor het leven. Maar zij nemen niet alle dezelfde posities in wat de bio-ethiek betreft. Ter gelegenheid van de benoeming van Mgr. Léonard als aartsbisschop, zijn deze onderwerpen actueel in de pers. Ziehier de positie van de 6 grote religieuze gemeenschappen:

K : Katholieken ; P : Protestanten ; O : Orthodoxen ; J : Joden ;
M : Moslims ; B : Boeddhisten.
  • EUTHANASIE :

K : Onaanvaardbaar, in de mate deze erin bestaat een einde de stellen aan het leven van gehandicapte, zieke of stervende personen. De katholieke Kerk is eveneens tegen elke vorm van therapeutische hardnekkigheid.

P : Zij stemmen erin overeen te denken dat een bepaalde euthanasie de repliek is van de therapeutische hardnekkigheid, en dus niet toegelaten is. Sommigen denken dat een aanvraag van de stervende bevrijd te worden uit een zinloze strijd, verhoord en niet beoordeeld moet worden.

O : Deelnemen aan een euthanasie wordt beschouwd als een moord. Een zieke persoon die voor de euthanasie kiest wordt beschouwd als een zelfmoordenaar.

J : Verboden. Het weigeren van medische tussenkomsten (passieve euthanasie) is mogelijk.

M : Niemand mag het uur van de dood vervroegen noch uitstellen, dat afhangt van de wil van God.
“Het is verboden te doden tenzij het terecht is” (doodstraf).

B : De euthanasie kan gezien worden als een daad van medelijden, een “genade slag” gegeven aan een stervende die vecht om dit hogere stadium van het menselijk lot te bereiken dat de bevrijding is.

  • CONTRACEPTIE : (Het gebruik van voorbehoedsmiddelen)

K : “Elke (fysische of chemische) handeling die, hetzij in het vooruitzicht van de huwelijksdaad, hetzij in het verloop ervan, hetzij in de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen ervan, zich als doel of als middel zou stellen de voortplanting onmogelijk te maken” is intrinsiek slecht. (catechismus van de katholieke Kerk).

P : Zij zien geen verschillen, op het vlak van de intenties, tussen de natuurlijke en de kunstmatige methodes van voorbehoeden. De enige criteria die moeten behouden blijven zijn: de onschadelijkheid zowel voor de beide partners als voor de later ontvangen kinderen; de reversibiliteit; de graad van het aanvaarden en het toelaten voor elk van de beide partners; de eenvoud van het gebruiken en de kostprijs van het gekozen voorbehoedsmiddel, in functie van het sociale en economische peil.

O : Aanmoediging om het meesterschap van de voortplanting op zich te nemen.

J : Aanvaard na mening van het rabbijnse gezag en met respect voor het gebod van voortplanting (dat het egoïsme met twee uitsluit).

M : Toegelaten wanneer zij niet schaadt aan de gezondheid en aanvaard wordt door de echtgenote.

B : Geen bijzondere regel

  • ABORTUS :

K : “Het menselijk leven moet op een absolute wijze geëerbiedigd en beschermd worden vanaf het moment van de ontvangenis” (catechismus van de katholieke Kerk). De Kerk bestraft de abortus met een straf die de excommunicatie is (van zodra de daad gesteld is).

P : Mogelijk in noodgevallen. Maar de standpunten verschillen van de ene Kerk tot de andere.

O : “De vrouwen die vruchtafdrijvende middelen bezorgen en zij die de vergiften innemen om het kind dat zij dragen te doen doodgaan, onderwerpen wij aan de canonieke straf van de moordenaar” – (Canon 9 van het Quinisexte concilie van 692). Sommige extreme gevallen, zoals een doodsgevaar voor de zwangere vrouw, kunnen een vruchtafdrijvende daad rechtvaardigen.

J : Te verwerpen daad. Nochtans beschouwt de Talmud dat een foetus maar na de 41ste dag een menselijke persoon wordt. Een tussenkomst is dan toegelaten vóór die dag in precieze gevallen.

M : Verboden. Voor een therapeutisch doeleinde en door tussen te komen vóór de 120ste dag van de zwangerschap, is een tussenkomst toegelaten, volgens de Charia. Het embryo verwerft inderdaad zijn menselijk wezen pas vanaf de 120ste dag.

B : Verboden, behalve in extreme gevallen, ten gunste van de moeder.
B : Interdit, sauf pour des cas extrêmes, dans l’intérêt de la mère.

(Uit „Dimanche express”)

De ORTHODOXEN –

Voor de bisschoppen samengekomen in Moskou, heeft de patriarch Kyrill I gezegd:

“Gemeenschappelijke activiteiten en de talrijke ontmoetingen die wij gehad hebben met de vertegenwoordigers van de katholieke Kerk hebben bevestigd dat onze posities samenvallen op talrijke kwesties die de christenen interpelleren in de moderne wereld: dat zijn de agressieve secularisatie, de globalisering, de erosie van de traditionele ethische princiepen.”
“Benedictus XVI heeft posities ingenomen die zeer nabij zijn met deze van de orthodoxen.”

Er is een positief teken gekomen met de opening, in november 2009, van een Russisch orthodox seminarie in Frankrijk.
 
Andere uitdagingen zijn het patriarchaat van Constantinopel in moeilijkheden met de Turkse wereldlijkheid, de verdeeldheid tussen Grieken en Arabieren in het Heilig Land, de zending van evangelisatie van de Patriarch van Alexandrië en van heel Afrika, de vorming van een werkelijk lokale Kerk in het Westen waar elke gemeenschap gehecht is gebleven aan haar Kerk van oorsprong.

(Volgens “La Croix” februari 2010)
GROEP RENCONTRE,
G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 178 / 918799

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License