missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Nieuws uit Jeruzalem

Band - JANUARI FEBRUARI MAART 2010
donderdag 1 april 2010 door Guy Theunis, Webmaster
Na verschillende jaren in Rome, de eeuwige stad, te hebben verbleven, als verantwoordelijke voor de permanente vorming in de Sociëteit, ben ik nu in de heilige stad, als verantwoordelijke voor de sessies van vernieuwing die de Sociëteit daar organiseert.

Sint-Anna - Jeruzalem - Witte Paters

Wat kan men beter dromen dan te leven in het land waar Jezus zelf heeft geleefd en er personen te gidsen en te begeleiden, zowel bij het bezoek aan de heilige plaatsen als doorheen de verschillende boeken van de Bijbel, vooral dan de evangelies, en de kronkelige wegen van hun eigen menselijk en spiritueel leven?

Nadat al verschillende keren naar dit heerlijke land te zijn gekomen, mag ik er nu verblijven, terwijl ik deel uitmaak van een verscheidene en dynamische gemeenschap. Inderdaad, onze gemeenschap van Missionarissen van Afrika in Jeruzalem telt 20 leden van 14 verschillende nationaliteiten. Tussen hen, 10 studenten in de theologie, afkomstig uit Afrika of India. Zes van hen werden vorig jaar diaken gewijd en zij zullen priester gewijd worden in hun land van afkomst, in de maanden juni en juli. Dat geeft een jonge geest aan onze gemeenschap, die heel wat mensen die voorbijkomen ontvangt.

Sint-Anna is inderdaad en goed gekende plaats in Jeruzalem: niet alleen vereert de traditie er de geboorte van de maagd Maria, maar, naar alle waarschijnlijkheid, is het ook de plaats waar Jezus de verlamde van Betzada heeft genezen, zoals vermeld wordt in het hoofdstuk 5 (v. 1-9) in het Evangelie van Johannes.

De laatste jaren, zijn er meer en meer bedevaarders die de prachtige Romaanse kerk komen bezoeken, die gebouwd werd door de Kruisvaarders rond het jaar 1130, en ook de opgravingen die hier gebeuren eerst onder de verantwoordelijkheid van de Witte Paters, daarna van de Paters Dominicanen, en nu van de Franse Staat, want Sint-Anna is Franse eigendom!

Men vindt er overblijfselen uit verschillende tijdperken: van de 8ste eeuw vóór Christus tot de Byzantijnse tijd, toen een grote kerk gebouwd werd. Na, ten tijde van Keizer Karel, een bloeiende periode te hebben gekend met talrijke priesters en slotzusters, werd deze kerk vernield door de kalief Al-Hakim in 1010. Maar de Romaanse kerk van Sint-Anna is integendeel niet verwoest geweest door de sultan Saladin, maar omgevormd tot een School voor rechtstudies van de Koran.

In 2008, hebben we meer dan 385.000 bezoekers ontvangen, wat dus meer dan 1.000 per dag is; het was een beetje minder in 2009 (312.000 bezoekers), en, dit jaar, hebben we er al meer ontvangen dan in de loop van al de vorige jaren; wat een goed teken is voor de toekomst!

Sint-Anna ontvangt sinds de jaren 1970. ook bisschoppen, priesters, religieuze mannen en vrouwen en missionaire leken voor sessies van vernieuwing Inderdaad, na de zesdaagse oorlog van 1967, is ons Grieks-Melkitisch seminarie, bestemd voor Arabische priesters, overgebracht naar Libanon en de oversten hebben beslist de grote gebouwen, die bijna leeg waren achtergelaten, te gebruiken voor recyclagesessies.

Sinds eind 1976, hebben die programma’s van geestelijke vernieuwing met prioriteit Missionarissen van Afrika ontvangen (1516 tot nog toe, wat buitengewoon is), maar ook leden van de Afrikaanse clerus en andere missionarissen die met ons samenwerken in Afrika. Zo waren we gelukkig in de loop van die jaren 295 leden van de Afrikaanse clerus te ontvangen (onder wie 40 bisschoppen) en 352 andere missionarissen van verschillende congregaties, mannen en vrouwen.

Deze sessies duren drie maanden en omvatten verschillende elementen: een Bijbels gedeelte, het bezoek aan de heilige plaatsen, inbegrepen een week in Galilea, uitwisselingen in kleine groepen, de ontmoeting met christelijke, joodse en moslim personaliteiten die in Israël leven of in de bezette gebieden, een persoonlijke herlezing van zijn eigen leven met individuele begeleiding. De sessies worden beëindigd met een retraite, hetzij van 30 dagen, hetzij van 8 dagen.

De sessie in de lente richt zich vooral tot de jongere confraters (tussen de 35 en de 50 jaar), die van de herfst, die ook een nadenken inhoudt over de missie, over het oecumenisme en vooral over de interreligieuze dialoog, richt zich vooral tot missionarissen die een langere ervaring hebben (45 tot 60 jaar).

Verschillende paters van de gemeenschap, die hier in Jeruzalem sinds lange jaren verblijven en die een ervaring hebben van de oecumenische en interreligieuze ontmoetingen, werken mee aan dit project, evenals sommige andere bevoegde personen. Men moet, inderdaad, weten dat men in Jeruzalem, naast de joden, de moslims van verschillende strekkingen, christenen van alle soorten terugvindt: hier zijn 13 Kerken aanwezig waarvan 6 katholieke Kerken van verschillende ritussen: Latijnse, Grieks-Melkitische, Maronitische, Syrische, Armeense en Chaldese. Voor velen, is het overigens een genade te ontdekken hoe men op zoveel verscheidene manieren het christelijk geloof kan beleven en vieren.

Sint-Anna is dus een plaats waar mensen van alle kanten van de wereld voorbijkomen en elkaar ontmoeten. Ons huis is ook gekend in het buitenland, want er wordt een tijdschrift uitgegeven dat de titel draagt van “Proche-Orient Chrétien” (Christelijke Nabije Oosten) sinds 1951. Dit tijdschrift, dat tegenwoordig uitgegeven wordt in samenwerking met de Faculteit van Godsdienstwetenschappen van de Sint- Jozef Universiteit van Beiroet (Libanon), heeft als doel de rijkdom van de oosterse theologie en de spiritualiteit van deze liturgieën te leren kennen. Zij overspant eveneens andere domeinen: archeologie, geschiedenis, oecumenische dialoog, enz.

Ik ben ervan overtuigd dat velen onder u reeds naar het Heilig Land gekomen zijn. Zoniet, nodig ik u uit het te doen, vooral dan in deze periode waarin een relatieve kalmte heerst. Want hier leven we zo een beetje van de ene dag op de andere, zonder goed te weten wat de toekomst ons voorbehoudt!

Pater Guy Theunis,
Jeruzalem, 24 februari 2010
Nota: Guy heeft in 2009 ook een boekje van 80 bladzijden uitgegeven:
‘Attitudes d’amour de Jésus’ (Houdingen van liefde van Jezus).

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 650 / 1059970

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Nabije Oosten   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License